Naamgebruik wijzigen

U gaat trouwen, scheiden of een partnerschap sluiten en wilt het gebruik van uw achternaam veranderen. Dat kan. Maar uw officiële achternaam (de geslachtsnaam waarmee u bent geboren) blijft hetzelfde, die houdt u altijd.

Wat u moet weten

Mogelijkheden achternaam

 • Alleen uw eigen achternaam
 • Alleen de achternaam van uw partner
 • Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner
 • De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

Bijvoorbeeld, mevrouw Simons trouwt met de heer Oudewater. Ze mogen dan allebei de volgende namen of combinaties van namen gebruiken:

 • Simons
 • Oudewater
 • Simons-Oudewater
 • Oudewater-Simons

Als u trouwt of een partnerschap sluit, kunt u uw keuze laten vastleggen vanaf het moment dat u bij de gemeente een melding doet van uw huwelijk of partnerschap. Vroeger heette dat ook wel 'in ondertrouw gaan'. Op dat moment kunt u het meteen regelen.

Gebruik achternaam

 • U verandert alleen het gebruik van uw achternaam. Dat wil zeggen: zo bepaalt u welke achternaam overheden voortaan moeten gebruiken. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank.
 • Andere instanties, zoals uw bank of verzekeringsmaatschappij, moet u zelf informeren over de achternaam die zij voortaan gebruiken.
 • Uw officiële achternaam (geslachtsnaam) blijft gelijk. Op officiële documenten, zoals een paspoort en rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam, eventueel aangevuld met de achternaam van de partner.
 • Als u gescheiden bent of als uw partner is overleden, mag u de achternaam van uw partner blijven gebruiken. Dat mag niet meer als u hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap sluit.

Aanvragen

Trouwen of partnerschap?

Vul dan het formulier Verklaring naamgebruik (pdf 37 kB) volledig in en lever het in tijdens de afspraak voor melding van uw huwelijk of partnerschap.