U bent hier

Informatie voor stembureauleden

Geregistreerde stembureauleden kunnen zich aanmelden voor het referendum op woensdag 21 maart 2018 over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel 'sleepwet' genoemd.

Op de dag van de stemming is het stembureau verantwoordelijk voor de gang van zaken in het stemlokaal. Een stembureau bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en stembureauleden. Voor het referendum worden voor het tellen van de stemmen geen (extra) tellers ingezet.

Aanmelden

Geregistreerde stembureauleden kunnen zich aanmelden voor een stembureaufunctie.

Aanmelding als nieuw stembureaulid is (nog) niet mogelijk. Als de gemeente Groningen nieuwe stembureauleden nodig heeft, dan wordt aanmelding via deze website mogelijk gemaakt.

Functies

Taken, eisen en vergoedingen per functie.