Bekendmakingen vastgoed

De gemeente verkoopt regelmatig vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond.

Verkoop vastgoed

Bij verkoop van vastgoed moet de gemeente gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar dat vastgoed als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. 

Het vastgoed moet dan openbaar te koop worden gezet en de koper moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

Actueel aanbod

De gemeente Groningen biedt een kavel aan op de Tuwingastraat in Ten Post. Bekijk de aankondiging.

Verhuur vastgoed

Regelmatig biedt de gemeente Groningen ruimte of grond te huur aan. 

Actueel aanbod 

Voor de appartementen aan de Parkweg en de Eikenlaan kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Onderhandse verkoop - publicatie

De openbare verkoop en de koperselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1:1 verkopen, ook wel onderhandse verkoop genoemd.

In dat geval moet deze voorgenomen onderhandse verkoop wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde Didam-arrest.  De bekendmaking van deze verkopen vindt plaats in het digitale Gemeenteblad.

Meer informatie

Team Grond- en vastgoedontwikkeling
Telefoon: 14 050
E-mail: vastgoedtransacties@groningen.nl