Begraafplaatsen

In de gemeente Groningen zijn 6 algemene begraafplaatsen, elke dag geopend van 09:00 tot 18:00 uur.

Tarieven

Begrafenistarieven Selwerderhof, Esserveld, Noorddijk e.a. (pdf 17 kB)

Graf van iemand zoeken

Kijk op de website van Begraafplaatsen Online.

Gemeente ruimt graven op Selwerderhof vanaf najaar 2019

De oudste graven op begraafplaats Selwerderhof worden naar verwachting vanaf september 2019 geruimd. De huurtermijn van deze graven is verstreken en niet verlengd. De ruiming is omdat anders de begraafplaats in 2022 vol is.

Een gespecialiseerd bedrijf haalt de stoffelijke resten op een zorgvuldige en respectvolle manier uit de grond. De resten komen in een verzamelgraf op het Selwerderhof. Er komt een speciaal gedenkteken bij.

De graven die geruimd worden, liggen op veld 1, vak 2. Tijdens de werkzaamheden wordt dit veld zorgvuldig afgeschermd. De graven die bewaard blijven op dit veld zijn gemarkeerd met een klein bordje. Sommige graven op veld 1 kunnen tijdelijk niet of minder bereikbaar zijn. Tijdens een begrafenis wordt er niet gewerkt. Zo kunnen nabestaanden in alle rust afscheid nemen.

Om welke graven gaat het?

Vanaf september 2019 worden in vak 2 op veld 1 graven geruimd waarvan de huurtermijn is verstreken en niet meer werd verlengd. Het gaat om graven uit de begintijd van de begraafplaats. Het meest recente graf dat wordt opgeruimd is uit het jaar 1953. Nabestaanden of belanghebbenden kozen niet meer voor het verlengen van de grafhuur van de graven die nu worden geruimd.

Bij Loket Begraven kunt u terecht met vragen over specifieke graven, op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur, telefoon 050 367 46 00, contactformulier.

Hoe weten nabestaanden of rechthebbenden dat de huurtermijn van een graf afloopt?

Nabestaanden of rechthebbenden krijgen ruim voordat de grafhuur afloopt een brief van Loket Begraven. Daarin wordt hen gevraagd of de grafhuur verlengd moet worden. Voor de graven die nu geruimd worden, is destijds gekozen om de grafhuur niet te verlengen.

Oproep op grafmonument

Als de huurtermijn van een graf is verstreken, krijgen nabestaanden of rechthebbenden daarvan tijdig bericht. Gelijktijdig wordt dan een sticker op het grafmonument geplakt met daarop het verzoek om contact op te nemen met Loket Begraven.

Wat gebeurt er met het grafmonument?

Als de grafhuur van een graf niet wordt verlengd, krijgen nabestaanden of rechthebbenden de gelegenheid om het grafmonument, vaak een gedenksteen, weg te nemen. Dat is niet verplicht. Sommige nabestaanden kiezen ervoor om het grafmonument door de gemeente te laten weghalen.

Selwerderhof

Iepenlaan 204, 9741 GH  Groningen

 • Er is voldoende ruimte voor nieuwe graven, voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.
 • Een deel van de begraafplaats is ingericht voor mensen met een islamitische geloofsovertuiging.
 • Er is een aula en een koffiekamer. Ook is er een theehuis.

Particulier graf

 • Voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Het graf bestaat uit 1,2 of 3 verdiepingen.
 • Als u kiest voor een gewoon graf: kies eerst het soort grafbedekking. Op basis daarvan krijgt u een plaats toegewezen.
 • Als u kiest voor een graf op het Vrije veld: u kunt zelf een plaats aanwijzen en later het soort grafbedekking kiezen. Deze graven zijn duurder.

Particulier kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Het graf en de grafbedekking zijn kleiner.
 • Bekijk van tevoren de mogelijkheden om teleurstellingen te voorkomen.

Algemeen kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 3 verdiepingen.
 • U huurt het graf voor 15 jaar.
 • De gemeente Groningen beslist wie waar wordt begraven.
 • Als nabestaande mag u wel een klein gedenksteentje plaatsen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Er zijn ook beton- of kunststofkeldertjes voor maximaal 4 asbussen.
 • Er zijn verschillende urnenvelden met elk een eigen sfeer.
 • Op een urnengraf kunt u een monumentje plaatsen.

Asverstrooiingen

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om as te verstrooien. Zo is er een strooibos waar u ook een herdenkingsplaatje kunt aanbrengen.
 • Meer informatie bij Loket Begraven, 050 367 46 00, contactformulier.

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • De gemeente zorgt voor het onderhoud. Dit kunt u per jaar betalen of in één keer afkopen. Hierover krijgt u een brief.

Hoogkerk

 • Er zijn nog mogelijkheden voor nieuwe graven, voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.

Particulier graf

 • Voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Als u wilt, kunt u ook het graf voor de partner regelen.

Particulier kindergraf

 • Voor kinderen tot 12 jaar
 • Het graf bestaat uit 1 verdieping.
 • Het graf en de grafbedekking zijn kleiner.
 • Bekijk van tevoren de mogelijkheden om teleurstellingen te voorkomen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Er zijn ook keldertjes voor maximaal 4 asbussen.
 • Op een urnengraf kunt u een monumentje plaatsen.

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • Het onderhoud kunt u zelf uitvoeren. De gemeente kan het ook voor u uitvoeren.

Esserveld

Esserweg 22a, 9722 SN  Groningen

 • Beperkt ruimte voor nieuwe graven.
 • Bijbegraven is mogelijk. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.

Particulier graf

 • Voor bepaalde tijd (30 jaar)
 • Het graf bestaat uit 2 verdiepingen.
 • U kunt alleen een liggende zerk (A-monument) plaatsen.

Particulier urnengraf

 • Voor het plaatsen van een asbus
 • Er zijn ook keldertjes voor maximaal 4 asbussen.
 • Op een urnengraf kunt u een monumentje plaatsen.

Grafmonumenten

 • Meestal verzorgt een steenhouwer het grafmonument, inclusief de vergunning.
 • Het onderhoud kunt u zelf uitvoeren. De gemeente kan het ook voor u uitvoeren.

Noorddijk, Noorderbegraafplaats en Zuiderbegraafplaats

Noorddijk: Noorddijkerweg 17, 9734 AS  Groningen
Noorderbegraafplaats: Moesstraat 98a, 9741 AC  Groningen
Zuiderbegraafplaats: Hereweg 89, 9721 AA  Groningen

 • Er is geen ruimte meer voor nieuwe graven.
 • Bijbegraven is in een aantal gevallen nog mogelijk. Ook kunt u een asbus bijplaatsen. U moet wel de grafrechten van een graf hebben en schriftelijk toestemming geven.

Meer informatie