document iconBodemenergie (WKO)

Met bodemenergie kun je gebouwen, woningen, kassen en fabrieken duurzaam verwarmen en koelen. Bodemenergie noemen we ook wel warmte-koude opslag (WKO). De gemeente moedigt het gebruik van bodemenergie aan.

Wat is bodemenergie?

Voor bodemenergie gebruik je de bodem om warmte en/of koude op te slaan. Bodemenergiesystemen worden elektrisch aangedreven en maken gebruik van een bodemwarmtepomp. Bodemwarmtepompen gebruiken meestal minder elektriciteit dan de ‘gewone’ warmtepompen. Er zijn open en gesloten systemen

Een bodemwarmtepomp is een goed alternatief voor aardgas doordat het onder andere minder CO2 uitstoot en geluidshinder voorkomt. Het systeem is een goede optie voor met name (zeer) goed geïsoleerde gebouwen. U kunt een individueel systeem aanleggen voor uw eigen woning of bedrijfspand, maar u kunt er ook voor kiezen om dit gezamenlijk met buren, de straat of de buurt aan te leggen. Dit noemen we een collectief bodemenergiesysteem.

Interferentiegebieden

In sommige gebieden (interferentiegebieden) zijn veel ondergrondse functies zoals kabels en leidingen. Hier heeft de gemeente de regie en wil zo zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van bodemenergie. Het gaat om:

 1. Centrum
 2. Ebbingekwartier
 3. Eemskanaalzone
 4. Europapark
 5. Martiniziekenhuis
 6. Reitdiep
 7. Stationsgebied
 8. Suikerunieterrein
 9. UMCG
 10. Westpoort
 11. Zernike

Bodemenergieplan

Voor 4 van deze interferentiegebieden heeft de gemeente een bodemenergieplan gemaakt met extra regels: de binnenstad (Centrum), het Stationsgebied, De Suikerzijde (deelgebied Noord) en Stadshavens (Eemskanaalzone).

Dit betekent dat binnen deze gebieden niet alle soorten bodemenergiesystemen kunnen worden geplaatst. Hier zijn regels voor bijvoorbeeld de grootte, de plaatsing en het type installatie. Deze gebruiksregels komen bovenop deze landelijke wettelijke kaders voor bodemenergie.

Bodemenergiesystemen worden in principe in/op uw eigen grond geplaatst. Alleen in uitzonderingsgevallen is (gedeeltelijke) plaatsing op openbare grond (in eigendom van de gemeente) mogelijk. In dat geval moet er, vóór de vergunningaanvraag via Omgevingsloket, een privaatrechtelijke overeenkomst worden gesloten met de gemeente. Hier zijn voorwaarden aan verbonden ten aanzien van de aanleg, afwerking en onderhoud.

Melding of vergunning

Als u gebruik wilt maken van bodemenergie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Melding >

Doe een melding minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemsysteem als

 • u een gesloten systeem aanlegt met een warmtepomp met het vermogen kleiner dan 70 kW.

Vergunning >

Vraag minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem een vergunning aan als

 • u een gesloten systeem aanlegt met een warmtepomp met een vermogen gelijk aan of groter dan 70 kW.
 • u een gesloten systeem (ongeacht het vermogen) aanlegt binnen een interferentiegebied.
 • u een open systeem aanlegt (ongeacht welk vermogen).

Meer informatie

 • Ga naar WKO-bodemenergietool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) om te zien of uw voorgenomen bodemenergiesysteem in een interferentiegebied ligt. Ook kunt zien of er in uw wijk of straat al open of gesloten WKO-systemen zijn.   
 • Wilt u weten of uw woning geschikt is voor een warmtepomp of wilt u energieadvies op maat? Ga dan naar de website van Duurzaam Groningen en vraag een gratis adviesgesprek aan met de energieadviseur.

Documenten

Contact

Heeft u vragen over de interferentiegebieden, bodemenergieplannen of aanvraagprocedure? Mail naar  wko@groningen.nl.