Subsidies en leningen voor verduurzaming en energiebesparing

Overzicht van subsidies en leningen.

Subsidies

Voor eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied die al lang wachten op de beoordeling van het versterkingsprogramma van NCG kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van € 17.000 voor het verbeteren én verduurzamen van de woning of het gebouw. Dit is een tegemoetkoming vanwege het lange wachten op de beoordeling.

Met het verbeteren van de woning of het gebouw kan achterstallig onderhoud worden opgelost, verduurzaamd en/of het wooncomfort worden verbeterd. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verbouwen van de keuken of het kopen van zonnepanelen.

Dit geldt ook voor alle bijgebouwen, zoals een schuren. De verbeteringen zijn gericht op een duurzame verbetering van de woning of het gebouw. Investeringen aan je inboedel, zoals een nieuwe tv zijn niet subsidiabel. Een deel van de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer info op de website van SNNexterne-link-icoon

Eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied, maar die geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vormen én binnen een postcode waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade (IMG) geldt, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 10.000 om de woning te verbeteren en verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Een deel van de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer informatie op de website van SNNexterne-link-icoon

Eigenaren van woningen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten en een versterkingsadvies hebben met de oude inzichten, komen in aanmerking voor een subsidie van € 7.000 voor verduurzaming van de woning.

Dit geld kan gebruikt worden voor onder andere het aanschaffen van zonnepanelen, isolatiematerialen of HR++ glas. Ook deelname aan een lokaal energieproject is mogelijk. Een klein deel van de woningen in de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer info op de website van SNNexterne-link-icoon

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade van ten minste € 1.000 kunnen gebruikmaken van de subsidie waardevermeerderingsregeling om de woning duurzamer te maken. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van maximaal € 4.000 subsidie per woning.

Deze is beschikbaar om bijvoorbeeld de vloer te isoleren of een zonneboiler of zonnepanelen te installeren. Ook als er gebruik maakt is van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik is gemaakt van de waardevermeerderingsregeling komt men in aanmerking voor deze subsidie.

Meer info op de website van SNNexterne-link-icoon

Bedrijven kunnen gebruik maken van de EIA. Deze is ook van toepassing op de aanschaf van een nieuwe installatie en installatieonderdelen bij zonnepanelen.

De investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen worden voor 45,5% van de fiscale winst afgeschreven. Op deze wijze hoeft men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

Zonnepanelen vallen niet onder de MIA of de Vamil regeling.

Meer info op de website van RVOexterne-link-icoon

Bedrijven komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel bij investeringen in bedrijfsmiddelen voor de eigen onderneming. Hieronder vallen ook de kosten van verduurzamingsmaatregelen. Hierbij is maximaal 28% fiscaal voordeel of maximaal € 17.841 (in 2023) te behalen op de installatiekosten.

Meer info op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon

SDE++ is bestemd voor alle bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren. Dat geldt voor zonne-energie, biomassa, water, wind en geothermie. Investeringen met de hoogste CO₂-reductie komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. De subsidie kent een maximale looptijd van 15 (+1) jaar.

De subsidie wordt berekend door het verschil van kostprijs per eenheid hernieuwbare energie en de marktprijs voor fossiele energie en is de grootste subsidiebron van hernieuwbare energie in Nederland. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld.

De laatste stand van zaken vindt u op de website van RVOexterne-link-icoon

Particulieren (woningeigenaren), scholen en zakelijke verbruikers kunnen ISDE aanvragen op het aanschaffen van zonneboiler, warmtepomp, isolatie- maatregelen, aansluiting van op een warmtenet en kleine windturbines.

Er is voor rechtspersonen (ook VOF, maatschap, stichting of vc) met een groter verbruik dan 50.000 kWh per jaar de mogelijkheid om vanuit de ISDE subsidie te ontvangen op de aanschaf van een zonnestroominstallatie. De subsidie bedraagt € 125 per kW geïnstalleerd vermogen.

De voornaamste voorwaarden:

 • Alleen van toepassing op een zonnestroominstallatie die aangesloten is op een kleinverbruiknetaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère
 • De subsidie wordt alleen afgegeven op zonnestroominstallaties groter dan 15 kW en kleiner dan 100 kW - Aantoonbaar netto verbruik in het jaar voorafgaand van 50.000 kWh.
 • Mag niet gecombineerd worden met de EIA-regelingexterne-link-icoon.

Meer informatie en aanvragenexterne-link-icoon

Via de Specifieke uitkering ventilatie in scholen kunnen gemeenten subsidie aanvragen om het binnen- klimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid, inclusief kosten voor sloop en lood- en asbest- verwijdering, meegenomen mogen worden in het project.

Het moet gaan om een project voor het verbouwen van een bestaand schoolgebouw waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Het project kan dus ook groter zijn dan alleen het verbeteren van binnenklimaat’, aldus RVO.nl. Ook zonnepanelen zijn daarmee subsidiabel.

Daar is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: de SUVIS-subsidie mag niet gestapeld worden met andere subsidieregelingen zoals de ISDE of SDE+(+). Gemeenten moeten de uitkering per project aanvragen. Een project betreft een of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat gemeenten kunnen indienen is onbeperkt. Maximaal 30% van de totale kosten zijn subsidiabel en de maximale toekenning bedraagt 1 miljoen euro per aanvraag.

