Sanering vuilstort Woltersum

De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren.

Inleiding

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De gemeente heeft een saneringsplan opgesteld, met daarin aandacht voor de veiligheid voor omwonenden en voor het verkeer tijdens de sanering. Het afgraven van de stortplaats en het afvoeren van het afval start volgens planning in oktober 2020.

Voorbereiding sanering

Voor de sanering kan starten, moet er veel worden voorbereid:

 • Saneringsplan opstellen, inclusief een omgevingsplan Gezond & Veilig (in concept klaar) is randvoorwaarde voor de sanering:
  • Geen risico’s voor de gezondheid van omwonenden en saneerders
  • Minimale veiligheidsrisico’s van en voor de omgeving o.a. door het werkverkeer
  • Onafhankelijk toezicht op de naleving van de plannen
 • Afzetlocatie regelen voor de inhoud van de stortplaats (loopt)
 • Locatie aankopen door de gemeente Groningen (afgerond)
 • Communicatie met omwonenden
 • Aanbesteding van de saneringswerkzaamheden (afgerond)
 • Vervolg: wat doen we met de locatie als de stort is opgeruimd?

De sanering start volgens de planning in oktober 2020. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 4 tot 6 maanden - dit is vooral afhankelijk van de randvoorwaarde Gezond en Veilig.

Conceptplannen voor sanering

De plannen voor de sanering van de voormalige vuilstort zijn in concept klaar.

In het concept-saneringsplan staat hoe de stortlocatie veilig wordt ontgraven. De gemeente heeft de belangrijkste punten uit het concept saneringsplan op een rij gezet. Bekijk het overzicht (pdf 3,2 MB).

In het omgevingsplan staat welke maatregelen de gemeente wil (laten) treffen voor de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en voorbijgangers. Ook staat beschreven welke maatregelen we nemen tegen overlast, vooral tegen de verwachte stank. Een samenvatting van dit omgevingsplan vindt u in dit overzicht (pdf 137 kB).

Inspraak

Formeel komt er een inspraakprocedure voor het saneringsplan. De gemeente heeft hiervoor een beschikking aangevraagd volgens de Wet Bodembescherming (WBB). Daarop kunt u uw zienswijze indienen. Wanneer en hoe u formeel kunt reageren op de plannen, wordt bekendgemaakt via overheid.nl

Route

Bewoners hebben meerdere keren aangegeven dat zij zich zorgen maken over het vrachtverkeer. We hebben de mogelijke transportroutes op een rij gezet: twee over bestaande wegen door Woltersum en Ten Boer en drie over aan te leggen tijdelijke wegen. Deze routes zijn gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomsten in oktober 2019 (pdf 2,3 MB). Daar is nog een zesde route ingebracht (rondweg Woltersum). Voor alle routes zijn de voor- en nadelen op een rij gezet. De gemeente heeft met een grondeigenaar overeenstemming bereikt om over zijn land een tijdelijke weg aan te leggen. Vrachtwagens hoeven daardoor niet door dorpskernen te rijden. Het gaat om alternatieve route A:

 • Via de Bouwerschapweg richting Bouwerschapweg 29a
 • Rechtsaf over de aan te leggen weg over het weiland
 • Deze tijdelijke weg sluit, via een noodbrug over het Damsterdiep, aan op de Rijksweg bij de afslag Damsterdiep NZ
 • Via de provinciale weg N360 gaan de transporten naar hun bestemming.
 • Vanaf hun bestemming rijden de vrachtwagens dezelfde route in tegengestelde richting.

Bekijk de route (jpg 214 kB)

We verwachten 1.750 verkeersbewegingen van vrachtwagens. Dat zijn ongeveer vier vrachtauto’s per uur. Voor fietsers tussen Woltersum en Ten Boer willen we later dit jaar samen met de aannemer een passende oplossing zoeken.

Voor de aanleg van de tijdelijke weg heeft de gemeente een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is verleend. Tegen de omgevingsvergunning kunt u formeel bezwaar maken. Wanneer en hoe u dat kan, wordt bekendgemaakt via overheid.nl

Aannemer

De beoogde aannemer voor de sanering is op 17 juli 2020 bekend geworden. De opdracht is gegund aan de Aannemers Combinatie Van der Wiel Milieu & Infra B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten.

De gemeente Groningen heeft gekozen voor een bouwteamcontract. Dat houdt in dat gemeente en aannemer gaan samenwerken in een bouwteam om de sanering goed voor te bereiden. Daarbij wilden we de beste aannemer, met ruime ervaring met dergelijke saneringen, aan tafel om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De aanbestedingsprocedure hiervoor is afgerond. De Aannemers Combinatie Van der Wiel Milieu & Infra B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. is als partner aan ons bouwteam toegevoegd.

Het bouwteamcontract bestaat uit twee fasen:

 • Bouwteamfase: de voorbereiding van de sanering. Opdrachtgever en aannemer werken gezamenlijk het plan uit voor het project, inclusief prijs.
 • Uitvoeringfase: de sanering zelf. Deze start medio oktober. De voorbereidende werkzaamheden op en rondom de stortplaats beginnen in september.

Personeel van de Aannemers Combinatie Van der Wiel Milieu & Infra B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. zal af en toe zichtbaar zijn op de stortlocatie en omgeving ter voorbereiding van de sanering.

Vooronderzoeken

Ter voorbereiding op de sanering vinden diverse kleine onderzoeken in de omgeving plaats. Het gaat onder meer om:

 • Nulmeting voor de tijdelijke weg (afgerond)
 • Ecologisch onderzoek (afgerond)
 • Onderzoek grondwater in de stort (afgerond)
 • Nulmeting aanliggende woningen stortplaats en tijdelijke route

Resultaten onderzoeken

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.