Wie zit er in de gemeenteraad

In de gemeenteraad van Groningen zitten 39 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Groningen kiest u de raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke 4 jaar gehouden. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2018.

Zetelverdeling

De gemeenteraad van Groningen heeft 39 zetels. Elk raadslid heeft een zetel. In de periode 2014-2018 zijn de zetels verdeeld over 11 fracties:

Voorzitter

Voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Peter den Oudsten. Hij is ervoor verantwoordelijk dat raadsvergaderingen goed verlopen. Hij heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

Plaatsvervangend voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter is gemeenteraadslid Berndt Benjamins (D66). Hij vervangt de burgemeester als die niet kan komen of als die een toelichting moet geven op een voorstel dat met zijn eigen takenpakket te maken heeft (bijvoorbeeld openbare orde, veiligheidsbeleid en regionale samenwerking).

Griffier

Griffier van de gemeenteraad is Toon Dashorst. De griffier is de eerste adviseur van de raad en hoofd van de Griffie.