build-reside iconReitdiepzone

De Reitdiepzone is het gebied tussen de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de westelijke ringweg van de stad Groningen.

Reitdiepzone wordt levendige stadswijk

De vraag naar nieuwe woningen is ook in Groningen ongekend. Goede en betaalbare huisvesting is één van de prioriteiten van het college. De structuurvisie Reitdiepzone geeft hier een passend antwoord op. Er wordt ruimte geboden voor 2300 woningen en verschillende werklocaties. De eerste woningbouwprojecten zijn al gebouwd of in ontwikkeling.

Door de ligging parallel aan de Ring West is woningbouw een ingewikkelde puzzel, want er moet wel worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat. Doordat alle milieueffecten zijn getoetst en afgewogen is een goed onderbouwde keuze gemaakt voor de toekomst van de zone.

Plattegrond Reitdiepzone

Plattegrond van de Friesestraatweg.

Structuurvisie en milieu effect rapport

De structuurvisie en het milieu effect rapport voor de Reitdiepzone zijn volledig afgerond.

Waar kunt u de stukken bekijken? 

• De landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van de structuurvisie: NL.IMRO.0014.SV010Reitdiepzn-vg01. 
• Het gemeentelijk loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt een afspraak maken.
 

Friesestraatweg 139 (Crossroads)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de Friesestraatweg zijn volledig afgerond.

De bouw van Crossroads is gestart in het tweede kwartaal van 2021. Er komen 292 huurwoningen. De verwachting is dat de eerste woningen rond april 2023 klaar zijn.

afbeelding

Friesestraatweg 139 is de voormalige ACM-locatie. Het woningbouwproject heet: ‘Crossroads’.

Friesestraatweg 175

Op de locatie Friesestraatweg 175 wordt door Helemaal Vastgoed BV een plan ontwikkeld voor 153 huurwoningen. Hiervoor hebben de gemeente en de ontwikkelaar op 2 december 2022 een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de procedure en over de bijdrage voor het project.

Binnenkort starten we met het voorontwerp bestemmingsplan. Dit is het eerste concept van een bestemmingsplan.

Binnentuin ontwerp Friesestraatweg 175

Binnentuin ontwerp Friesestraatweg 175.

Friesestraatweg 181 (Portland)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Friesestraatweg 181 zijn volledig afgerond.

De gemeente maakt de grond eerst klaar voor de bouw. Deze werkzaamheden starten naar verwachting begin 2024. Daarna wordt de grond overgedragen aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan dan de bouw gaan voorbereiden. Er komen 488 studentenwoningen en 72 sociale huurwoningen.

afbeelding

Friesestraatweg 181 is de voormalige Gembetonlocatie. Het toekomstig woningbouwproject heet: ‘Portland’.

Friesestraatweg 185 – 201-4

De strook Friesestraatweg 185 – 201-4 bevat de bouwvelden van (van zuid naar noord) Bouwselect, Vluchtelingenwerk, Dierenambulance, Onlineveilingmeester.nl (voormalig Bo-rent) en Baxbier. Daaromheen zitten bedrijfswoningen en particuliere grondeigenaren. Voor dit totale gebied wordt samen met de betrokken ontwikkelaars/eigenaren een plan gemaakt voor woningbouw, commerciële ruimtes en een aantrekkelijke ruimte met horeca aan het water.

Naar verwachting wordt er in de loop van dit jaar meer bekend over deze strook.

Luchtfoto Friesestraatweg 185_201

Friesestraatweg 231 (The Yard)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Friesestraatweg 231 zijn volledig afgerond.

De bouw is gestart in november 2021. De verwachting is dat dat de woningen eind 2023 klaar zullen zijn. Er komen 160 huurwoningen.

Op de website The Yard Groningen vindt u meer informatie.

afbeelding

Friesestraatweg 231 is de plek waar vakgarage Veldma Jansen heeft gestaan. Het  woningbouwproject heet ‘The Yard’

Herinrichting Friesestraatweg

Vanwege de wijziging van een bedrijfsgebied naar een woon/werkgebied wordt ook de Friesestraatweg opnieuw ingericht zodat deze geschikt is als woonstraat. Er komen parkeervakken en er worden bomen geplant.

Deze herinrichting wordt in fases aangepakt. In de zomer van 2022 is het deel  tussen de Pleiadenbrug en de Ommelanden heringericht.

In de volgende fase is het deel langs de Ommelanden tot aan de Stadskerk aan de beurt. Rond februari 2023 wordt de aanbesteding voor dit deel gestart en de gemeente kiest in april 2023 de aannemer die het werk gaat doen.  

De werkzaamheden zullen worden gestart in de eerste helft van mei 2023. De werkzaamheden duren ongeveer tot december 2023.

Daarna volgt het deel vanaf de Stadskerk tot en met The Yard. In dit deel doen we eerst het ondergrondse werk: het vervangen van kabels en leidingen en aanbrengen van plantvakken voor bomen. Nadat de bouwwerkzaamheden van The Yard klaar zijn klaar zijn wordt de weg aangepakt en worden de bomen geplant.

Dit zelfde zullen we vervolgens gaan doen in deel Zuid waar we naar verwachting eind 2023  gaan beginnen.

Tekening van inrichting Friesestraatweg

Inrichtingstekening Friesestraatweg: de Ommelanden tot aan de Stadskerk.

Openbaar pad langs Reitdiep

Over de gehele lengte van de Reitdiepzone, langs het Reitdiep, is het de bedoeling dat er een openbaar toegankelijk wandelpad komt. Om dit mogelijk te maken worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars/eigenaren van de percelen. Voor sommige delen is dit pad al klaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat over de gehele lengte een wandeling gemaakt kan worden langs het water. Tussen de gebouwen door kunnen wandelaars de Friesestraatweg bereiken.

Tekening van pad langs Reitdiep

Reitdiep met rechts het wandelpad langs Reitdiep.

Parkeren

Sinds 2022 geldt aan de Friesestraatweg betaald parkeren op straat. Alle ontwikkelaars dienen zelf op de ontwikkellocaties voldoende parkeerplaatsen aan te leggen volgens de geldende parkeernorm voor zowel bewoners als bezoekers. Toekomstige bewoners kunnen hierdoor geen bewoners/bezoekersvergunning voor het parkeren aanvragen. Hiermee is de verwachting dat in de toekomst het parkeren beter geregeld zal zijn.

Contact

Hebt u vragen over de Reitdiepzone? Geef uw reactie via het contactformulier.