Sanering vuilstort Woltersum

De provincie en gemeente Groningen saneren de voormalige vuilstort in Woltersum.

Inleiding

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De sanering wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Van der Wiel Infra & Milieu B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten. De werkzaamheden vinden plaats van eind oktober 2020 t/m juni 2021.

Sanering

De sanering is in volle gang. Eerst is de schone deklaag weggehaald. Vanaf begin februari tot begin mei wordt het AKU-materiaal verwijderd. Het stortmateriaal wordt direct afgevoerd naar Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen. Daarna worden de wanden van de stort en de slootbermen van de aanliggende sloten gesaneerd.

Op de stortplaats worden maatregelen genomen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Zij moeten bijvoorbeeld beschermende kleding dragen. Buiten de hekken van de stortplaats moet het veilig zijn voor de omwonenden en voorbijgangers. Daarom worden er continu luchtmetingen verricht naar de concentraties van gevaarlijke stoffen op en rond de stort. Mochten de gemeten waarden te hoog worden, dan wordt het werk direct stilgelegd en afgedekt tot er een oplossing is gevonden.

Saneringsplan

In het saneringsplan (pdf 11,6 MB) staat hoe de stortlocatie veilig wordt ontgraven. De gemeente heeft de belangrijkste punten uit het saneringsplan (pdf 3,2 MB) op een rij gezet.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan Gezond & Veilig (pdf 625 kB) staat welke maatregelen de gemeente wil (laten) treffen voor de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en voorbijgangers. Ook staat beschreven welke maatregelen we nemen tegen overlast, vooral tegen de verwachte geur. Er is ook een samenvatting van dit omgevingsplan (pdf 137 kB).

Route

Bewoners hebben meerdere keren aangegeven dat zij zich zorgen maken over het vrachtverkeer. We hebben de mogelijke transportroutes op een rij gezet: twee over bestaande wegen door Woltersum en Ten Boer en drie over aan te leggen tijdelijke wegen. Deze routes zijn gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomsten in oktober 2019 (pdf 2,3 MB). Daar is nog een 6e route ingebracht (rondweg Woltersum). Voor alle routes zijn de voor- en nadelen op een rij gezet.

De gemeente heeft met een grondeigenaar overeenstemming bereikt om over zijn land een tijdelijke weg aan te leggen. Vrachtwagens hoeven daardoor niet door dorpskernen te rijden. Het gaat om alternatieve route A:

 • Via de Bouwerschapweg richting Bouwerschapweg 29a.
 • Rechtsaf over de aan te leggen weg over het weiland.
 • Deze tijdelijke weg sluit, via een noodbrug over het Damsterdiep, aan op de Rijksweg bij de afslag Damsterdiep NZ.
 • Via de provinciale weg N360 gaan de transporten naar hun bestemming.
 • Vanaf hun bestemming rijden de vrachtwagens dezelfde route in tegengestelde richting.

Bekijk de route (jpg 214 kB)

We verwachten circa 1750 verkeersbewegingen van vrachtwagens. Dat zijn ongeveer 25 vrachtauto’s per dag. De vrachtwagens worden schoongemaakt voordat ze de weg opdraaien. De Bouwerschapweg blijft tijdens de sanering toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers tussen Woltersum en Ten Boer is er een pendelbus.

Planning 

 • Week van 12 oktober 2020: start aanleg tijdelijke brug en weg.
 • 13 en 15 oktober 2020: informatiebijeenkomsten (afgelast).
 • Januari 2021: start afgraving stort (schone deklaag, gaat in depot naast stort).
 • Februari 2021: start afgraving AKU-materiaal.
 • Begin mei 2021: AKU-materiaal afgegraven en afgevoerd. 
 • Eind mei 2021: sanering stortlocatie en omliggende sloten afgerond.
 • Juni 2021: opruimen werkterrein en tijdelijke route.

Vooronderzoeken

Ter voorbereiding op de sanering hebben diverse kleine onderzoeken in de omgeving plaatsgevonden. Het gaat onder meer om:

 • Nulmeting voor de tijdelijke weg (afgerond).
 • Ecologisch onderzoek (afgerond).
 • Onderzoek grondwater in de stort (afgerond).
 • Nulmeting aanliggende woningen stortplaats en tijdelijke route (afgerond).

Resultaten onderzoeken

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.