document iconAlcoholwet ontheffing aanvragen

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? U kunt een tijdelijke ontheffing van de Alcoholwet aanvragen. Dat kan alleen voor het schenken van zwak alcoholische drank zoals bier en wijn (minder dan 15% alcohol). Voor sterke dranken kunt u geen ontheffing aanvragen.
U moet bij de aanvraag een plattegrond met vermelding en afmetingen van de tappunten en het aantal tappunten uploaden (het liefst als pdf-bestand).

Aanvraag

De ontheffing Alcoholwet is géén onderdeel van een evenementenvergunning. De ontheffing moet u naast het evenement aanvragen.

De leidinggevenden moeten zijn ingeschreven in het SVH register en zij moeten 21 jaar of ouder zijn.

Ontheffing in combinatie met evenement

  • Wilt u zwak alcoholische dranken schenken tijdens een kleinschalige gelegenheid waarvoor geen evenementenvergunning nodig is? Dan moet u minimaal 3 weken vóór het evenement uw aanvraag doen.
  • Wilt u zwak alcoholische dranken schenken tijdens een evenement met minder dan 2000 bezoekers per dag? Dan moet u minimaal 6 weken vóór het evenement uw aanvraag doen.
  • Wilt u zwak alcoholische dranken schenken tijdens een groot evenement (meer dan 2000 bezoekers per dag) waarvoor een evenementenvergunning nodig is? Dan moet u tegelijk met de aanvraag van de evenementenvergunning ook de ontheffing aanvragen.

Kosten

Overal in de gemeente gelden dezelfde tarieven en regels.

Beschrijving 2023

Aanvraag ontheffing bij een Evenement

€ 475,80

Aanvraag ontheffing bij een Melding

€ 90,40

Contact

Vul het contactformulier in of bel 14 050.