U bent hier

Uitslagen verkiezingen en referenda

Uitslagen van verkiezingen en referenda in de gemeente en provinciale staten van Groningen.

Verkiezing Europees Parlement 2019

Gemeente Groningen Europees Parlement

Uitslag provincie Groningen (kieskring 1)

Provinciale Staten en waterschappen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mocht u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Gemeente Groningen Provinciale Staten

Uitslag provincie Groningen

Gemeente Groningen Waterschappen

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Hunze en Aa's

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Op woensdag 21 november gingen inwoners van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen (herindeling).

  Zetelverdeling

  1. GROENLINKS – 11 zetels (21,0%)
  2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) – 6 zetels (13,0%)
  3. Democraten 66 (D66) – 5 zetels (10,7%)
  4. SP (Socialistische Partij) – 5 zetels (9,5%)
  5. VVD – 4 zetels (8,9%)
  6. ChristenUnie – 3 zetels (6,7%)
  7. Partij voor de Dieren – 3 zetels (6,6%)
  8. CDA – 2 zetels (5,4%)
  9. 100% Groningen – 2 zetels (5,3%)
  10. Stadspartij voor Stad en Ommeland – 2 zetels (5,1%)
  11. Student en Stad – 1 zetels (3,4%)
  12. PVV – 1 zetels (3,3%)
  13. Sportpartij – 0 zetels (1,2%)

  Er waren in de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer 190.162 stemgerechtigden, waarvan 44,1 procent hun stem uitbracht. Het aantal geldige stemmen bedroeg 83.343. Er werden 197 blanco stembiljetten aangetroffen. Daarnaast waren er 234 ongeldige stemmen.

  Het proces-verbaal (deel B) van een specifiek stembureau kan worden toegezonden. Hiervoor kunt een e-mail sturen naar verkiezingen@groningen.nl. Vermeld daarbij het betreffende nummer van het stembureau.

  Gemeenteraadsverkiezing 2014

  Woensdag 19 maart.

  Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Op woensdag 21 maart 2018 was de stemming van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Kiesgerechtigde Nederlanders beantwoordden op het stembiljet de vraag: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

  Gemeente Groningen       

  Provincie Groningen

  Het hoofstembureau heeft in zijn openbare vergadering van 23 maart 2018 vastgesteld hoe in de provincie Groningen is gestemd. De uitkomst staat in het Proces-verbaal provincie Groningen referendum Wiv 2017 (pdf 643 kB)

  Tweede Kamerverkiezing 2017

  Op woensdag 15 maart was de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

  Provincie Groningen

  In de openbare zitting van 17 maart 2017 heeft het hoofdstembureau de aantallen stemmen voor de gehele kieskring, de provincie Groningen, vastgesteld: Afschrift van het proces-verbaal van de openbare zitting (pdf 794 kB)

  Gemeente Groningen

  Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017 - Gemeente Groningen (pdf 185 kB) | Uitslag per stembureau (xlsx 32 kB). Afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus van de gemeente Groningen en de door de burgemeester vastgestelde opgave N11, liggen tot en met woensdag 22 maart 2017 ter inzage op de locatie Kreupelstraat 1. U kunt hier terecht op maandag van 13:00 tot 17:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

  Meer informatie

  Uitslagen per gemeente op nos.nl

  Oekraïne referendum 2016

  Op woensdag 6 april 2016 was de stemming van het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Kiesgerechtigde Nederlanders beantwoordden op het stembiljet de vraag: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

  Gemeente Groningen

  Opgeroepen kiezers 157810 | Opkomstpercentage 32%| Voor 26682 = 52,86% | Tegen 22755 = 45,08% | Blanco 788 = 1,56% | Ongeldig 247 = 0,49% | Totaal stemmen 50.472 = 100,00% | Proces-verbaal gemeente Groningen (pdf 66 kB) | Uitslag per stembureau (xlsx 24 kB)

  Provincie Groningen

  Het hoofstembureau heeft in zijn openbare vergadering van 8 april 2016 vastgesteld hoe in de provincie Groningen is gestemd. De uitkomst staat in het Proces-verbaal provincie Groningen (pdf 77 kB)

  Provinciale Staten en waterschappen 2015

  Op woensdag 18 maart 2015 is er in de gemeente Groningen gestemd voor de Provinciale Staten van Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

  Provinciale Staten

  Waterschappen

  Uitslagen 1848 - heden

  Op de website van de Kiesraad vindt u de verkiezingsuitslagen in Nederland vanaf 1848 - ook op lokaal niveau.

  Meer informatie

  Kiesraad