Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen

U woont in het buitenland en hebt een uittreksel RNI nodig, bijvoorbeeld omdat u geëmigreerd bent of uw burgerservicenummer (BSN) kwijt bent. U kunt alleen een uittreksel aanvragen als u staat ingeschreven in de RNI.

Wat is de RNI?

De Registratie Niet-Ingezetenen is een lijst van personen die niet of slechts tijdelijk in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Meer weten? Kijk op de pagina Registratie Niet Ingezetenen.

Soorten uittreksels

Uit­trek­sel met burgerservicenummer (BSN)

Naam, ge­boor­te­da­tum, ge­boor­te­plaats, ge­boor­te­land, ge­slacht, na­ti­o­na­li­teit(en), bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) en hui­di­ge bui­ten­land­se adres (als dit be­kend is).

Uit­trek­sel met his­to­ri­sche adres­ge­ge­vens (van­af 1994)

Naam, ge­boor­te­da­tum, bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN), hui­di­ge bui­ten­land­se adres (als dit be­kend is) en alle adres­sen waar u van­af 1994 in­ge­schre­ven hebt ge­staan.

In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat

Naam, ge­boor­te­da­tum, ge­boor­te­plaats, bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving), na­ti­o­na­li­teit(en), de na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land

An­ders...

Als u an­de­re in­for­ma­tie no­dig hebt dan de stan­daarduit­trek­sels, dan kunt u aan­ge­ven wel­ke in­for­ma­tie op het uit­trek­sel moet staan. Bij­voor­beeld de in­for­ma­tie die u no­dig hebt als be­wijs van uit­schrij­ving.

Aanvragen online

Instructies aanvraag

  • Meld in het webformulier waarvoor u het uittreksel nodig hebt.
  • Vul uw adres in het buitenland in. Een uittreksel mag namelijk alleen worden verstuurd naar een adres dat in de RNI staat.
     
  • Aanvragen >

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt binnen 2 weken opgestuurd naar het adres waarmee u in de RNI staat. Hoe lang de post erover doet, verschilt per land.

Aanvragen op andere manier

Loket

Maak een afspraak en neem uw paspoort of ID-kaart mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

Schriftelijk

Stuur een brief naar: Gemeente Groningen, Afdeling Burgerzaken, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Stuur daarbij het volgende mee: Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kopie paspoort of ID-kaart.

Andere gemeente

U kunt het uittreksel RNI ook aanvragen bij 18 andere gemeenten.

Kosten

Kosten uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen
Beschrijving 2022
Uittreksel RNI € 18,35

Inschrijven of adreswijziging RNI

U kunt alleen een uittreksel aanvragen als u staat ingeschreven in de RNI. Staat u nog niet ingeschreven? Maak dan een afspraak op de pagina Registratie niet-ingezetenen.