Vluchtelingen opvangen in huis

Wat moet u doen als u thuis vluchtelingen wilt opvangen of andere woonruimte wilt bieden?

Woonruimte aanbieden

Hebt u een logeerplek?

Meldt u zich dan aan als gastgezin bij Takecarebnb (Nederlands) of Sharemyhome (Engels).

Meer informatie over het laten logeren van vluchtelingen?

Kijk op de website van VluchtelingenWerk.

Leefgeld

Hoeveel geld krijgen Oekraïense vluchtelingen?

  • In een opvanglocatie krijgt elke volwassene en elk kind € 260 per maand.
  • Bij een gastgezin krijgt elke volwassene € 475 en elk kind € 315 per maand.

Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen. Vluchtelingen kunnen ook meebetalen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Hoe krijg ik het geld?

Om leefgeld te krijgen, moeten vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Oekraïense vluchtelingen die bij een gastgezin wonen en nu helemaal geen geld hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de websites van de Rijksoverheid en van Refugeehelp.nl.

Betaald werk?

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, dan stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Wijzigingen doorgeven

Bent u gestart met een baan? Zijn er wijzigingen in uw gezinssituatie in Groningen of hebt u een bankrekening geopend? Geef het door via leefgeld.vluchtelingen@groningen.nl.

Inschrijven bij de gemeente

Bent u gastgezin voor vluchtelingen uit Oekraïne? En woont u in Groningen? Maak dan als gastgezin een afspraak voor het inschrijven van vluchtelingen op uw adres.

Maak voor elke persoon een aparte afspraak. Dit geldt ook voor kinderen.

Maak een afspraak >

Meenemen

  • Alle Oekraïense paspoorten, identiteitskaarten en/of akten.
  • Alle personen die ingeschreven moeten worden. Kinderen dus ook. 

Kinderen zonder documenten worden ook ingeschreven als één van de ouders zich kan identificeren.

Vragen?

Krijg ik als gastgezin een vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Niet van de gemeente. Als gastgezin maakt u hier zelf afspraken over met uw gasten.

Ik heb een bijstandsuitkering. Word ik als gastgezin gekort?

Het tijdelijke verblijf van een vluchteling uit Oekraïne heeft geen gevolgen voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u een uitkering ontvangt, moet u wel melden bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat u tijdelijk een vluchteling in huis hebt.

Als u een onkostenvergoeding afspreekt met uw Oekraïense gasten, meld dit dan aan de gemeente.

Als u een woning deelt met meer volwassenen, dan kan uw bijstandsuitkering worden verlaagd. Deze kostendelersnorm geldt het 1e half jaar niet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ik ontvang een uitkering of een uitkering via de SVB (AOW, Anw, AIO) en ik ben gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen. Word ik gekort op mijn uitkering?

De overheid wil voorkomen dat het tijdelijke verblijf van Oekraïense vluchtelingen gevolgen heeft voor uw uitkering. Als u een uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB) ontvangt, vragen wij u dit te melden bij de SVB.

Ontvangt u een vrijwillige bijdrage van uw Oekraïense gasten? Meld ook dit bij de SVB. Dat kan schriftelijk, telefonisch of digitaal via MijnSVB.

Ik ben gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van toeslag(en) van de Belastingdienst?

Het kabinet stelt voor dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen thuis geen gevolgen heeft voor de toeslagen die een gastgezin ontvangt, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Kijk voor de laatste informatie hierover op bijvoorbeeld de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Ik ben gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen?

Gastgezinnen hoeven waarschijnlijk geen extra gemeentelijke belastingen te betalen. Er wordt nog uitgezocht of dit ook geldt voor de waterschapsbelasting.