Vensterschool

Een Vensterschool is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen. Met één of meer basisscholen, kinderdagopvang en bijvoorbeeld een peuterschool. Daarnaast zijn er instellingen uit de wijk verzameld. Bijvoorbeeld naschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek, volwasseneneducatie en een centrum voor jeugd en gezin (WIJ-team). Elke Vensterschool is uniek door de manier waarop de wijk het invult.

Doel Vensterschool

De Vensterschool is er voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 15 jaar. Doel van de Vensterschool:

  • Werken aan ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.
  • Verbeteren van ondersteuning en zorg aan kinderen.
  • Gezamenlijke ideeën voor ontwikkeling en opvoeding maken.
  • Verbeteren van betrokkenheid van ouders.