Afvoer hemelwater en grondwater

Klimaatverandering treedt steeds sneller op. Daardoor krijgen we ook steeds meer te maken met de effecten daarvan. Zo wordt het steeds heter en worden ook de regenbuien heviger. Dat kan overlast veroorzaken en schadelijk zijn voor de gezondheid van inwoners. Daarom werkt de gemeente er hard aan om haar grondgebied klimaatbestendig te maken.

Verordening

Maar de gemeente kan de effecten van klimaatverandering niet alleen oplossen in de openbare ruimte. Daarvoor zijn ook privé terreinen nodig. Met de verordening afvoer hemelwater en grondwaterexterne-link-icoon regelen we hoeveel water bij nieuwbouwprojecten op eigen terrein opgevangen moet worden.

De belangrijkste aanpassingen in de verordening zijn:

  • Bij nieuwbouw vangen perceeleigenaren van percelen groter dan 250 m2 water op, op basis van de grootte van het perceel. Het liefst met groene maatregelen, bijvoorbeeld een vergroende tuin of een groen dak.
  • Binnen bestaand bebouwd gebied kunnen gebieden worden aangewezen waar de verordening van toepassing wordt. Bijvoorbeeld gebieden waar de riolering wordt vervangen. Hier gaan we vervolgens samen met bewoners en ondernemers aan de slag met maatregelen bij percelen groter dan 250 m2 om schade door wateroverlast te voorkomen.

Groen als waterberging

Groene maatregelen om water op te vangen en te bergen hebben altijd de voorkeur. Tegelijkertijd wordt zo aan meerdere doelen gewerkt:

  • Groen heeft een positief effect op de gezondheid van inwoners en/of medewerkers.
  • Groen kan zorgen voor schaduw en daardoor hitte tegengaan.
  • Groen kan zorgen voor wateropvang: denk aan wadi’s (grasstroken met diepteverschil), een groen dak of waterdoorlatende parkeerplekken.

Rekentool gebruiken

We hebben een rekentool ontwikkeld. Dit om initiatiefnemers te ondersteunen bij de berekening van de hoeveelheid water dat die ze op moeten vangen op hun perceel bij nieuwbouw.

U vult in wat u van plan bent in uw bouwplan of ontwikkeling. Dan ziet u hoeveel water u op moet vangen en hoeveel groen u toevoegt. Als u klaar bent, ontvangt u een uitdraai. Lever deze uitdraai in als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Rekentool >externe-link-icoon