Scholenplan Gro Up

De gemeente Groningen investeert sinds 2020 stevig in verbouw, nieuwbouw en renovatie van tientallen schoolgebouwen met het scholenplan Gro Up. Hierdoor geven we een sterke impuls aan kwaliteit van scholen, de schoolomgeving en aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp.

Waarom doet de gemeente dit?

Na thuis is school misschien wel de belangrijkste plek in het leven van een kind. Het speelt een belangrijke rol bij veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. De school is het ankerpunt in de omgeving en zorgt voor houvast, verbinding, inspiratie en structuur.

Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen in hun ontwikkeling, in welk gezin of welke plek zij ook geboren worden. Om daaraan bij te dragen, investeert de gemeente Groningen de komende jaren stevig in verbouw, nieuwbouw en renovatie van tientallen schoolgebouwen met het scholenplan Gro Up.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op uw school? Bekijk de website van Gro Upexterne-link-icoon.