Lening Groningse Kredietbank aanvragen

Kunt u bij een gewone bank geen lening krijgen? Dan kunt u soms wel terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). Met de leenscan kun u snel en makkelijk zien of u voor een lening van de GKB in aanmerking komt. Daarna kunt u de lening digitaal aanvragen.Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw inkomen, uitgaven en persoonlijke situatie.

Lening aanvragen

Als u de aanvraag start stellen wij u eerst een aantal vragen uw persoonlijke situatie. Het kan zijn dat u wordt aangeraden om naar ons spreekuur te komen voor advies. Als tijdens het spreekuur blijkt dat u een lening kunt aanvragen, dan wordt u daar, als dat mogelijk is, direct bij geholpen.

Hoeft u niet naar het spreekuur te komen? Dan kunt u verder met de aanvraag. Vul de vragen die van toepassing zijn, volledig in. Aan het eind van de aanvraag wordt u gevraagd om bewijsstukken toe te voegen. Zorgt u er daarom voor dat u alle documenten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd op uw computer, laptop of tablet in pdf formaat hebt opgeslagen.

Hebt u hulp nodig? Het WIJ team in uw buurt kan u helpen bij het doen van de aanvraag.

Papieren aanvraagformulier

Vraagt u de lening liever niet digitaal aan? Haal een aanvraagformulier voor een lening op bij de Groningse Kredietbank, Harm Buiterplein 1. Dit kan op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

 • Vul het aanvraagformulier volledig in en voeg de volgende gegevens bij de aanvraag:
  • kopie geldig legitimatiebewijs
  • Als u werkt loonstroken van de afgelopen 3 maanden
  • Werkt u minder dan een jaar bij uw werkgever, dan ook de arbeidsovereenkomst
  • Als u een uitkering heeft, de meest recente specificatie van uw uitkering
  • Bankafschriften van de afgelopen 3 kalendermaanden van uw bankrekeningen
  • Als u gaat verhuizen, specificaties van de vaste lasten van uw nieuwe woning
  • Recente bewijsstukken van uw schulden, als u schulden heeft
 • Lever het ingevulde formulier en uw gegevens persoonlijk in bij de balie van de GKB.

Na uw aanvraag

 • De GKB beoordeelt of u een lening kunt krijgen.
 • De GKB probeert u binnen 14 dagen antwoord te geven op uw aanvraag.

Hebt u schulden en wilt u lenen?

Als u schulden hebt, worden deze schulden uit een eventueel te verstrekken krediet betaald. De schulden mogen niet hoger zijn dan het krediet dat de GKB in uw situatie mag verstrekken. Hoeveel u kunt lenen kan niet vooraf worden aangegeven.Dit hangt onder andere af van de hoogte van uw inkomen. Onder schulden verstaan wij bijvoorbeeld:

 • rood staan bij de bank
 • een openstaand saldo bij Wehkamp waar u maandelijks op aflost
 • openstaande bedragen bij deurwaarders of incassobureaus
 • enzovoort.

Het maakt hierbij niet uit of u maandelijks al aflost op deze schulden.

Wat u moet weten

Waaraan u moet voldoen

Voor een lening van de GKB moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een regelmatig inkomen (loon of uitkering).
 • U woont in Groningen, Bedum, Winsum, De Marne, Grootegast, Zuidhorn of Ten Boer.

Looptijd lening

De looptijd van de lening is in principe 36 maanden (3 jaar). De looptijd is de periode waarbinnen u de lening moet terugbetalen.

Contact

In verband met de coronamaatregelen is er geen vrij inloop. Wilt u langskomen? Bel dan eerst met 14 050. Of maak gebruik van ons contactformulier.

Zie ook: Bezoekadressen en Openingstijden