Reitdiepzone

De Reitdiepzone is het gebied begrensd door de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de noordelijke ringweg van de stad Groningen.

Groei van de stad

Voor de stad Groningen is de verwachting dat de komende jaren de vraag naar woningen nog sterker zal toenemen.

De Reitdiepzone is hard nodig om in deze vraag te kunnen voorzien. Dit kan gaan om grootschalige, hoogwaardige jongerenhuisvesting. Maar ook om sociale en vrije sectorhuur voor starters op de woningmarkt zoals:

  • 2- of 3-kamerappartementen
  • koopwoningen
  • grondgebonden sociale huurwoningen

Startnotitie voor de Milieueffectrapportage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Structuurvisie Reitdiepzone lag voor inspraak ter inzage van 19 maart t/m 15 april 2020. De inspraakreacties worden nu verwerkt.

Dykstaete-Reitdiepzone-Groningen-visual

Friesestraatweg 231

Projectontwikkelaar Vazet creatie BV presenteerde maandag 14 oktober 2019 de plannen op de locatie van Vakgarage Veldma Jansen. Op de website Dykstaete vindt u daarover meer informatie en kunt u reageren op de plannen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 lag voor inspraak ter inzage van 19 maart t/m 15 april 2020. De inspraakreacties worden nu verwerkt.

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 139 (Crossroads)

B&W hebben op 2 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan voor de woningbouw aan Friesestraatweg 139 vastgesteld. Er zijn plannen voor 289 nieuwe woningen. Bouwlocatie is de voormalige ACM-locatie in de buurt van de Westelijke Ringweg, het Reitdiep en de spoorlijn.

Friesestraatweg 175 en 181

In april 2019 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd waar omwonenden kennis hebben kunnen nemen van de plannen voor Friesestraatweg 175 en 181.

Op de website Friesestraatweg Groningen vindt u daarover meer informatie. Ook opmerkingen of reacties kunt u aan de projectontwikkelaars kwijt.

Raad: Reitdiepzone ontwikkelgebied

Op maandag 24 april 2017 heeft de gemeenteraad unaniem (38 stemmen voor, 0 tegen) ingestemd met de 'Update Ontwikkelstrategie Reitdiepzone' (bron: gemeenteraad Groningen, pdf 50 MB).

Verslag inloopbijeenkomsten

  • 20-11-2017: verslag en presentatie bijeenkomst 'openbare ruimte Reitdiepzone' (pdf 30 MB).
  • 27-02-2017: verslag informatiebijeenkomst (pdf 465 kB).
  • 24-01-2017: verslag informatiebijeenkomst (pdf 177 kB).

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen over de Reitdiepzone? Geef uw reactie via het contactformulier.


(afbeelding: Friesestraatweg 145)