Een bijdrage van 30% in de kosten zal gemeenten en school- besturen die nu nog onvoldoende middelen hebben volgens de Rijksoverheid handelingsperspectief geven. De overige 70% van de kosten zal tot stand komen door middel van cofinanciering vanuit de schoolbesturen.

Groene daken brengen natuur in de stad. Ze zorgen voor een buffer bij hevige regenval en trekken planten, beestjes en vogels aan. Verder werken ze energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door verkoeling te geven in de zomer. Ook hebben groene daken een positief effect op onze gezondheid: ze zorgen namelijk voor minder fijnstof. Lees meer over subsidie voor de aanleg van een groen dakexterne-link-icoon.

Wist u dat een groen dak goed te combineren is met zonnepanelen? Een groen dak heeft een koelend effect op zonnepanelen waardoor die beter presteren. Lees meer over financiële regelingenexterne-link-icoon voor de aanschaf van zonnepanelen.

Deze subsidieregeling is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Bedoeld voor VvE’s die van plan zijn om hun gebouw te verduurzamen.

De SVVE bestaat uit drie onderdelen:

 • Subsidie voor verduurzamingsonderzoek en –advies 
 • Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen
  Let op: vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen uitvoert
 • Subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur

Lees meer op de website van RVOexterne-link-icoon

Bent u verhuurder en wilt u één of meer van uw bestaande huurwoningen verduurzamen? Kijk of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)externe-link-icoon. Met deze regeling krijgt u subsidie voor energiebesparende maatregelen om uw huurwoning(en) te verduurzamen.

Een gemengde VvE of een verhuurder van één of meerdere huurwoningen kan de SAH aanvragen.

 • Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt.
 • Met verhuurders bedoelen we hier:
  - woningcorporaties
  - institutionele beleggers
  - zakelijke verhuurders
  - particuliere verhuurders

Met de SAH wordt subsidie gegeven voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas af gaan. Deze woningen zijn/worden aangesloten op een warmtenet.

Lees meer op de website van RVOexterne-link-icoon

Subsidieregeling voor woningeigenaren in Ten Post, Wittewierum en Kröddeburen (postcodegebied 9792), die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG in het kader van de versterkingsopgave vallen. De subsidie is bedoeld om de woning duurzamer te maken.

Lees meer over Subsidie energieneutraal Ten Post.

Leningen

Het nationaal Warmtefonds heeft een energiebespaarlening voor particulieren en VvE’s.

Particulieren

Het Nationaal Warmtefonds heeft voor eigenaar-bewoners een Energiebespaarlening om de woning te verduurzamen. Het leenbedrag is minimaal € 1.000 en er zijn geen afsluitkosten. De Energiebespaarlening is alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst die uitgevoerd worden door een aannemer of installateur. Voorbeelden van maatregelen uit de maatregelenlijst zijn: HR++ glas, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en een warmtepomp.

Het Warmtefonds heeft een renteloze energiebespaarlening voor inkomens tot € 60.000 en oplossingen voor huiseigenaren zonder leenruimte. 

Lees meer over het National Warmtefonds voor particulierenexterne-link-icoon.

VvE's

Het Nationaal Warmtefonds biedt voor de verduurzaming van VvE’s een Energiebespaarlening met lage rente. Via de VvE Quickscanexterne-link-icoon kunt u nagaan of uw VvE voor een VvE Energiebespaarlening in aanmerking komt.

De gemeente wil een eerlijke energietransitie waarin iedereen mee kan doen. Daarom stelt de gemeente 3 verduurzamingsleningen voor particuliere eigenaar-bewoners die niet of niet volledig in aanmerking voor financiering vanuit het Nationaal Warmtefonds.

De leningen worden aangeboden in samenwerking met SVn en hebben verschillende voorwaarden. Zo is er een maatwerklening die u naar draagkracht terugbetaalt, als u niet in aanmerking komt voor de andere twee leningen: stimulerings- en verzilverlening.

Lees meer over de verduurzamingsleningen van de gemeente Groningen

Fonds Nieuwe Doen verstrekt vanuit het Energiefonds leningen voor energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking in de provincie Groningen. Denk hierbij aan ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, coöperatieve projecten of verduurzamen van productieprocessen.

Leningen tussen € 5.000 en 2,5 miljoen euro kunnen tegen gunstige voorwaarden aangevraagd worden. Maximaal 50% van de investeringskosten kan geleend worden.

Vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen VvE’s bedrijven, verenigingen, coöperaties en stichtingen energiebesparende maatregelen (waaronder zonnepanelen) gefinancierd worden. Leningen beginnen bij € 50.000 tot 2,5 miljoen euro.

Tot maximaal 80% van de financiering kan via de duurzaamheidslening verlopen. De overige 20% kan met eigen middelen of door middel van een subsidie wordt ingebracht. Het is niet mogelijk om de overige 20% met een andere lening aan te vullen.

De Duurzame Monumenten-Lening van het Restauratiefonds is een laagrentende lening bedoeld voor de verduurzaming van rijksmonumenten. Met deze lening kunnen ook zonneboilers en zonnepanelen worden aangeschaft.