Vermoeden van een misstand melden

Denkt u dat de gemeente zich niet aan de wet houdt? En hebben meerdere mensen daar schade of nadeel van? Dan willen wij dat graag van u weten.

Melden

Wie kan een melding doen?

Iedereen die door zijn werk in contact is gekomen met de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld een medewerker, oud-medewerker, sollicitant, stagiair of vrijwilliger. Maar ook een leverancier van goederen of diensten. 

Als u liever eerst advies wilt, dan kunt u dat ook aangeven. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. 

Meld een misstandexterne-link-icoon

Melden buiten de gemeente

U kunt ook contact zoeken met Ombudsman Groningenexterne-link-icoon of het Huis voor Klokkenluidersexterne-link-icoon.

Klokkenluidersregeling

Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is de persoon die binnen een organisatie aan de bel trekt. Hij of zij maakt melding van een zorgelijke situatie. 

Voor een medewerker is het vaak een grote stap om zo’n melding te doen. Hij of zij kan bijvoorbeeld bang zijn dat het de relatie met de werkgever of andere collega’s verstoort. Angst voor ontslag, pestgedrag of overplaatsing is dan aanwezig.

Wat houdt de regeling in?

  • De regeling beschermt de rechtspositie van (oud-)medewerkers.
  • Een melding wordt onderzocht en er wordt iets aan gedaan als het om een misstand gaat.
  • De melder mag geen nadeel hebben door iets te melden.

Wat staat er bijvoorbeeld in de regeling?

  • Wat u kunt melden en wanneer.
  • Bij wie u moet zijn.
  • Wat uw rechten zijn.
  • Wat de gemeente gaat doen met de melding.

Vindt u dat u toch benadeeld bent na een melding? 

Dan mag u gratis rechtshulp aanvragen. De gemeente heeft daarvoor een rechtsbijstandsverzekering.

Meer informatie