Wie zit er in de gemeenteraad

In de gemeenteraad van Groningen zitten 45 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Groningen kiest u de raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen worden elke 4 jaar gehouden.De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 november 2018.

Zetelverdeling

De gemeenteraad van Groningen heeft 45 zetels. Elk raadslid heeft een zetel. In de periode 2018-2022 zijn de zetels verdeeld over 12 fracties:

 1. GroenLinks - 11 zetels
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) - 6 zetels
 3. Democraten 66 (D66) - 5 zetels
 4. SP (Socialistische Partij) - 5 zetels
 5. VVD - 4 zetels
 6. ChristenUnie - 3 zetels
 7. Partij voor de Dieren - 3 zetels
 8. CDA - 2 zetels
 9. 100% Groningen - 2 zetels
 10. Stadspartij voor Stad en Ommeland - 2 zetels
 11. Student en Stad - 1 zetel
 12. PVV (Partij voor de Vrijheid) - 1 zetel

Plattegrond nieuwe raadzaal met zitplaatsen raadsleden en leden college B&W (1,76 Mb)

Voorzitter

Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Hij is ervoor verantwoordelijk dat raadsvergaderingen goed verlopen. Hij heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

Plaatsvervangend voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter is een gemeenteraadslid. Dit raadslid vervangt de burgemeester als die niet kan komen of als die een toelichting moet geven op een voorstel dat met zijn eigen takenpakket te maken heeft (bijvoorbeeld openbare orde, veiligheidsbeleid en regionale samenwerking).

Griffier

Griffier van de gemeenteraad is Toon Dashorst. De griffier is de eerste adviseur van de raad en hoofd van de Griffie.