Onderhoud webformulieren

Van zaterdag 08:00 uur (20 okt.) tot zondag 15:00 uur (21 okt.) zijn de meeste webformulieren niet beschikbaar.

Gemeenteraadsverkiezing 2018 - informatie voor stembureauleden

Op woensdag 21 november 2018 is de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Groningen.

Op de dag van de stemming is het stembureau verantwoordelijk voor de gang van zaken in het stemlokaal. Een stembureau bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en meerdere stembureauleden.

Aanmelden

Aanmelding als nieuw stembureaulid is (nog) niet mogelijk. De leden die al in het bestand van stembureauleden staan, worden altijd eerst aangeschreven. Mocht de gemeente Groningen daarna nog nieuwe stembureauleden zoeken, dan leest u op deze website hoe u zich aan kunt melden.