Trouwen in het buitenland

Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Verklaring huwelijksbevoegdheid

De verklaring is een bewijs dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner met elkaar mogen trouwen volgens de Nederlandse wet.

  • De verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • U of uw partner staat ingeschreven in de gemeente Groningen of deze gemeente was uw laatste woonplaats in Nederland.
  • De gemeente onderzoekt of beide personen met elkaar mogen trouwen. Hiervoor moeten de partners documenten sturen. 
  • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

Online aanvragen

Meesturen

Alleen als u niet in Nederland staat ingeschreven, dan moet u de volgende documenten meesturen.

  • Kopie/scan van een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Gelegaliseerd afschrift van de geboorteakte van u en uw partner.
  • Gelegaliseerd uittreksel van de basisregistratie personen van het land waar u ingeschreven bent, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat van u en uw partner.
  • Gelegaliseerde echtscheidingsakte of de overlijdensakte als u of uw partner eerder getrouwd is geweest.

U kunt uw documenten toevoegen in het formulier en u betaalt online.

Na de aanvraag

Nadat wij de aanvraag hebben goedgekeurd op basis van de digitale documenten, vragen wij u om de originele documenten (niet het identiteitsbewijs) op te sturen. Na controle krijgt u deze samen met de huwelijksbevoegdheid teruggestuurd.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 25,10

Meer informatie