Aanvragen nadeelcompensatie

Wij zijn veel aan het bouwen en ontwikkelen. We maken plannen voor nieuwe woningen of doen onderhoud aan (vaar)wegen. Soms kan dit financiële schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld een waardedaling van uw woning of omzetverlies van uw bedrijf. Bent u door werkzaamheden of een nieuw plan zwaarder getroffen dan anderen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een deel van uw schade. Wij noemen dat nadeelcompensatie.

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2024 is de planschadevergoeding onderdeel van de nadeelcompensatie. Alle inwoners en ondernemers in de gemeente Groningen kunnen nadeelcompensatie aanvragen. Een onafhankelijke specialist beoordeelt uw aanvraag binnen de kaders van de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingswet en de Verordening nadeelcompensatie gemeente Groningenexterne-link-icoon

Is uw schade voor 1 januari 2024 ontstaan? Dan gelden de oude Procedureverordening planschadeverzoekenexterne-link-icoon en de Algemene nadeelcompensatie verordeningexterne-link-icoon.

De specialist kijkt bij de beoordeling van uw aanvraag welk deel van uw schade onvermijdelijk is. Een schade is onvermijdelijk als u deze kan verwachten van het werk dat de gemeente doet. Dit wordt het normaal maatschappelijk risico genoemd. 

Normaal maatschappelijk risico

Het normaal maatschappelijk risico is een eigen risico voor ondernemers en pandeigenaren. Wij drukken dit risico uit in een percentage. U betaalt de kosten zelf als uw schade lager is dan dit percentage. Zijn uw schadekosten hoger? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding. 

U hebt als ondernemer recht op een vergoeding als de schade hoger is geweest dan 8% van uw gemiddelde jaaromzet en een drempelwaarde van 6% voor gemaakte kosten. Voor pandeigenaren moeten de schadekosten hoger zijn dan 4% van de waarde van het pand. 

Voorwaarden

U hebt recht op de vergoeding als de schade meer is dan normaal. En als de schade erger is dan dat van anderen in uw buurt. Uw situatie voldoet daarnaast aan deze eisen:

  • De schade komt door een besluit of handeling van de gemeente Groningen.
  • De schade is niet op een andere manier vergoed.
  • U hebt de schade niet zien aankomen.
  • U hebt niets aan de situatie kunnen doen.
  • De schade is niet langer dan 5 jaar geleden ontstaan.

Kosten

U betaalt € 300 om de aanvraag te doen. Geven wij u de vergoeding? U krijgt deze kosten dan van ons terug. 

Aanvragen

Hebt u recht op een nadeelcompensatie? Vul het formulier in en stuur deze naar:

SSC Juridische Zaken
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Stuurt uw formulier en documenten liever via e-mail? Mail naar: sscjuridisch@groningen.nl.

Vragen?

Neem contact op met de afdeling Juridische Zaken via het telefoonnummer: 050-3677470.