Vluchtelingen opvangen in huis

Wat moet u doen als u thuis vluchtelingen wilt opvangen of andere woonruimte wilt bieden?

Woonruimte aanbieden

Hebt u een logeerplek?

Meldt u zich dan aan als gastgezin bij Takecarebnb (Nederlands) of Sharemyhome (Engels).

Heeft u vragen over tijdelijke huisvesting van vluchtelingen?

U kunt dan ook bellen met de Nederlandse informatielijn via 070 44 55 888.

Meer informatie over het laten logeren van vluchtelingen?

Kijk op de website van VluchtelingenWerk.

Leefgeld

Hoeveel geld krijgen Oekraïense vluchtelingen?

  • In een opvanglocatie krijgt elke volwassene en elk kind € 260 per maand.
  • Bij een gastgezin krijgt elke volwassene € 475 en elk kind € 315 per maand.

Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen. Vluchtelingen kunnen ook meebetalen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Hoe krijg ik het geld?

Om leefgeld te krijgen, moeten vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Oekraïense vluchtelingen die bij een gastgezin wonen en nu helemaal geen geld hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de websites van de Rijksoverheid en van Refugeehelp.nl.

Betaald werk?

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, dan stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Inschrijven bij de gemeente

Vangt u in de gemeente Groningen vluchtelingen op? Dan moeten deze vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente.

Vragen?

Krijg ik als gastgezin een vergoeding?

Niet van de gemeente. Als gastgezin maakt u hier zelf afspraken over met uw gasten.

Ik heb een bijstandsuitkering

Het tijdelijke verblijf van een vluchteling uit Oekraïne heeft geen gevolgen voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u een uitkering ontvangt, moet u wel melden bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat u tijdelijk een vluchteling in huis heeft.

Als u een onkostenvergoeding afspreekt met uw Oekraïense gasten, meld dit dan aan de gemeente.

Kostendelersnorm

Als u een woning deelt met meer volwassenen, dan kan uw bijstandsuitkering worden verlaagd. Deze kostendelersnorm geldt het 1e half jaar niet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ik ontvang een uitkering of een uitkering via de SVB (AOW, Anw, AIO)

De overheid wil voorkomen dat het tijdelijke verblijf van Oekraïense vluchtelingen gevolgen heeft voor uw uitkering. Als u een uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB) ontvangt, vragen wij u dit te melden bij de SVB.

Ontvangt u een vrijwillige bijdrage van uw Oekraïense gasten? Meld ook dit bij de SVB. Dat kan schriftelijk, telefonisch of digitaal via MijnSVB.

Ik ontvang toeslag(en)

De overheid zoekt uit wat de gevolgen zijn voor het ontvangen van toeslagen (zoals voor kinderopvang en huur) bij het in huis nemen van een gast.

Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen

Gastgezinnen hoeven waarschijnlijk geen extra gemeentelijke belastingen te betalen. Er wordt nog uitgezocht of dit ook geldt voor de waterschapsbelasting.