Na de crematie

Uw dierbare is gecremeerd en u wilt de as bijzetten in een graf of urnenkelder of verstrooien.

As verstrooien

Op de gemeentelijke begraafplaatsen Selwerderhof, Ten boer, Harenerhof, Esserveld, Hoogkerk zijn strooivelden of strooibossen aanwezig. U kunt hier de as van uw dierbare verstrooien voor € 121.

Asverstrooiing aanvragen >externe-link-icoon

Voor het verstrooien van as buiten een begraafplaats moet u zich houden aan de regels.

Asverstrooiing is verboden

  • Op stilstaand oppervlakte water of kwetsbare waterstromen.
  • Op plaatsen waar provinciale milieuverordeningen dat verbieden.
  • Op verharde delen van de weg, portieken, pleinen, stoepen, bruggen/duikers, wandelpaden.
  • Op kinderspeelplaatsen, ligweiden, speelweiden en openbare sport- en speelterreinen.
  • Op ijsvlakten en bevroren grond en sneeuw.
  • Op of vanaf bruggen, sluiscomplexen, steigers.

Meer regels

  • Het college kan op verzoek bij bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van de verboden plekken.
  • Asverstrooiing is verboden als daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt aan andere mensen.
  • Op de plaats van verstrooiing mag geen permanent gedenkteken komen.

Urnengraf

Op de meeste gemeentelijk begraafplaatsen zijn urnengraven beschikbaar. Om een plekje uit te zoeken kunt u langskomen op de begraafplaats. Bel 14 050 voor het maken van een afspraak.

Als u een plek hebt uitgezocht, krijgt u een grafnummer.

Urnengraf aanvragen >externe-link-icoon

Asbus bijzetten

Als u de huurder bent van een graf, dan kunt u de as in het graf laten bijzetten. Bekijk de kostenexterne-link-icoon voor het bijzetten van een urn in een bestaand graf.

Asbus bijzetting aanvragen >externe-link-icoon

Kosten

Op de pagina begraven staat een overzicht met alle kosten.