Medewerker met een arbeidsbeperking

Neemt u een medewerker in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan hebt u misschien recht op loonkostensubsidie, een jobcoach en speciale hulpmiddelen.

Loonkostensubsidie

Bij loonkostensubsidie betaalt u als werkgever alleen voor iemands ‘loonwaarde’. Loonwaarde is de daadwerkelijke productiviteit van het werk dat een medewerker bij u doet. Deze inzetbaarheid bepaalt de hoogte van de loonkostensubsidie die u ontvangt.

Voorwaarden

Meesturen in de aanvraag

 • De getekende arbeidsovereenkomst.
 • Het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie bankafschrift van de zakelijke bankrekening waarop u de loonkostensubsidie wilt ontvangen.

Aanvraagformulier loonkostensubsidieexterne-link-icoon

Na de aanvraag

Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker van de gemeente contact met u op over de loonwaardemeting. Een loonwaarde-expert komt op de werkplek om de inzetbaarheid van uw medewerker vast te stellen. Na de loonwaardemeting ontvangt u binnen 15 werkdagen een besluit waarin de hoogte van de loonkostensubsidie staat.

De subsidie wordt maandelijks aan u betaald.

U kunt de volgende wijzigingen aan ons doorgeven:

 • IBAN-nummer bankrekening.
 • Aantal contracturen per week.
 • Functie medewerker.
 • (Voortijdige) beëindiging arbeidsovereenkomst.
 • Verlenging arbeidsovereenkomst.
 • Wijziging loonwaarde.

In het formulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen.

Wijzigingsformulier loonkostensubsidieexterne-link-icoon

Jobcoaching

Wanneer u een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt, heeft uw medewerker misschien extra ondersteuning op de werkplek nodig. Hier kan de gemeente Groningen u bij ondersteunen in de vorm van een jobcoach.

Hoe werkt het?

Voor ondersteuning op de werkplek zijn verschillende mogelijkheden:

 • De gemeente levert een jobcoach of huurt een jobcoach in.
 • U hebt zelf een jobcoach in dienst.
 • U wilt de jobcoach zelf regelen met een jobcoachorganisatie.
 • Op verzoek van uw medewerker kunt gebruik maken van een specifieke jobcoach.

Afhankelijk van de soort jobcoaching kunt u een vergoeding krijgen.

 1. Geef aan welke soort jobcoaching u wilt inzetten.
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 3. Vervolgens ontvangt u een besluit waarin de hoogte van de vergoeding staat. Deze wordt maandelijks aan u overgemaakt.

Voorwaarden

 • De medewerker woont in de gemeente Groningen.
 • U levert per kwartaal de voortgang van het traject aan, als u gebruik maakt van een jobcoachorganisatie.
 • De rapportages kunnen via de website worden gestuurd.

Jobcoaching aanvragen >externe-link-icoon

Om een vergoeding voor jobcoaching te krijgen van de gemeente Groningen, moet u 1 x per 3 maanden een verantwoording sturen.

3 -maandelijkse rapportage sturenexterne-link-icoon

Denkt u eraan de rapportage te ondertekenen?

Hulpmiddelen

Wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst hebt, kan deze medewerker hulpmiddelen aanvragen waarmee hij/zij het werk kan (blijven) doen. We noemen dit ‘meeneembare werknemersvoorzieningen’.

Voorwaarden

Voor de meeneembare werknemersvoorzieningen gelden een aantal voorwaarden:

 • De medewerker woont in de gemeente Groningen.
 • De aangevraagde voorziening is nog niet aangeschaft.
 • Een arts heeft een ziekte of gebrek bij de medewerker vastgesteld waardoor de voorziening nodig is om het werk te kunnen (blijven) doen.
 • De medewerker is eigenaar van de voorziening. Hij/zij kan deze meenemen naar een andere werkplek binnen of buiten uw organisatie.
 • Uw organisatie mag met het hulpmiddel geen economisch voordeel krijgen t.o.v. de concurrentie.

Aanvraag

 1. De medewerker vraagt via deze website het hulpmiddel aan.
 2. De gemeente Groningen beoordeelt of deze aanvraag terecht is of niet.
 3. De medewerker en de werkgever ontvangen beide een brief waarin het besluit staat.
 4. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, bestelt en betaalt de gemeente het hulpmiddel en neemt contact op over de levering bij de werkplek.

  Meeneembare voorzieningen aanvragen >externe-link-icoon

  Contact

  Hebt u vragen over werknemers met een arbeidsbeperking? Bel 14 050 of stuur een e-mail via afspraakbanen@groningen.nl.