Reitdiepzone

De Reitdiepzone is het gebied tussen de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de westelijke ringweg van de stad Groningen.

Groei van de stad

Voor de stad Groningen is de verwachting dat de komende jaren de vraag naar woningen nog sterker zal toenemen.

De Reitdiepzone is hard nodig om in deze vraag te kunnen voorzien. Dit kan gaan om grootschalige, hoogwaardige jongerenhuisvesting. Maar ook om sociale en vrije sectorhuur voor starters en ouderen op de woningmarkt zoals:

  • 2- of 3-kamerappartementen
  • koopwoningen
  • grondgebonden sociale huurwoningen

Ontwerp structuurvisie

De gemeente werkt momenteel aan de ontwerp structuurvisie en de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de hele Reitdiepzone. De structuurvisie gaat over hoe het gebied wordt ingericht. De milieueffectrapportage beschrijft wat de mogelijke milieueffecten hiervan zijn.

Ter voorbereiding op de structuurvisie heeft de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau laten maken. Hierin staat hoe het onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te zien.

Friesestraatweg 139 (Crossroads)

Het bestemmingsplan Friesestraatweg 139 is vastgesteld. Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van 2021.

Friesestraatweg 139 (Crossroads)Friesestraatweg 139 is de voormalige ACM-locatie. Het woningbouwproject heet ‘Crossroads’.

Friesestraatweg 181 (Portland)

U kunt tot en met 9 juni 2021 een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Friesestraatweg 181.

Friesestraatweg 181 (Portland)Friesestraatweg 181 is de voormalige Gembetonlocatie. Het toekomstig woningbouwproject heet ‘Portland’. Op de website Friesestraatweg Groningen vindt u meer informatie.

Friesestraatweg 231 (Dykstaete)

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2021 een positief besluit genomen over het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’. Daarom is het nu een vastgesteld bestemmingsplan.

Friesestraatweg 231 (Dykstaete)Friesestraatweg 231 is de plek waar vakgarage Veldma Jansen staat. Het toekomstig woningbouwproject heet ‘Dykstaete’. Op de website Dykstaete vindt u meer informatie.

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen over de Reitdiepzone? Geef uw reactie via het contactformulier.