adult iconOnderzoek Lege Plekken: Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel Joden ondergedoken, gevlucht of gedeporteerd uit Groningen. Huizen van Joodse eigenaren gingen in de gedwongen verkoop. De gemeente Groningen heeft laten onderzoeken wat haar rol was in deze gedwongen verkoop en het rechtsherstel na de oorlog. Vervolgens heeft de gemeente ook onderzoek laten doen naar hoe in het algemeen is omgegaan met de Joodse gemeenschap in en na de oorlog.

Onderzoeksrapport

In opdracht van de gemeente Groningen hebben twee historici van de Rijksuniversiteit Groningen met een onderzoeksteam dit onafhankelijke onderzoek uitgevoerd: Maarten Duijvendak en Stefan van der Poel. Hun onderzoeksrapport is klaar:

Reactie gemeente

Bij de presentatie van het boek Lege plekken heeft de burgemeester in een speech gereageerd op de onderzoeken. Op 15 juni 2022 werden de onderzoeken gepresenteerd en besproken in de gemeenteraad.

Commissie 

Naar aanleiding van het onderzoek ontving de gemeente in één geval een claim van nabestaanden van een Joodse familie. Dit gaat om een woning aan de Kamplaan 8 in Groningen. De gemeente heeft hiervoor een onafhankelijke commissie ingesteld.

Deze commissie adviseerde de gemeente of er een vorm van genoegdoening verschuldigd is. En waaruit die zou moeten bestaan. Deze commissie bestaat uit 3 leden: mevrouw Addie Stehouwer (voorzitter), de heer Henk Pijlman en de heer Max van den Berg.

In oktober 2022 heeft de commissie haar advies uitgebracht aan het college van B&W. De commissie adviseert om de nabestaanden van de Joodse familie excuses aan te bieden en de schadeclaim te honoreren. Het college van B&W neemt dit advies over, waarmee het leed zoals de familie dat ervaren heeft, volledig wordt erkend.

De familie heeft aangegeven dat het bedrag terechtkomt bij een nog op te richten stichting. Deze stichting verstrekt studiebeurzen voor studenten die onderzoek doen naar (de bestrijding van) racisme.

Ruimte voor reacties

Hebt u vragen? Of wilt u reageren op het onderzoek? Gebruikt dan ons contactformulier en vul als onderwerp 'Lege plekken' in.