Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Meerstad

De NRD Meerstad beschrijft de onderzoeksopzet voor het milieu-effectrapport voor de gebiedsontwikkeling Meerstad. Dit is de eerste stap om de ontwikkeling van woningen en voorzieningen in nieuwe delen van het plangebied mogelijk te maken.

Inzien

Inspraak

Van 5 juli t/m 2 augustus 2023 kon u uw mening geven over de NRD. En op maandag 17 juli was er een inloopbijeenkomst. De verzamelde reacties worden meegenomen naar de MER.