Subsidie voor in dienst nemen uitkeringsgerechtigde

Als u iemand met recht op een uitkering in dienst neemt, kunt u gebruik maken van aantrekkelijke regelingen. Neem contact op met het Team Werkgeversdienstverlening van de gemeente voor meer informatie. Meteen een afspraak maken kan ook.

Hoe het werkt

Voordelen

  • Werving en selectie door de gemeente
  • Fiscale kortingen
  • Recht op scholing
  • Begeleiding door een jobcoach
  • Geen (financieel) risico bij uitval door ziekte of slecht functioneren