U bent hier

Informatie voor stembureauleden

Geregistreerde stembureauleden konden zich tot 1 januari 2018 aanmelden voor het referendum op woensdag 21 maart 2018. Dit referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Op de dag van de stemming is het stembureau verantwoordelijk voor de gang van zaken in het stemlokaal. Een stembureau bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en stembureauleden. Voor het referendum worden voor het tellen van de stemmen geen (extra) tellers ingezet.

Aanmelden

Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen ontvangen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Functies

Taken, eisen en vergoedingen per functie.