housing-forms iconOntwerp Participatiekader zonne- en windparken

Spelregels om mee te doen bij zonne- en windparken in de gemeente Groningen.

Meer duidelijkheid voor inwoners en organisaties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft op 4 juli 2023 het Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken vrijgegeven voor inspraak. In het participatiekader zijn 3 spelregels opgesteld voor de initiatiefnemer. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor de inwoners en organisaties die in de omgeving van een energieproject wonen, werken of verblijven.

Het Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden die betrokken waren of zijn bij energieprojecten en een aantal energiecoöperaties. Zij hebben samen met de gemeente de hoofdlijnen van het participatiekader opgesteld. Vervolgens zijn deze hoofdlijnen getoetst tijdens een drietal inloopbijeenkomsten.

Inzien

Het Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken is ook in te zien bij het gemeentelijke Loket Bouwen en Wonen.

Inspraak

Van 12 juli tot 27 september 2023 kunt u uw mening geven over het Ontwerp Participatiekader voor zonne- en windparken.

Online

Gebruik het contactformulier van de gemeente Groningen.

  • Vul 'Participatiekader zonne- en windparken' in bij 'Onderwerp'.
  • Vul uw reactie in bij 'Uw vraag'.
  • Wilt u op de hoogte blijven van het verdere verloop van het traject? Vermeld dit dan in uw reactie. U ontvangt dan persoonlijk informatie over het vervolg.

Brief

Stuurt u liever een brief? Dat kan ook. Stuur uw brief naar:

  • Gemeente Groningen
  • Programma Energie t.a.v. Margot Philippart
  • Postbus 7081
  • 9701 JB Groningen

Vervolg

Alle reacties worden samengevoegd in een Nota van Beantwoording. Als het nodig en mogelijk is, wordt het Participatiekader voor zonne- en windparken hierop aangepast.

De Nota van Beantwoording wordt samen met het definitieve concept voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het Participatiekader voor zonne- en windparken eind 2023 vast.