Schoolstraten

Vanaf maandag 30 mei 2022 wordt een proef uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren rondom de OBS Joseph Haydn en de Groningse School Vereniging. De Pilot Schoolstraat duurt 7 weken t/m vrijdag 15 juli.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat moet ervoor zorgen dat kinderen veilig de school in en uit kunnen. Op schooldagen wordt de straat voor de school 2 x per dag een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt bij de start én het einde van de schooldag. 

De wegen blijven bereikbaar voor voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten en direct aanwonenden kunnen met behulp van verkeersregelaars wel in en uit de straat.

De Haydnschool en de GSV ervaren onveiligheid door gemotoriseerd verkeer in de smalle straten rondom de scholen. Met deze proef wordt onderzocht of de schoolstraat een verbeterde verkeersveiligheid voor de leerlingen gaat opleveren.

Daarnaast zijn er nog een tal van voordelen zoals een gezondere schoolomgeving met minder uitlaatgassen, een aangenamere sfeer aan de schoolingang en een stimulans voor meer bewegen door de kinderen. In meerdere steden zijn er al succesvolle proeven afgerond.

Vorig jaar heeft in de gemeente Groningen een pilot plaatsgevonden bij ODS De Starter in de Grunobuurt. De gemeente Groningen is van plan om bij meerdere basisscholen te testen of een schoolstraat daadwerkelijk bijdraagt aan een betere schoolomgeving.

hekwerk schoolstraat

Hoe gaat het in z’n werk?

Het gemotoriseerde verkeer kan gedurende de sluitingstijden niet meer door de Coendersweg en de Waldeck-Pyrmontstraat richting de Haydnlaan en de Sweelincklaan.

Beide scholen vragen de ouders om hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen. Als dat niet mogelijk is, dan kan de Kiss & Ride aan de Beethovenlaan worden gebruikt.

Kaart

Op onderstaande kaart kunt u de afsluiting zien. Voor mensen die in de straten wonen geldt voor het in- en uitrijden van de straat een uitzondering. De verkeersregelaars zullen u dan doorgang verlenen. De afsluiting van de straat gebeurt door verkeersregelaars en vrijwilligers vanuit de school.

Afbeelding kaart schoolstraten Helpman

S. Lohmanslaan, Van Houtenlaan, Emmastraat, Helper Kerkstraat, Helper Brink, Brinklaan, Coendersweg, Mozartstraat, Groenesteinlaan, Haydnlaan, Sweelincklaan, Chopinlaan, Beethovenlaan, Strausslaan, Händellaan, Schubertlaan.

Wat zijn de tijden van de afsluiting?

  • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.05 uur tot 8.35 uur en van 14:45 tot 15:15 uur en op
  • Woensdag van 08:05 uur tot 08:35 uur en van 12:15 uur tot 12.45 uur.

Deze tijden zijn gebaseerd op de schooltijden zoals ze in de huidige situatie zijn. Mochten deze tijden veranderen dan zullen de afsluitingen hierop aangepast worden en informeren wij u daarover.

Wat vindt u van de schoolstraat?

Op 3 momenten onderzoeken we wat het effect is van de afsluiting op het verkeer en de verkeersveiligheid rond de school. We zijn ook erg benieuwd naar uw mening. Daarom vragen we u mee te doen aan een enquête. Dit kost maximaal 5 minuten van uw tijd.

Meer informatie?

Gebruik het contactformulier.

Deze verkeerscampagne vindt plaats in samenwerking met OBS Joseph Haydn, Groningse School Vereniging, Wijkcomité Helpman, Stichting FC Groningen in de Maatschappij, Verkeerswijzer Groningen en Gemeente Groningen.