Sanering vuilstort Woltersum

De provincie en gemeente Groningen hebben de voormalige vuilstort in Woltersum gesaneerd.

Inleiding

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg lag gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De sanering is uitgevoerd door aannemerscombinatie Van der Wiel Infra & Milieu B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten. De werkzaamheden vonden plaats van eind oktober 2020 t/m juni 2021.

Vergroening terrein

Het terrein wordt opnieuw ingericht, met aandacht voor het verhaal van de plek; de strijd tegen de vuilstort en een herinnering aan het strandbad. Om een breed gedragen ontwerp te maken, zijn de wensen van bewoners opgehaald via een bijeenkomst, het online platform de Stem van Ten Boer en bezoeken aan direct omwonenden. Ook is het schetsontwerp gedeeld.

Inmiddels is het definitieve ontwerp (pdf 298 kB) klaar. Het ontwerp is gebaseerd op de inrichting van het voormalige strandbad. Het terrein is dan ook omgedoopt tot strandbad. In de winter van 2022-2023 wordt het terrein ingericht.

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag via het contactformulierexterne-link-icoon.