Milieuvergunning aanvragen of melden

Als ondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften voor uw bedrijf. Voor sommige bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Voorbeelden: de uitstoot van gassen, afvoer van vuil water, geluid, opslag of afvoer van afvalstoffen en opslag of verkoop van vuurwerk. Hoe zit het met uw bedrijfsactiviteiten?

Naar het loket

Vraagt u de milieuvergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon

Wat u moet weten

Wanneer aanvragen of melden

  • Minstens 4 weken voor oprichten of verandering van uw bedrijf moet u de milieuvergunning aanvragen of de melding doen.
  • Verandert er iets in uw bedrijf? Als de belasting op het milieu verandert, moet u misschien een gewijzigde vergunning aanvragen of een melding doen. Doe ook dan de checkexterne-link-icoon.

Op horecabedrijven in de gemeente Groningen kunnen beperkingen (maatwerkvoorschriften) zitten. Deze kunnen invloed hebben op geluid, openingstijden, sluitingstijden, terras, enzovoort.

De afdeling VTH Milieutoezicht kan u hierover nader informeren. Bel 14 050.