Basisbaan

Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit diverse taken in wijken en/of dorpen. Deze taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders niet uitgevoerd.

Voorwaarden

De taken van een Basisbaan moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • ze moeten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp
 • ze mogen op het moment nog niet uitgevoerd worden
 • er mag geen vorm van financiering tegenover staan
 • ze mogen geen regulier werk vervangen
 • ze moeten geschikt zijn voor mensen die meestal langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben om taken uit te voeren

Voorbeelden van taken zijn onderhoud aan wijkgebouwen, klussen bij sportverenigingen of het opruimen van openbare ruimten.

Voor het uitvoeren van deze taken krijgt de kandidaat een tijdelijk contract en ontvangt een minimumloon. De kandidaten voor de Basisbaan worden geselecteerd en benaderd door de coaches van de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen.

Kandidaten

De kandidaten voor de basisbaan moeten aan een aantal eisen voldoen.

De kandidaat:

 • moet een bijstandsuitkering ontvangen
 • moet 27 jaar of ouder zijn
 • mag geen lopend re-integratietraject volgen richting regulier werk
 • heeft geen perspectief meer op de regulier werk
 • heeft diverse re-integratie ondersteuning gehad, maar dit heeft niet geleid tot regulier werk
 • is 32 tot 36 uur in de week beschikbaar (minder uren in overleg)
 • moet diverse taken in een wijk/dorp kunnen uitvoeren

Kandidaten worden geselecteerd en benaderd door de coaches van Directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon of coach.

Begeleiding

De mensen die een Basisbaan uitvoeren worden begeleid door de gemeente Groningen en organisaties in de wijk. Dit zijn bijvoorbeeld: Saaksumborg, Wijkbedrijf Selwerd, Wijkdeal de Wijert en WerkPro.

Onderzoek en vervolg

Omdat het om een experiment gaat wordt er vaak onderzocht hoe het experiment loopt en waar het moet worden bijgestuurd, als dat nodig is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool samen met Startfoundation. Het experiment en onderzoek wordt gevolgd door een begeleidingsgroep waarin ook de Cliëntenraad, de RUG en de FNV Vakbond is vertegenwoordigd.

De gemeente Groningen voert de Basisbaan stapsgewijs in. Na het experiment wordt besloten of de gemeente verder gaat met de Basisbaan.

Meer informatie

Bekijk ook de animatie over de Basisbaan voor toekomstige deelnemers.