surcharges iconVerduurzamingslening

Om de energiearmoede te bestrijden, biedt de gemeente Groningen haar inwoners eigen verduurzamingsleningen aan. Deze zijn ook aanvullend op de diverse subsidies.

Voor wie is deze lening?

U moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • U bent eigenaar-bewoner in de gemeente Groningen van een koopwoning of woonschip.
 • U wilt uw woning of woonschip verduurzamen en hebt (aanvullende) financiering nodig.
 • Er zijn voor u geen andere financieringsmogelijkheden, zoals een hypotheek, het sociaal krediet van de provincie of financiering vanuit het nationaal warmtefonds.

Het gaat om:

 • woningen met een maximale WOZ-waarde van € 305.000,-
 • woonschepen met ligplaatsvergunning voor een vaste ligplaats en inschrijving in het kadaster met een maximale RZB-waarde van € 150.000,-

Waarvoor is deze lening?

De lening is bedoeld voor de financiering van duurzaamheidsmaatregelen zoals:

 • isoleren
 • zonnepanelen
 • een warmtepomp
 • aansluiting op het warmtenet

Hiermee moet energielabel A behaald worden. Dit label geeft aan dat de woning of het woonschip een laag energiegebruik en daardoor een lage energierekening heeft, door zeer goede isolatie, triple glas of zonnepanelen.

Ook is het mogelijk om maatregelen te financieren die niet direct duurzaamheidsmaatregelen zijn, maar die wel nodig zijn om de verduurzaming door te kunnen voeren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verplaatsing van de dakgoot na het aanbrengen van een isolatieschil om het huis
 • asbestsanering voordat een duurzaamheidsmaatregel doorgevoerd kan worden
 • nieuwe kozijnen bij de aanschaf van triple glas

Ook voorfinanciering van subsidies (zoals de ISDE-subsidie) is met de verduurzamingslening mogelijk.

Overige voorwaarden

 • De leensom bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-. Minimale en maximale bedragen variëren per leenvorm. Afhankelijk van het soort lening en de hoogte van het bedrag wordt deze persoonlijk of hypothecair verstrekt. Hierbij mag het maximale bedrag niet hoger dan 50% van de actuele WOZ-waarde of de RZB-waarde zijn.
 • Alle (deel-)aanvragen die in aanmerking komen voor een EnergieBespaarLening of EnergieBespaarHypotheek (of nieuwe producten) van het Nationaal Warmtefonds worden uitgesloten. De gemeente wil met haar leningen namelijk alleen verduurzaming mogelijk maken, waar andere financieringsmogelijkheden (voorlopig) nog geen optie zijn.
 • Een financiële toets, waaronder een inkomenstoets, leeftijd, waarde van de woning of het woonschip bepalen voor welke lening een aanvrager in aanmerking komt.
 • Het rentepercentage is afhankelijk van de benodigde leningen en varieert momenteel tussen 0% en 1,7%.
 • De looptijd van de leningen is maximaal 30 jaar. De looptijd is afhankelijk van het bedrag en het soort benodigde leningen.
 • Vervroegd aflossen is bij alle leningen altijd boetevrij mogelijk.
 • Alle leningen worden verstrekt via een bouwdepot. Uitbetaling vindt plaats op basis van de facturen - indien gewenst rechtstreeks aan de aannemer om vooruitbetaling te voorkomen.

In de gepubliceerde verordeningen van de gemeente Groningen zijn alle voorwaarden en het proces besloten.

Wat is de eerste stap?

Maak een afspraak met de energiecoach van de gemeente Groningen. Stapsgewijs helpen we u met het doorvoeren van kleine en grote energiebespaarmaatregelen en ondersteunen we u in het vinden van de passende financiering.

Waarom heeft de gemeente deze lening?

De gemeente wil een eerlijke energietransitie waarin iedereen mee kan doen. Daarom stelt de gemeente 3 verduurzamingsleningen beschikbaar voor particuliere eigenaar-bewoners die geen andere financieringsmogelijkheden hebben. De leningen hebben financieel gunstige voorwaarden. Ze zijn zo ingericht dat (waar van toepassing) terugbetaling plaatsvindt naar draagkracht.