Bisschop Bekkersschool

In 2023 gaat de realisatie van de (ver)nieuwbouw van de Katholieke Daltonschool (KDS) Bisschop Bekkers in Paddepoel van start. Naast onderwijs komt er ook voor- en naschoolse opvang in het gebouw en er komt een gymzaal bij.

Scholenplan Gro Up

De school is, naast thuis, misschien wel de belangrijkste plek in het leven van een kind. Het speelt een belangrijke rol bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. De school is het ankerpunt in de omgeving en zorgt voor houvast, verbinding, inspiratie en structuur.

Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen in hun ontwikkeling, in welk gezin of welke plek zij ook geboren worden. Om daaraan bij te dragen, investeert de gemeente Groningen in de komende jaren stevig in (ver)nieuwbouw en renovatie van tientallen schoolgebouwen met het scholenplan Gro Up.

Met het scholenplan Gro Up wordt een sterke impuls aan kwaliteit van scholen, de schoolomgeving en aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp gegeven.

Lees meer op de website van Scholenplan Gro Upexterne-link-icoon.

KDS Bisschop Bekkers

Midden in de groene en ruim opgezette wijk Paddepoel aan de Siriusstraat en Capellastraat ligt de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers. Het is een multiculturele basisschool.

Vanuit de katholieke onderwijstraditie is de school een plek waar alle kinderen en culturen welkom zijn. De school vindt het belangrijk dat ieder kind met zijn/haar unieke uiterlijk, taal en culturele achtergrond zich op de school thuis voelt.

Waarden en normen spelen daarbij een belangrijke rol. De school maakt ze zichtbaar en voelbaar in de dagelijkse omgang met elkaar. 

KDS Bisschop Bekkers is een:

  • Katholieke basisschool
  • Vreedzame school
  • Daltonschool
  • Gezonde School
  • Buurtschool

(Ver)nieuwbouw

Het huidige gebouw is in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd en voldoet onderwijskundig, functioneel en (klimaat)technisch niet meer aan de huidige eisen.

De gemeente Groningen gaat op dezelfde locatie een nieuwe huisvesting (vernieuwbouw) realiseren voor de katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers. Dit wordt gedaan in gezamenlijkheid met het schoolbestuur Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC) en de school Bisschop Bekkers. Hiervoor is een projectorganisatie opgericht.

De KDS Bisschop Bekkers is een buurtschool. Niet alleen organiseert de school samen met opvang naschoolse activiteiten voor de kinderen, de school wordt ook benut door andere gebruikers die activiteiten organiseren voor de bewoners uit de buurt/wijk. KDS Bisschop Bekkers is veel meer dan alleen een school. Het is een voorziening voor iedereen die zorgt voor verbinding, ontmoeting en informatie.

Onderwijs en opvang zijn de basisactiviteiten, maar de school is meer dan dat. Naast ruimten voor het onderwijs en opvang wordt een “multifunctionele gymzaal” toegevoegd die gebruikt kan worden als gymzaal voor de oudere kinderen en als een speellokaal voor de jongere kinderen (onderbouw). Daarnaast kan het ook beschikbaar komen voor diverse wijkactiviteiten. De drie leefwerelden (thuis, school en vrije tijd/wijk) kunnen zo met elkaar worden verbonden.

Inloopbijeenkomst 20 april 2023

De architect voor de ver- en nieuwbouw van KDS Bisschop Bekkers is bekend. Wij willen het schetsontwerp graag aan u laten zien.

Op 20 april 2023 is een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden en overige belangstellenden, waarbij de resultaten van het schetsontwerp zijn gedeeld.

In de bijlage staan de panelen die op de inloopbijeenkomst zijn toegelicht.

Inloopbijeenkomst 11 januari 2024

Op donderdag 11 januari 2024 is een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden en overige belangstellenden, waarbij de resultaten van het ontwerp zijn gedeeld. 

Bekijk de panelen die op de inloopbijeenkomst zijn neergezet.