U bent hier

Muziekvergunning aanvragen

Wilt u buiten optreden als straatmuzikant of muziek laten horen op straat? Dan hebt u in de stad Groningen een vergunning nodig. Wilt u binnen, bijvoorbeeld in een café, kantine of zaal, een muziekoptreden organiseren? Dat moet u melden bij de gemeente. Geef het minstens 2 weken van tevoren door.

Let op! Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de tarieven en regels in de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.

Hoe het werkt

In de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer hoeft u voor muziek op straat geen muziekvergunning aan te vragen. In Haren gelden wel regels die bepalen waar en wanneer u op straat muziek mag maken.

Aanvragen

Aanvraagformulier straatmuziekvergunning (pdf 15 kB)

Versturen via het contactformulier

Gebruik het contactformulier om het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente te sturen.

Sturen per post kan ook:

Stadstoezicht gemeente Groningen
Postbus 742
9700 AS Groningen

Liever aanvragen bij het Loket?

Kom dan naar het Loket Stadstoezicht in Groningen.
Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
Kijk voor openingstijden bij Bezoekadressen en Openingstijden.
Telefoon 14 050

Wat u moet weten

Melden van muziekoptreden binnen

Wilt u als exploitant van een horecabedrijf, een sport- of recreatie-inrichting livemuziek laten horen in uw zaak? Geef dit minstens 2 weken van tevoren door aan de gemeente. Kijk op de pagina Incidentele festiviteitendag (geluidsdag) aanvragen.

Voorwaarden voor het maken van straatmuziek

 1. Deze vergunning mag u slechts gebruiken van 09:00 uur (op zondagen vanaf 13:00 uur) tot 21:00 uur buiten de zomertijd. Tijdens de zomertijd tot 22:00 uur.
 2. U moet deze vergunning altijd kunnen laten zien als u optreedt of muziek laat horen.
 3. Er mag maximaal 15 minuten op dezelfde plaats, of binnen een afstand van 50 meter van die plaats, muziek worden gemaakt en/of ten gehore worden gebracht. Dit betekent dat u na 15 minuten naar een andere plek moet gaan, minimaal 50 meter verderop. Een eenmaal op de dag ingenomen plaats mag door u niet op dezelfde dag opnieuw worden ingenomen.
 4. Straatmuziek of live muziek is helemaal verboden op de volgende plekken:
  a. Op het Martinikerkhof in Groningen;
  b. In de Herestraat (vanaf het Zuiderdiep) tot en met het gebied tussen Vismarkt en Grote Markt;
  c. Voor de ingangen en uitgangen van gebouwen, of binnen een afstand van 3 meter tot die gebouwen;
  d. In de buurt van een school waarin onderwijs wordt gegeven of in de buurt van een kerk wanneer daarin kerkdiensten of andere bijeenkomsten plaatsvinden;
  e. Bij gebouwen waarbij de gebruiker aangeeft dat het maken van muziek of laten horen van muziek daar niet op prijs wordt gesteld;
  f. Binnen een afstand van 50 meter tot een andere standplaats, waar een andere straatmuzikant optreedt of muziek laat horen.
 5. In de voormalige gemeente Haren zijn 2 gebieden aangewezen waar straatmuzikanten mogen optreden, altijd tijdens een beperkt deel van de dag. Het centrum van Haren is opgedeeld in twee zones, met de RIjksstraatweg als scheidslijn. In de ene zone (de kant van het Raadhuisplein) mogen straatmuzikanten optreden van 10:00 tot 12:00 uur. Aan de overkant van de Rijksstraatweg mogen straatmuzikanten optreden van 13:00 tot 15:00 uur. Een vergunning is niet nodig in Haren.
 6. De muziek mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan.
 7. U moet er rekening mee houden dat deze vergunning bij herhaalde overlast wordt ingetrokken.
 8. Alle voorschriften, aanwijzingen en bevelen die door of namens de Korpschef van de Regiopolitie, de concerndirecteuren van de gemeente Groningen en/of commandant van de Brandweer in verband met het gebruik van deze vergunning worden gegeven, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Kosten

 
Beschrijving Prijs
Straatmuziekvergunning € 44,40