Muziekvergunning aanvragen

Wilt u buiten optreden als straatmuzikant of muziek laten horen op straat? Dan hebt u een vergunning nodig. Wilt u binnen, bijvoorbeeld in een café, kantine of zaal, een muziekoptreden organiseren? Dat moet u melden bij de gemeente. Geef het minstens 2 weken van tevoren door.

Aanvragen

Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon om het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente te sturen.

Sturen per post kan ook:

Gemeente Groningen
Directie Veiligheid
Postbus 742
9700 AS Groningen

Wat u moet weten

Melden van muziekoptreden binnen

Hebt u een horeca-, sport- of recreatiebedrijf? En wilt u livemuziek laten horen in uw zaak? Dan moet u dat minstens 2 weken van tevoren melden bij de gemeente als extra geluidsdag.

Voorwaarden voor het maken van straatmuziek

 1. Deze vergunning mag u slechts gebruiken van 09:00 uur (op zondagen vanaf 13:00 uur) tot 21:00 uur buiten de zomertijd. Tijdens de zomertijd tot 22:00 uur.
 2. U moet deze vergunning altijd kunnen laten zien als u optreedt of muziek laat horen.
 3. Er mag maximaal 15 minuten op dezelfde plaats, of binnen een afstand van 50 meter van die plaats, muziek worden gemaakt en/of ten gehore worden gebracht. Dit betekent dat u na 15 minuten naar een andere plek moet gaan, minimaal 50 meter verderop. Een eenmaal op de dag ingenomen plaats mag door u niet op dezelfde dag opnieuw worden ingenomen.
 4. Straatmuziek of live muziek is helemaal verboden op de volgende plekken:
  a. Op het Martinikerkhof in Groningen;
  b. In de Herestraat (vanaf het Zuiderdiep) tot en met het gebied tussen Vismarkt en Grote Markt;
  c. Voor de ingangen en uitgangen van gebouwen, of binnen een afstand van 3 meter tot die gebouwen;
  d. In de buurt van een school waarin onderwijs wordt gegeven of in de buurt van een kerk wanneer daarin kerkdiensten of andere bijeenkomsten plaatsvinden;
  e. Bij gebouwen waarbij de gebruiker aangeeft dat het maken van muziek of laten horen van muziek daar niet op prijs wordt gesteld;
  f. Binnen een afstand van 50 meter tot een andere standplaats, waar een andere straatmuzikant optreedt of muziek laat horen.
 5. De muziek mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan.
 6. U moet er rekening mee houden dat deze vergunning bij herhaalde overlast wordt ingetrokken.
 7. Alle voorschriften, aanwijzingen en bevelen die door of namens de Korpschef van de Regiopolitie, de concerndirecteuren van de gemeente Groningen en/of commandant van de Brandweer in verband met het gebruik van deze vergunning worden gegeven, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Kosten

Beschrijving2024
Straatmuziekvergunning€ 54,60

Contact