U bent hier

Uitslagen verkiezingen

Uitslagen van verkiezingen in de gemeente Groningen.

Tweede Kamerverkiezing 2017

Op woensdag 15 maart was de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hoofdstembureau kieskring 1 (Groningen)

In de openbare zitting van 17 maart 2017 heeft het hoofdstembureau de aantallen stemmen voor de gehele kieskring, de provincie Groningen, vastgesteld.

Afschriften gemeente Groningen

Afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus van de gemeente Groningen en de door de burgemeester vastgestelde opgave N11, liggen tot en met woensdag 22 maart 2017 ter inzage op de locatie Kreupelstraat 1. U kunt hier terecht op maandag van 13:00 tot 17:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Oekraïne referendum 2016

Op woensdag 6 april 2016 was de stemming van het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Kiesgerechtigde Nederlanders beantwoordden op het stembiljet de vraag: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Officiële uitslag Groningen

Het hoofstembureau heeft in zijn openbare vergadering van 8 april 2016 vastgesteld hoe in de provincie Groningen is gestemd.

De uitkomst staat in het Proces-verbaal hoofdstembureu kieskring 1 Groningen (pdf 77 kB)

Hoe is in de gemeente Groningen gestemd?

Provinciale Staten en waterschappen 2015

Op woensdag 18 maart 2015 is er in de gemeente Groningen gestemd voor de Provinciale Staten van Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

Uitslagen 1848 - heden

Op de website van de Kiesraad vindt u de verkiezingsuitslagen in Nederland vanaf 1848 - ook op lokaal niveau.

Meer informatie