Stadshavens

Langs het Eemskanaal verrijst de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water: Stadshavens. Het wordt een wijk voor iedereen, met koopwoningen, (sociale) huurwoningen en bedrijfsruimten die duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. Ook is er veel aandacht voor groen en de openbare ruimte.

Stadshavens wordt een levendige, hoogstedelijke wijk aan het water. Voor alle typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) huur. Ze worden duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur. Ook wordt Stadshavens een autoluw en groen gebied. De ontwikkelende partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling. Op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark.

Eemskanaalzone

De plannen voor Stadshavens komen voort uit de omgevingsvisie Next City en de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water uit 2018. Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het doel: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Het eerste gebied dat we concreet gaan ontwikkelen, is de noordzijde van het Eemskanaal. Voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2400 woningen in dit gebied hebben de gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD, en de corporaties Lefier en Nijestee een akkoord gesloten. De 2400 woningen komen in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven, in het oosten van de stad Groningen.

Ook worden er plannen gemaakt voor de locaties van de bereden politie en de brandweer aan de Sontweg en de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Samen vormen zij deelgebied 1 van de Eemskanaalzone, in het oosten van de stad Groningen. In totaal gaat het om 3300 nieuwe woningen in dit gebied.

Artistieke impressie van Eemskanaal Stadshavens

Planning en inspraak

Voordat de bouw van Stadshavens kan beginnen, moeten nog een groot aantal stappen worden gezet. Omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden betrekken we daar telkens bij.

 • In september 2020 informeren we alle omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere betrokkenen over het Akkoord op Hoofdlijnen en de eerste contouren van het plan. Voor het vervolg willen we graag een klankbordgroep samenstellen, met daarin ook vertegenwoordigers van bewoners.
 • In het najaar van 2020 stellen we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Hierin beschrijven we hoe we het Milieueffectrapport (MER) gaan maken en wat we gaan onderzoeken. In het MER onderzoeken we wat de milieueffecten zijn van de nieuwe wijk.
 • In de tweede helft van 2020 wordt het Akkoord op Hoofdlijnen uitgewerkt tot een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de betrokken ontwikkelaars en corporaties. Deze overeenkomst moet het college van burgemeester en wethouders goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.
 • Hierna kan ook de procedure starten voor het bestemmingsplan. Hierbij hoort een uitgebreid communicatie- en inspraakproces.
 • Wanneer het MER en het bestemmingsplan zijn vastgesteld, maken we steeds voor een stukje van Stadshavens een uitgewerkt plan. In dat deelplan komt te staan hoe dat deel eruit komt te zien. De omgeving wordt daarin meegenomen. Daarna kan de bouw beginnen. Dat zal op z’n vroegst in 2023 zijn als de planologische procedures voorspoedig voorlopen. Voorbereidende werkzaamheden kunnen al wel eerder starten mits ze passen binnen het huidige bestemmingsplan.

Bekijk de infographic van de planning. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Tijdlijn Stadshavens

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over de plannen of uw wensen of zorgen met ons delen? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn op:

 • 30 september 17:00 tot 18:00 uur VOL
 • 30 september 18:30 tot 19:30 uur VOL
 • 30 september 19:30 tot 20:30 uur VOL
 • 7 oktober 17:00 tot 18:00 uur VOL
 • 7 oktober 18:30 tot 19:30 uur VOL
 • 7 oktober 19:30 tot 20:30 uur VOL
 • 21 oktober 17:00 tot 18:00 uur VOL
 • 21 oktober 18:30 tot 19:30 uur VOL
 • 21 oktober 19:30 tot 20:30 uur

Locatie op 30 september: Leger Des Heils, Dirk Huizingastraat 15-17, 9713 GL Groningen

Locatie op 7 en 21 oktober: Ons Belang (Speeltuinvereniging), Zaagmuldersweg 82-c, 9713 LM Groningen.

Tijdens deze bijeenkomsten houden we uiteraard rekening met de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona. Per bijeenkomst kunnen we daarom maximaal 15 bezoekers ontvangen. Zou u zich daarom willen opgeven voor een tijdsblok?

Volgens de corona-voorschriften van het RIVM vragen we u om bij binnenkomst uw gegevens achter te laten. Wilt u thuis blijven als u klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus? Dan praten we u graag op een ander moment en een andere manier bij.

Meer informatie

Afbeeldingen

Klik op afbeelding voor een grotere weergave. U ziet opeenvolgend:

 • Artist impression van de fietsbrug
 • Artist impression vanaf het water
 • Artist impression van het havenpark
 • Artist impression vanaf het Damsterdiep
 • Infographic van de planning
 • Kaart van het plangebied

Artistieke impressie waterfront StadshavensArtistieke impressie van Eemskanaal StadshavensArtistieke impressie van een park StadshavensArtistieke impressie van Damsterdiep StadshavensTijdlijn StadshavensPlankaart met tekstinzetjes Stadshavens