Ruimte voor Retail

Groningen groeit én tegelijkertijd veranderen de winkelgebieden in verblijfsgebieden. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Concept-visie Ruimte voor Retail

Om een aantrekkelijk leefklimaat te houden en voldoende voorzieningen en werkgelegenheid te bieden. Hoe we dit in goede banen willen leiden, daar gaat de concept-visie Ruimte voor Retail over. 

Waarom een nieuwe visie voor detailhandel en horeca?

Het doel van deze nieuwe visie is om een helder beleidskader te bieden voor de toekomst van de detailhandel en horeca in gemeente Groningen. Dit nieuwe beleid vervangt de oude Structuurvisie Detailhandel (2011), Horeca-nota (2011) en Hotelnota (2004). 

Inspraakperiode & themasessies

Vanaf donderdag 1 juli tot en met woensdag 11 augustus 2021 ligt de concept-visie Ruimte voor Retail ter inzage.

Themasessies

Voorafgaand aan en tijdens de inspraakperiode vinden er online themasessies plaats. De gemeente organiseert dit samen met externe gesprekspartners:

 • 29 juni samen met de Ondernemersacademie en GCC. Onderwerp: toekomstbestendige winkelgebieden. Voorzitter: Rob Weis (Ik Onderneem).
  U kunt deze uitzending terugkijken.
   
 • 5 juli van 15.00 tot 16.30 uur samen met Horeca Groningen. Onderwerp: de toekomst van de stad Groninger horeca. Voorzitter: Wilbert van de Kamp.
  U kunt deze uitzending bekijken op 5 juli vanaf 15.00 uur.
   
 • 6 juli 19.00 uur onder voorzitterschap van BRO. Algemene bijeenkomst met onder andere als onderwerp: toekomstbestendige wijkwinkelcentra. Voorzitter: BRO (advies- en ontwerpbureau in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland). In de algemene bijeenkomst gaan we in deelsessies drie thema’s bespreken:
   
 • Functiemix in de binnenstad (detailhandel/horeca/hotels e.d.)
 • Boodschappen (wijk/buurtcentra, solitaire supermarkten)
 • Toekomst perifere clusters en relatie met de binnenstad

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene bijeenkomst (6 juli) met een voorkeur voor een thema kan door een mail te sturen naar: ruimtelijke.economie@groningen.nl 
Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdagmiddag een vergaderlink voor de bijeenkomst.

Reageren

Nu de concept-visie er ligt, horen we graag wat u van onze ideeën vindt. Wilt u reageren op de inhoud? Stuur dan voor 12 augustus 2021 een e-mail naar: ruimtelijke.economie@groningen.nl

Reactienota

De gemeente bekijkt elke reactie en geeft aan wat er met die reactie in de visie gebeurt. Dit komt te staan in de reactienota. De reactienota gaat ook naar de gemeenteraad. Als die de nota en de concept-visie goedkeurt, dan is de nieuwe visie klaar.

Meer informatie