Nieuwe burgemeester

Koen Schuiling wordt burgemeester van Groningen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 30 september 2019. Dat heeft het Rijk vrijdagmiddag 28 juni bekendgemaakt.

Schuiling volgt Peter den Oudsten op die sinds de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen is. De installatie van Schuiling is maandagmiddag 30 september. Het afscheid van burgemeester Den Oudsten is op vrijdagmiddag 27 september.

De gemeenteraad van Groningen beval in zijn vergadering van maandag 17 juni 2019 Koen Schuiling aan als nieuwe burgemeester van Groningen. Schuiling (VVD) is thans burgemeester van Den Helder en was raadslid en wethouder van de gemeente Groningen.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja deelde de aanbeveling in een openbare zitting mee. Wijnja zei dat Groningen met Schuiling een burgemeester krijgt met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid. “Hij is een echte verbinder”, aldus Wijnja. “En dat is belangrijk met de huidige gemeente Groningen na de herindeling.”

Meer informatie