Reitdiepswaard

De buurt Reitdiepswaard (voorheen de Reitdiepzone) is het gebied tussen de Friesestraatweg, de spoorlijn Groningen – Delfzijl en de westelijke ringweg van Groningen aan de ene kant en het Reitdiep aan de andere kant. Dit gebied wordt verder ontwikkeld als modern stadsdeel met ruimte voor wonen, werken en recreëren. U vindt op deze pagina ook informatie over deelprojecten van Reitdiepswaard.

Nieuwe naam

De Reitdiepzone heeft in juni 2024 de naam Reitdiepswaard gekregen. De reden hiervoor is dat het woord ‘zone’ niet gebruikt wordt bij een buurt. Bovendien vroegen meerdere bewoners van het gebied aan de gemeente of hun buurt bij Vinkhuizen of Paddepoel hoorde. Het is dus bij Reitdiepswaard. Deze naam is gekozen vanwege de ligging aan het Reitdiep.

Reitdiepswaard wordt levendige stadsbuurt

De vraag naar nieuwe woningen is ook in Groningen enorm. Goede en betaalbare huisvesting is één van de prioriteiten van het college. De structuurvisie Reitdiepzone geeft hier een passend antwoord op: 2300 woningen en verschillende werklocaties. De eerste woningbouwprojecten zijn al gebouwd of in ontwikkeling.

Reitdiepswaard ligt parallel aan Ring West. Woningbouw is daar een ingewikkelde puzzel, omdat er moet worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat. Doordat alle milieueffecten zijn getoetst en afgewogen is er een goed onderbouwde keuze gemaakt voor de toekomst van het gebied.

Plattegrond van de Friesestraatweg.

Structuurvisie en milieu-effectrapport

De structuurvisie en het milieu-effectrapport voor Reitdiepswaard zijn volledig afgerond in 2022. De structuurvisie heet daarom nog wel Structuurvisie Reitdiepzone.

Waar kunt u de stukken bekijken? 

Friesestraatweg 139 (Crossroads)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de Friesestraatweg 139 zijn volledig afgerond.

De bouw van Crossroads is ook afgerond. Inmiddels zijn vrijwel alle woningen verhuurd. Meer informatie vindt u op de website van Gevekeexterne-link-icoon.

Friesestraatweg 139 is de voormalige ACM-locatie. Het woningbouwproject heet: ‘Crossroads’.

Friesestraatweg 175 (Jaho)

Voor de locatie Friesestraatweg 175 ontwikkelt Helemaal Vastgoed BV een plan voor 153 huurwoningen. Hiervoor hebben de gemeente en de ontwikkelaar op 2 december 2022 een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de procedure en de bijdrage voor het project.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het najaar van 2024 vastgesteld. Daarna worden het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen 6 weken ter inzage gelegd. 

Binnentuin ontwerp Friesestraatweg 175.

Friesestraatweg 181 (Portland)

De Friesestraatweg 181 wordt ontwikkeld door Vastgoed Groningen Projectontwikkeling B.V.. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Friesestraatweg 181 zijn volledig afgerond.

De gemeente maakt de grond eerst klaar voor de bouw. We verwachten dat deze werkzaamheden begin 2025 starten en in de zomer van 2025 klaar zijn. Daarna wordt de grond overgedragen aan de ontwikkelaar . De ontwikkelaar kan dan de bouw gaan voorbereiden. Er komen 488 studentenwoningen en 72 sociale huurwoningen.

Friesestraatweg 181 is de voormalige Gembetonlocatie. Het toekomstig woningbouwproject heet: ‘Portland’.

Friesestraatweg 185 – 201-4

De strook Friesestraatweg 185 – 201-4 bestaat uit de locaties (van zuid naar noord) Bouwselect, Vluchtelingenwerk, Dierenambulance, Onlineveilingmeester.nl (voormalig Bo-rent) en Baxbier. Daaromheen zitten bedrijfswoningen en particuliere grondeigenaren. Voor dit totale gebied wordt samen met de betrokken ontwikkelaars een plan gemaakt voor woningbouw, commerciële ruimtes en een aantrekkelijke ruimte met horeca aan het water.

Zodra er meer bekend is over dit deelproject, zullen we dat op deze pagina vermelden.

Friesestraatweg 185 tot en met 201-4.

Friesestraatweg 231 (The Yard)

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Friesestraatweg 231 zijn volledig afgerond.

De bouw is gestart in november 2021. De woningen worden in de zomer van 2024 opgeleverd. Er komen 160 huurwoningen. Op de website The Yard Groningenexterne-link-icoon vindt u meer informatie.

Friesestraatweg 231 is de oude plek van vakgarage Veldma Jansen. Het woningbouwproject heet ‘The Yard’.

Herinrichting Friesestraatweg

Vanwege de overgang van bedrijfsgebied naar woon-/werkgebied wordt ook de Friesestraatweg opnieuw ingericht. Zo wordt de Friesestraatweg geschikt gemaakt als woonstraat. Er komen parkeervakken en er worden bomen geplant.

Deze herinrichting wordt in fases aangepakt. Er zijn 2 delen: Noord (vanaf de Pleiadenbrug tot en met The Yard) en Zuid (vanaf Crossroads tot aan de Pleiadenbrug). 

Deel Noord

In de zomer van 2022 is het deel vanaf de Pleiadenbrug langs Het Ommeland heringericht.

Inrichtingstekening Friesestraatweg: herinrichting langs Het Ommeland.

In de volgende fase is het deel langs de Ommelanden tot en met The Yard (Friesestraatweg 231) aan de beurt. In de zomer van 2024 wordt de aanbesteding voor dit deel gestart. De gemeente kiest daarna de aannemer die het werk gaat doen.  

Deel Zuid

Het zuidelijke deel van de Friesestraatweg (van Crossroads tot aan de Pleiadenlaan) is aanbesteed. In het tweede kwartaal van 2024 zijn de werkzaamheden gestart. Eerst worden de ondergrondse kabels en leidingen vervangen. Wanneer alle deelprojecten in dit deel klaar zijn, wordt de straat heringericht.

Openbaar pad langs Reitdiep

Het is de bedoeling dat er een openbaar wandelpad komt. Zo mogelijk over de hele lengte van Reitdiepswaard, langs het Reitdiep. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars en eigenaren van de percelen. Voor sommige delen is dit pad al klaar. Uiteindelijk is ons streven dat iedereen over de hele lengte een wandeling langs het water kan maken. Daar waar het pad nu nog onderbroken wordt, kunnen wandelaars tussen de gebouwen door naar de Friesestraatweg lopen.

Reitdiep met rechts het wandelpad langs het water.

Parkeren

Sinds 2022 geldt aan de Friesestraatweg betaald parkeren op straat. Toekomstige bewoners kunnen geen bewoners-/bezoekersvergunning voor het parkeren aanvragen. Alle ontwikkelaars dienen zelf voldoende parkeerplaatsen aan te leggen op hun ontwikkellocaties. 

Contact

Hebt u vragen over Reitdiepswaard? Geef uw reactie via het contactformulierexterne-link-icoon.