U bent hier

Onderhoud webformulieren

Van zaterdag 08:00 uur (20 okt.) tot zondag 15:00 uur (21 okt.) zijn de meeste webformulieren niet beschikbaar.

Uitslagen verkiezingen en referenda

Uitslagen van verkiezingen en referenda in de gemeente en provincie Groningen.

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op woensdag 21 maart 2018 was de stemming van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Kiesgerechtigde Nederlanders beantwoordden op het stembiljet de vraag: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Gemeente Groningen       

Opgeroepen kiezers 157.159 | Opkomstpercentage 36% | Voor 15.227 = 26,86% | Tegen 40.354 = 71,20% | Blanco 997 = 1,76% | Ongeldig 102 = 0,18% | Totaal stemmen 56.680 = 100,00% | Uitslagen per stembureau (xlsx 24 kB)

Provincie Groningen

Het hoofstembureau heeft in zijn openbare vergadering van 23 maart 2018 vastgesteld hoe in de provincie Groningen is gestemd. De uitkomst staat in het Proces-verbaal provincie Groningen referendum Wiv 2017 (pdf 643 kB)

Tweede Kamerverkiezing 2017

Op woensdag 15 maart was de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Provincie Groningen

In de openbare zitting van 17 maart 2017 heeft het hoofdstembureau de aantallen stemmen voor de gehele kieskring, de provincie Groningen, vastgesteld: Afschrift van het proces-verbaal van de openbare zitting (pdf 794 kB)

Gemeente Groningen

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017 - Gemeente Groningen (pdf 185 kB) | Uitslag per stembureau (xlsx 32 kB). Afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus van de gemeente Groningen en de door de burgemeester vastgestelde opgave N11, liggen tot en met woensdag 22 maart 2017 ter inzage op de locatie Kreupelstraat 1. U kunt hier terecht op maandag van 13:00 tot 17:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie

Uitslagen per gemeente op nos.nl

Oekraïne referendum 2016

Op woensdag 6 april 2016 was de stemming van het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Kiesgerechtigde Nederlanders beantwoordden op het stembiljet de vraag: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Gemeente Groningen

Opgeroepen kiezers 157810 | Opkomstpercentage 32%| Voor 26682 = 52,86% | Tegen 22755 = 45,08% | Blanco 788 = 1,56% | Ongeldig 247 = 0,49% | Totaal stemmen 50.472 = 100,00% | Proces-verbaal gemeente Groningen (pdf 66 kB) | Uitslag per stembureau (xlsx 24 kB)

Provincie Groningen

Het hoofstembureau heeft in zijn openbare vergadering van 8 april 2016 vastgesteld hoe in de provincie Groningen is gestemd. De uitkomst staat in het Proces-verbaal provincie Groningen (pdf 77 kB)

Provinciale Staten en waterschappen 2015

Op woensdag 18 maart 2015 is er in de gemeente Groningen gestemd voor de Provinciale Staten van Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest: Uitslag verkiezingen Provinciale Staten van Groningen

Uitslagen 1848 - heden

Op de website van de Kiesraad vindt u de verkiezingsuitslagen in Nederland vanaf 1848 - ook op lokaal niveau.

Meer informatie

Kiesraad