Vrijwilligersverzekering

Doet u vrijwilligerswerk voor andere mensen of voor de samenleving? Dan bent u automatisch verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Groningen. Ook de organisatie waarvoor u werkt, is verzekerd.

Wat u moet weten

Veel Nederlanders doen een vorm van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: als vrijwilliger van een buurtcentrum, als buddy van zwaar zieke mensen, als verkeersregelaar of als klaar-over om kinderen bij school veilig over te laten steken.

Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico´s met zich mee. Om niet het risico te lopen dat organisaties en hun vrijwilligers onvoldoende of niet verzekerd zijn, heeft de gemeente Groningen, als onderdeel van haar vrijwilligersbeleid, een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Wie is verzekerd

De vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Er behoeft geen registratie plaats te vinden van de deelnemende organisaties en er geldt geen leeftijdsgrens. Uitgesloten zijn: de vrijwillige politie en de vrijwillige brandweer.

Wat is verzekerd

  • Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen
  • Aansprakelijkheid Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheid Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligers
  • Ongevallen Vrijwilligers
  • Rechtsbijstand vrijwilligers
  • Persoonlijk eigendommen vrijwilligers

In geval van schade

In geval van schade dient benadeelde een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en volledig ingevuld en ondertekend zenden naar Team Verzekeringen van de gemeente Groningen of mailen naar verzekeringen@groningen.nl.

Vervolgens zal de schade worden gemeld bij de verzekeraar.

Download Schade-aangifteformulier (pdf 156 kB)

Adresgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met Team Verzekeringen van de gemeente Groningen. Telefoon 050 367 93 54 of 51 of 52.

Gemeente Groningen
Team Verzekeringen
Postbus 30026
9700 RM Groningen