Openbaar subsidieregister

In het openbare subsidieregister van de gemeente Groningen staat aan welke instellingen de gemeente subsidie verstrekt en op welke deelprogramma’s de subsidies betrekking hebben. Het gaat om subsidieverstrekkingen voor het lopende kalenderjaar. We nemen alleen die subsidies op waarvoor beschikkingen aan de betreffende instellingen zijn afgegeven. Het register is een momentopname. In de loop van het kalenderjaar worden er voortdurend aanvragen ingediend. Daarom actualiseren we de gegevens elke maand.

Openbare subsidieregisters

Toelichting op het bestand

De bedragen in de kolom ‘Subsidiebedrag’ kunnen zowel verleende als definitief vastgestelde subsidies zijn. Verleende bedragen zijn bedragen die voorlopig toegekend zijn op basis van de subsidieaanvraag. Na het uitvoeren van de activiteit(en) moeten instellingen een inhoudelijke en financiële verantwoording indienen. Op basis daarvan stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. Het vastgestelde bedrag kan even hoog, maar ook lager zijn dan het verleende bedrag.