Nieuwe burgemeester

Wie wordt de opvolger van Peter den Oudsten als burgemeester van de gemeente Groningen? Het proces voor de nieuwe burgemeester is in volle gang.

Tot 15 april konden belangstellenden bij de Provincie Groningen solliciteren om burgemeester van Groningen te worden. De Provincie maakte 16 april bekend dat er 13 sollicitanten zijn: 5 vrouwen en 8 mannen. De Commissaris van de Koning in Groningen selecteert nu geschikte kandidaten voor de sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie van de Groningse gemeenteraad. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle 12 politieke partijen in de gemeenteraad.

Profielschets nieuwe burgemeester

Als basis voor de sollicitatiegesprekken gebruikt de vertrouwenscommissie de profielschets  voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft woensdag 20 maart 2019 deze profielschets vastgesteld. Dat is gebeurd in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. In de profielschets staat wat voor soort burgemeester Groningen zoekt. Wat voor vaardigheden en eigenschappen moet zij/hij hebben? U als inwoner van de gemeente hebt hierover kunnen meedenken.

De vertrouwenscommissie kan ook met sollicitanten praten die de Commissaris van de Koning niet naar voren heeft geschoven. Meerdere sollicitatieronden zijn mogelijk.

Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie met twee geschikte kandidaten met een advies over haar voorkeur. Dat advies bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering. In deze vergadering stelt de raad officieel vast welke twee namen bij de minister worden voorgedragen. De naam die bovenaan staat, heeft de voorkeur van de raad als nieuwe burgemeester. Deze naam wordt na afloop bekendgemaakt. Het streven is dat dat nog voor de zomervakantie 2019 gebeurt. De tweede naam wordt niet bekendgemaakt.

Benoeming bij Koninklijk Besluit

Deze aanbeveling gaat met een advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken. Dan volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit. Dat is wat wordt bedoeld met ‘benoemd door de Kroon’, dat zijn de koning en de minister. De Commissaris van de Koning beëdigt vervolgens de nieuwe burgemeester van Groningen tijdens een openbare raadsvergadering.

Meer informatie