Vrijwilligerswerk en een bijstandsuitkering

Gaat u vrijwilligerswerk doen of denkt u erover om dat te gaan doen? Hier leest u waar u vrijwilligerswerk kunt vinden, welke spelregels er zijn als u een uitkering hebt en hoe u de gemeente daarover informeert.

Spelregels vrijwilligerswerk

  • Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. U mag wel een vergoeding ontvangen voor het verrichte werk. Dit is geen loon en het mag niet meer zijn dan € 1800,- per jaar. Krijgt u meer? Dan wordt dat met uw uitkering verrekend.
  • Als u een vergoeding krijgt, dan hebt u dat met uw werkplek afgesproken en vastgelegd. Een kopie van deze overeenkomst geeft u aan de gemeente.
  • Kunt u betaald werk krijgen? Dan is vrijwilligerswerk geen reden om betaald werk af te wijzen. Ook trajecten gericht op het krijgen van werk gaan voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk vinden

In Groningen worden veel vacatures georganiseerd door Link050.

U kunt ook zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk. Houd er dan rekening mee dat vrijwilligerswerk onbetaald werk is. Het mag betaald werk niet vervangen of wegdrukken. Vaak helpt het om na te gaan of uw werkplek financieel voordeel heeft van uw inzet. Als dat zo is, bespreek dit dan met een consulent.

Hebt u een vraag over vrijwilligerswerk of wilt u graag ondersteuning? Stel uw vraag via het contactformulier.

Melden vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is zinvol. Het levert veel op, ook voor uzelf. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u de gemeente hierover wel informeren. Dat kan door dit formulier in te vullen. Een van onze medewerkers neemt contact met u op om uw melding goed te kunnen vastleggen.