Sanering vuilstort Woltersum

De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren.

Inleiding

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De sanering wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Van der Wiel Milieu & Infra B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten. De werkzaamheden vinden plaats vanaf eind oktober tot ongeveer eind maart 2021.

Sanering

De voorbereidende werkzaamheden op de stortlocatie starten in de week van 19 oktober. Volgens de planning start in de week van 9 november de sanering op de stortplaats zelf. Eerst wordt de schone deklaag weggehaald. Vanaf de week van 30 november wordt het AKU-materiaal verwijderd. Het stortmateriaal wordt direct afgevoerd, onder meer naar Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen.

Op de stortplaats worden maatregelen genomen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Zij moeten bijvoorbeeld beschermende kleding dragen. Buiten de hekken van de stortplaats moet het veilig zijn voor de omwonenden en voorbijgangers. Daarom worden er continu luchtmetingen verricht naar de concentraties van gevaarlijke stoffen op en rond de stort. Mochten de gemeten waarden te hoog worden, dan wordt het werk direct stilgelegd en afgedekt tot er een oplossing is gevonden.

Hoe de sanering wordt uitgevoerd staat in deze plannen:

In het saneringsplan staat hoe de stortlocatie veilig wordt ontgraven. De gemeente heeft de belangrijkste punten uit het concept saneringsplan op een rij gezet. Bekijk het overzicht (pdf 3,2 MB).

In het omgevingsplan staat welke maatregelen de gemeente wil (laten) treffen voor de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en voorbijgangers. Ook staat beschreven welke maatregelen we nemen tegen overlast, vooral tegen de verwachte geur. Een samenvatting van dit omgevingsplan vindt u in dit overzicht (pdf 137 kB).

Route

Bewoners hebben meerdere keren aangegeven dat zij zich zorgen maken over het vrachtverkeer. We hebben de mogelijke transportroutes op een rij gezet: twee over bestaande wegen door Woltersum en Ten Boer en drie over aan te leggen tijdelijke wegen. Deze routes zijn gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomsten in oktober 2019 (pdf 2,3 MB). Daar is nog een zesde route ingebracht (rondweg Woltersum). Voor alle routes zijn de voor- en nadelen op een rij gezet. De gemeente heeft met een grondeigenaar overeenstemming bereikt om over zijn land een tijdelijke weg aan te leggen. Vrachtwagens hoeven daardoor niet door dorpskernen te rijden. Het gaat om alternatieve route A:

 • Via de Bouwerschapweg richting Bouwerschapweg 29a
 • Rechtsaf over de aan te leggen weg over het weiland
 • Deze tijdelijke weg sluit, via een noodbrug over het Damsterdiep, aan op de Rijksweg bij de afslag Damsterdiep NZ
 • Via de provinciale weg N360 gaan de transporten naar hun bestemming.
 • Vanaf hun bestemming rijden de vrachtwagens dezelfde route in tegengestelde richting.

Bekijk de route (jpg 214 kB)

We verwachten circa 1750 verkeersbewegingen van vrachtwagens. Dat zijn ongeveer 25 vrachtauto’s per dag. De vrachtwagens worden schoongemaakt voordat ze de weg opdraaien. De Bouwerschapweg blijft tijdens de sanering toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers tussen Woltersum en Ten Boer werken we samen met de aannemer aan een passende oplossing.

Aannemer

De Aannemers Combinatie Van der Wiel Milieu & Infra B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten gaat de sanering uitvoeren. De aanbestedingsprocedure hiervoor is afgerond. De gemeente en de aannemer werken samen in een bouwteam. Personeel van de aannemerscombinatie Van der Wiel Milieu & Infra B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. zal af en toe zichtbaar zijn op de stortlocatie en omgeving ter voorbereiding van de sanering.

Planning

 • Week van 12 oktober 2020: start aanleg tijdelijke brug en weg
 • 13 en 15 oktober 2020: informatiebijeenkomsten (afgelast)
 • Week van 30 november 2020: start voorbereidende werkzaamheden op de stort
 • Week van 7 december 2020: start afgraving stort (schone deklaag, gaat in depot naast stort)
 • Januari 2021: start afgraving AKU-materiaal
 • Eind april 2021: sanering afgerond, start herstelwerkzaamheden

Informatiebijeenkomsten afgelast

De informatiebijeenkomsten van 13 en 15 oktober gaan niet door. Ze zijn afgelast vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus en vanwege het kleine aantal aanmeldingen. De mensen die zich hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht.

Bekijk de geplande presentatie (pdf 1 MB)

Vooronderzoeken

Ter voorbereiding op de sanering vinden diverse kleine onderzoeken in de omgeving plaats. Het gaat onder meer om:

 • Nulmeting voor de tijdelijke weg (afgerond)
 • Ecologisch onderzoek (afgerond)
 • Onderzoek grondwater in de stort (afgerond)
 • Nulmeting aanliggende woningen stortplaats en tijdelijke route (loopt)

Resultaten onderzoeken

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.