Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen

U woont in het buitenland en hebt een uittreksel RNI nodig, bijvoorbeeld omdat u geëmigreerd bent of uw burgerservicenummer (BSN) kwijt bent.

Wat is de RNI?

De Registratie Niet-Ingezetenen is een lijst van personen die niet of slechts tijdelijk in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. 

U kunt alleen een uittreksel aanvragen als u staat ingeschreven in de RNI. Staat u nog niet ingeschreven? Maak dan een afspraak op de pagina registratie Niet-Ingezetenen.

Soorten uittreksels

 • Naam.
 • Ge­boor­te­da­tum.
 • Ge­boor­te­plaats.
 • Ge­boor­te­land.
 • Ge­slacht, na­ti­o­na­li­teit(en).
 • Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN).
 • Hui­di­ge bui­ten­land­se adres (als dit be­kend is).
 • Naam.
 • Ge­boor­te­da­tum.
 • Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN).
 • Hui­di­ge bui­ten­land­se adres (als dit be­kend is).
 • Alle adres­sen waar u van­af 1994 in­ge­schre­ven hebt ge­staan.
 • Naam.
 • Ge­boor­te­da­tum.
 • Ge­boor­te­plaats.
 • Bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving).
 • Na­ti­o­na­li­teit(en).
 • Na­men van uw ou­ders.
 • Da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land.

Als u an­de­re in­for­ma­tie no­dig hebt dan de stan­daard uit­trek­sels, dan kunt u aan­ge­ven wel­ke in­for­ma­tie op het uit­trek­sel moet staan. Bij­voor­beeld de in­for­ma­tie die u no­dig hebt als be­wijs van uit­schrij­ving.

Aanvragen

Instructies aanvraag

 • Meld in het webformulier waarvoor u het uittreksel nodig hebt.
 • Vul uw adres in het buitenland in. Een uittreksel mag namelijk alleen worden verstuurd naar een adres dat in de RNI staat.

Hoelang duurt het?

Uw aanvraag wordt binnen 2 weken opgestuurd naar het adres waarmee u in de RNI staat. Hoe lang de post erover doet, verschilt per land.

Aanvragen op andere manier

Maak een afspraakexterne-link-icoon en neem uw paspoort of ID-kaart mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

Stuur een brief naar

Gemeente Groningen
Afdeling Burgerzaken
Postbus 30026, 9700 RM Groningen

Meesturen

 • Volledige naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie paspoort of ID-kaart.

Iemand anders kan ook voor u een uittreksel RNI aanvragen. U moet die persoon dan machtigen.

Meenemen door gemachtigde

Kosten

Beschrijving2024
Uittreksel RNI€ 20,65