Nieuwe burgemeester

Wie wordt de opvolger van Peter den Oudsten als burgemeester van de gemeente Groningen? Het proces voor de nieuwe burgemeester is in volle gang.

De gemeenteraad heeft woensdag 20 maart 2019 de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Dat is gebeurd in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning (CdK) in Groningen René Paas. In de profielschets staat wat voor soort burgemeester Groningen zoekt. Wat voor vaardigheden en eigenschappen moet zij/hij hebben? U als inwoner van de gemeente hebt hierover kunnen meedenken.

Nu de gemeenteraad de definitieve profielschets heeft vastgesteld, zal de minister van Binnenlandse Zaken de vacature voor de nieuwe burgemeester openstellen. Dat gebeurt maandag 25 maart 2019. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gebruikt de profielschets voor de sollicitatiegesprekken met kandidaten die burgemeester van Groningen willen worden. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle 12 politieke partijen in de gemeenteraad.

Sollicitatiegesprekken

De Commissaris van de Koning selecteert geschikte kandidaten voor de sollicitatiegesprekken. Maar de vertrouwenscommissie kan ook met sollicitanten praten die de Commissaris niet naar voren heeft geschoven. Meerdere sollicitatieronden zijn vervolgens mogelijk.

Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie met twee geschikte kandidaten met een advies over haar voorkeur. Dat advies bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering. In deze vergadering stelt de raad officieel vast welke twee namen bij de minister worden voorgedragen. De naam die bovenaan staat, heeft de voorkeur van de raad als nieuwe burgemeester. Deze naam wordt na afloop bekendgemaakt. Het streven is dat dat nog voor de zomervakantie 2019 gebeurt. De tweede naam wordt niet bekendgemaakt.

Benoeming bij Koninklijk Besluit

Deze aanbeveling gaat met een advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken. Dan volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit. Dat is wat wordt bedoeld met ‘benoemd door de Kroon’, dat zijn de koning en de minister. De Commissaris van de Koning beëdigt vervolgens de nieuwe burgemeester van Groningen tijdens een openbare raadsvergadering. Dat zal na de zomervakantie zijn.

Profielschets nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen (pdf, 343 kB).

Terugkijken extra raadsvergadering 20 maart 2019 met vaststelling profielschets.

Bij de agenda van de extra raadsvergadering van 20 maart zijn alle stukken rond de inwonersraadpleging te vinden, zoals alle inhoudelijke reacties, een samenvatting van de reacties en een toelichting op de verwerking van de reacties in de profielschets.