Wijziging van gegevens basisregistratie personen (BRP) aanvragen

Uw persoonsgegevens staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Ziet u een fout staan in uw persoonsgegevens? Dan kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. Dit wordt ook wel 'correctieverzoek' of 'rectificatie van gegevens' genoemd.

Wat u moet weten

  • U moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Groningen.
  • De gemeente neemt een besluit over uw verzoek binnen 4 weken. U krijgt hiervan bericht per post of e-mail.
  • U kunt alleen een verzoek indienen voor het wijzigingen van uw eigen persoonsgegevens.
  • Geeft u een verhuizing te laat door, dan kunnen wij uw verhuisdatum daarna niet meer aanpassen.

Aanvragen

U kunt de aanvraag online doen of per post sturen naar: Gemeente Groningen, Afdeling Burgerzaken, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Aanvragen (DigiD) >externe-link-icoon

Meesturen

Relevante documenten waaruit blijkt dat de geregistreerde gegevens fout of onvolledig zijn. Vermeld duidelijk wat u gewijzigd wilt hebben en waarom u dat wilt.

Kosten

Geen kosten.

Meer informatie

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Een fout in gegevens moet worden aangepast bij de betreffende organisatie. Als de melder niet weet waar hij/zij terechtkan of de organisatie komt er zelf niet uit: meldt dit dan bij het MFOexterne-link-icoon