Begraafplaatsen

In de gemeente Groningen zijn 10 algemene begraafplaatsen. Openingstijden: elke dag van 09:00 tot 18:00 uur.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening begrafenisrechten 2020.

Graf van iemand zoeken

Kijk op de website van Begraafplaatsen Online.

Contact Loket Begraven

050 367 46 00
Contactformulier

Iepenlaan 204 in Groningen
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 12:00 uur en 12:30 - 16:00 uur

Gemeente ruimt graven op Selwerderhof vanaf najaar 2019

De oudste graven op begraafplaats Selwerderhof worden naar verwachting vanaf september 2019 geruimd. De huurtermijn van deze graven is verstreken en niet verlengd. De ruiming is omdat anders de begraafplaats in 2022 vol is.

Een gespecialiseerd bedrijf haalt de stoffelijke resten op een zorgvuldige en respectvolle manier uit de grond. De resten komen in een verzamelgraf op het Selwerderhof. Er komt een speciaal gedenkteken bij.

De graven die geruimd worden, liggen op veld 1, vak 2. Tijdens de werkzaamheden wordt dit veld zorgvuldig afgeschermd. De graven die bewaard blijven op dit veld zijn gemarkeerd met een klein bordje. Sommige graven op veld 1 kunnen tijdelijk niet of minder bereikbaar zijn. Tijdens een begrafenis wordt er niet gewerkt. Zo kunnen nabestaanden in alle rust afscheid nemen.

Om welke graven gaat het?

Vanaf september 2019 worden in vak 2 op veld 1 graven geruimd waarvan de huurtermijn is verstreken en niet meer werd verlengd. Het gaat om graven uit de begintijd van de begraafplaats. Het meest recente graf dat wordt opgeruimd is uit het jaar 1953. Nabestaanden of belanghebbenden kozen niet meer voor het verlengen van de grafhuur van de graven die nu worden geruimd.

Ook de algemene graven in vak 2 op veld 1 worden geruimd. Dat gebeurt vanaf december 2019. Het gaat om de algemene graven van overledenen die op kosten van de gemeente werden begraven. De gemeente is eigenaar van deze graven en ruimt deze om plaats te maken voor toekomstige graven. Nabestaanden kunnen in de periode voorafgaand aan de ruiming een verzoek indienen bij de gemeente voor herbegraven of cremeren van deze overledenen. De kosten hiervan en – bij herbegraven - voor het huren en onderhouden van een nieuw graf komen voor rekening van de nabestaanden.

Informatie

Bij Loket Begraven kunt u terecht met vragen over specifieke graven, op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur, telefoon 050 367 46 00, contactformulier.

Hoe weten nabestaanden of rechthebbenden dat de huurtermijn van een graf afloopt?

Nabestaanden of rechthebbenden krijgen ruim voordat de grafhuur afloopt een brief van Loket Begraven. Daarin wordt hen gevraagd of de grafhuur verlengd moet worden. Voor de graven die nu geruimd worden, is destijds gekozen om de grafhuur niet te verlengen.

Oproep op grafmonument

Als de huurtermijn van een graf is verstreken, krijgen nabestaanden of rechthebbenden daarvan tijdig bericht. Gelijktijdig wordt dan een sticker op het grafmonument geplakt met daarop het verzoek om contact op te nemen met Loket Begraven.

Wat gebeurt er met het grafmonument?

Als de grafhuur van een graf niet wordt verlengd, krijgen nabestaanden of rechthebbenden de gelegenheid om het grafmonument, vaak een gedenksteen, weg te nemen. Dat is niet verplicht. Sommige nabestaanden kiezen ervoor om het grafmonument door de gemeente te laten weghalen.

Selwerderhof

Iepenlaan 204, Groningen
Telefoon Loket Begraven van de gemeente Groningen: 050 367 46 00

 • Er is voldoende ruimte voor nieuwe graven, voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.
 • Een deel van de begraafplaats is ingericht voor mensen met een islamitische geloofsovertuiging.
 • Er is een aula en een koffiekamer. Ook is er een theehuis.

Online uitvaart bijwonen

Tijdens de coronacrisis mogen er maar 30 mensen aanwezig zijn bij een afscheidsdienst. Daarom bieden wij u de mogelijkheid online mee te kijken bij een uitvaart via een videoverbinding (streamen).

U hebt een wachtwoord nodig om de uitvaart online te volgen. Elke uitvaart heeft een eigen wachtwoord. U kunt contact opnemen met de uitvaartondernemer om de code aan te vragen. 

Aanvragen kan via het contactformulier of telefonisch: 050 367 46 00. De website voor het streamen is: eventcam.eu/selwerderhof

Particulier graf

 • Voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Het graf bestaat uit 1,2 of 3 verdiepingen.
 • Als u kiest voor een gewoon graf: kies eerst het soort grafbedekking. Op basis daarvan krijgt u een plaats toegewezen.
 • Als u kiest voor een graf op het Vrije veld: u kunt zelf een plaats aanwijzen en later het soort grafbedekking kiezen. Deze graven zijn duurder.

Particulier kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Het graf en de grafbedekking zijn kleiner.
 • Bekijk van tevoren de mogelijkheden om teleurstellingen te voorkomen.

