Schoolstraten

Vanaf 19 april 2021 voert de gemeente Groningen een proef uit rond basisschool De Starter aan de Lorentzstraat. Deze straat wordt 12 weken lang een schoolstraat.

Mogelijk zullen er meer straten bij andere basisscholen volgen. Dit doen we om de omgeving van de scholen verkeersveiliger te maken. De straat bij de ingang van de school wordt tijdens haal- en brengtijden afgesloten voor gemotoriseerd vervoer.

Wat is een schoolstraat?

Verkeerschaos bij basisscholen is in veel Nederlandse gemeenten een probleem. Een schoolstraat is bedoeld om deze chaos in de omgeving van scholen te beperken. Op schooldagen wordt de straat voor de school 2 x per dag - bij de start én het einde van de schooldag - een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

hekwerk schoolstraat

Hoe gaat het in z’n werk?

De afsluiting van de straat gebeurt door vrijwilligers vanuit de school en vanuit de wijk. Voorafgaand aan de proef wordt er een 0-meting gedaan door middel van een enquête bij schoolouders en omwonenden. Tussentijds volgt een 1-meting en na afloop een eindevaluatie.

Voordelen

De schoolstraat biedt tal van voordelen voor de leerlingen, de ouders, de school én de buurt.

  • Minder chaos in de schoolomgeving.
  • Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.
  • Grotere bereikbaarheid voor hulpdiensten.
  • Een gezondere schoolomgeving met minder uitlaatgassen aan de schoolpoort.
  • Stimulans voor meer beweging van de kinderen.
  • Aangenamere sfeer aan de schoolpoort.

Locaties

OBS De Starter, vestiging Parkweg/Lorentzstraat.

Meer informatie?

Gebruik het contactformulier.