Reitdiepzone

De Reitdiepzone is het gebied tussen de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de westelijke ringweg van de stad Groningen.

Reitdiepzone wordt levendige stadswijk

De vraag naar nieuwe woningen is ook in Groningen ongekend. Goede en betaalbare huisvesting is één van de prioriteiten van het college. De structuurvisie Reitdiepzone geeft hier een passend antwoord op. Er wordt ruimte geboden voor 2300 woningen en verschillende werklocaties. De eerste woningbouwprojecten zijn al gebouwd of in ontwikkeling.

Door de ligging parallel aan de Ring West is woningbouw een ingewikkelde puzzel, want er moet wel worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat. Doordat alle milieueffecten zijn getoetst en afgewogen is een goed onderbouwde keuze gemaakt voor de toekomst van de zone.

Plattegrond van de Friesestraatweg.

Structuurvisie en milieu effect rapport

De structuurvisie en het milieu effect rapport voor de Reitdiepzone zijn volledig afgerond.

Waar kunt u de stukken bekijken? 

Friesestraatweg 139 (Crossroads)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de Friesestraatweg 139 zijn volledig afgerond.

De bouw van Crossroads is afgerond en inmiddels zijn vrijwel alle woningen verhuurd. 

Zie ook:

Friesestraatweg 139 is de voormalige ACM-locatie. Het woningbouwproject heet: ‘Crossroads’.

Friesestraatweg 175

Op de locatie Friesestraatweg 175 wordt door Helemaal Vastgoed BV een plan ontwikkeld voor 153 huurwoningen. Hiervoor hebben de gemeente en de ontwikkelaar op 2 december 2022 een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de procedure en de bijdrage voor het project.

Het voorontwerpbestemmingsplan is bijna afgerond. Eind 2023 zal het ontwerpbestemmingsplan in procedure gaan.

Binnentuin ontwerp Friesestraatweg 175.

Friesestraatweg 181 (Portland)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Friesestraatweg 181 zijn volledig afgerond.

De gemeente maakt de grond eerst klaar voor de bouw. Deze werkzaamheden starten naar verwachting begin 2024. Daarna wordt de grond overgedragen aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan dan de bouw gaan voorbereiden. Er komen 488 studentenwoningen en 72 sociale huurwoningen.

Friesestraatweg 181 is de voormalige Gembetonlocatie. Het toekomstig woningbouwproject heet: ‘Portland’.

Friesestraatweg 185 – 201-4

De strook Friesestraatweg 185 – 201-4 bevat de bouwvelden van (van zuid naar noord) Bouwselect, Vluchtelingenwerk, Dierenambulance, Onlineveilingmeester.nl (voormalig Bo-rent) en Baxbier. Daaromheen zitten bedrijfswoningen en particuliere grondeigenaren. Voor dit totale gebied wordt samen met de betrokken ontwikkelaars een plan gemaakt voor woningbouw, commerciële ruimtes en een aantrekkelijke ruimte met horeca aan het water.

Naar verwachting wordt er in de loop van 2024 meer bekend over deze strook.

Friesestraatweg 185 tot en met 201-4.

Friesestraatweg 231 (The Yard)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Friesestraatweg 231 zijn volledig afgerond.

De bouw is gestart in november 2021. De verwachting is dat de woningen in het voorjaar van 2024 klaar zullen zijn. Er komen 160 huurwoningen. Op de website The Yard Groningenexterne-link-icoon vindt u meer informatie.

Friesestraatweg 231 is de oude plek van vakgarage Veldma Jansen. Het woningbouwproject heet ‘The Yard’.

Herinrichting Friesestraatweg

Vanwege de overgang van bedrijfsgebied naar woon-/werkgebied wordt ook de Friesestraatweg opnieuw ingericht. Zo wordt de Friesestraatweg geschikt gemaakt als woonstraat. Er komen parkeervakken en er worden bomen geplant.

Deze herinrichting wordt in fases aangepakt. Er zijn 2 delen: Noord (vanaf de Pleiadenbrug tot en met The Yard) en Zuid (vanaf Crossroads tot aan de Pleiadenbrug). 

Deel Noord

In de zomer van 2022 is het deel tussen de Pleiadenbrug en Het Ommeland heringericht.

Inrichtingstekening Friesestraatweg: herinrichting langs Het Ommeland.

In de volgende fase is het deel langs de Ommelanden tot en met The Yard  (Friesestraatweg 231) aan de beurt. In het eerste kwartaal van 2024 wordt de aanbesteding voor dit deel gestart en de gemeente kiest daarna de aannemer die het werk gaat doen.  

Deel Zuid

Het zuidelijke deel van de Friesestraatweg (van Crossroads tot aan de Pleiadenlaan) is aanbesteed. Er zal in het eerste kwartaal van 2024 worden gestart met de werkzaamheden bij Crossroads.

Openbaar pad langs Reitdiep

Over de gehele lengte van de Reitdiepzone, langs het Reitdiep, is het de bedoeling dat er een openbaar toegankelijk wandelpad komt. Om dit mogelijk te maken worden er afspraken gemaakt met de ontwikkelaars en eigenaren van de percelen. Voor sommige delen is dit pad al klaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat over de gehele lengte een wandeling gemaakt kan worden langs het water. Tussen de gebouwen door kunnen wandelaars de Friesestraatweg bereiken.

Reitdiep met rechts het wandelpad langs het water.

Parkeren

Sinds 2022 geldt aan de Friesestraatweg betaald parkeren op straat. Alle ontwikkelaars dienen zelf op de ontwikkellocaties voldoende parkeerplaatsen aan te leggen volgens de geldende parkeernorm voor zowel bewoners als bezoekers. Toekomstige bewoners kunnen hierdoor geen bewoners-/bezoekersvergunning voor het parkeren aanvragen. Hiermee is de verwachting dat in de toekomst het parkeren beter geregeld zal zijn.

Contact

Hebt u vragen over de Reitdiepzone? Geef uw reactie via het contactformulierexterne-link-icoon.