Algemeen kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 3 verdiepingen.
 • U heeft geen grafrechten.
 • De gemeente Groningen beslist wie waar wordt begraven.
 • Als nabestaande mag u wel een klein gedenksteentje plaatsen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Er zijn ook beton- of kunststofkeldertjes voor maximaal 4 asbussen.
 • Er zijn verschillende urnenvelden met elk een eigen sfeer.
 • Op een urnengraf kunt u een monumentje plaatsen.

Asverstrooiingen

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om as te verstrooien. Zo is er een strooibos waar u ook een herdenkingsplaatje kunt aanbrengen.
 • Meer informatie bij Loket Begraven, 050 367 46 00, contactformulier.

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • De gemeente zorgt voor het onderhoud. Dit kunt u per jaar betalen of in één keer afkopen. Hierover krijgt u een brief.

Hoogkerk

 • Er zijn nog mogelijkheden voor nieuwe graven, voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.

Particulier graf

 • Voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Als u wilt, kunt u ook het graf voor de partner regelen.

Particulier kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Het graf en de grafbedekking zijn kleiner.
 • Bekijk van tevoren de mogelijkheden om teleurstellingen te voorkomen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Er zijn ook keldertjes voor maximaal 4 asbussen.
 • Op een urnengraf kunt u een monumentje plaatsen.

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • Het onderhoud kunt u zelf uitvoeren. De gemeente kan het ook voor u uitvoeren.

Esserveld

Esserweg 22a, 9722 SN  Groningen

 • Beperkt ruimte voor nieuwe graven.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.

Particulier graf

 • Voor bepaalde tijd (30 jaar)
 • Het graf bestaat uit 2 verdiepingen.
 • U kunt alleen een liggende zerk (A-monument) plaatsen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Er zijn ook keldertjes voor maximaal 4 asbussen.
 • Op een urnengraf kunt u een monumentje plaatsen.

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • Het onderhoud kunt u zelf uitvoeren. De gemeente kan het ook voor u uitvoeren.

Noorddijk, Noorderbegraafplaats en Zuiderbegraafplaats

Noorddijk: Noorddijkerweg 17, 9734 AS  Groningen
Noorderbegraafplaats: Moesstraat 98a, 9741 AC  Groningen
Zuiderbegraafplaats: Hereweg 87, 9721 AA  Groningen

 • Er is geen ruimte meer voor nieuwe graven.
 • Bijbegraven is in een aantal gevallen nog mogelijk. Ook kunt u een asbus bijplaatsen. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.

Middelbert

Middelberterweg 13

 • Er is geen ruimte meer voor nieuwe graven op het gedeelte wat onder beheer staat van de gemeente Groningen.
 • Bijbegraven is niet meer mogelijk. In de uitgegeven graven kunnen nog wel asbussen worden bijgezet.
 • Er is nog wel ruimte voor nieuwe graven op het gedeelte wat onder beheer staat van de kerkelijke gemeente Damsterboord.

De Eshof, Haren

Rijksstraatweg 290, Haren
Hebt u vragen over deze begraafplaats, bel dan de gemeente: 14 050

 • Geen ruimte voor nieuwe graven.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf   hebben en schriftelijk toestemming geven.
 • Geen mogelijkheid tot asverstrooiing.

Particulier graf

 • Voor bepaalde tijd (20 jaar)
 • Het graf bestaat uit 2 verdiepingen

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Voor bepaalde tijd (10 jaar)
 • Keuze uit een urnengraf of urnenmuur

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • Het onderhoud dient u zelf uit te voeren. Algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt door de gemeente uitgevoerd.

Harenerhof, Haren

De Harenerhof 1, Haren
Hebt u vragen over deze begraafplaats, bel dan de gemeente: 14 050

 • Er is zeer beperkt ruimte voor nieuwe graven. Er worden alleen graven voor bepaalde tijd uitgeven (20 jaar).
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.
 • Er is een aula aanwezig voor maximaal 50 personen.

Particulier graf

 • Voor bepaalde tijd (20 jaar)
 • Het graf bestaat uit 2 verdiepingen

Particulier kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Het graf en de grafbedekking zijn kleiner.
 • Bekijk van tevoren de mogelijkheden om teleurstellingen te voorkomen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Voor bepaalde tijd (10 jaar)
 • Keuze uit een urnengraf of urnenmuur

Asverstrooiingen

 • Er is mogelijkheid om as te verstrooien. Meer informatie bij het Loket Begraven, 050 367 4600. Contactformulier

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • Het onderhoud dient u zelf uit te voeren. Algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt door de gemeente uitgevoerd.

Begraafpark Ten Boer

Dit is een algemene begraafplaats. In bijna alle dorpen in het gebied van de voormalige gemeente Ten Boer zijn bijzondere begraafplaatsen. Die worden beheerd door verenigingen.
Loketinformatie over Begraafpark Ten Boer, bijvoorbeeld het reserveren van ruimte: neem contact op met Begraafplaats Selwerderhof, Iepenlaan 204 in Groningen. Telefoon 050 367 46 00.

Meer informatie