Lening Groningse Kredietbank aanvragen

Kunt u bij een gewone bank geen lening krijgen? Dan kunt u soms wel terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). Met de leenscan kunt u gemakkelijk online laten beoordelen of u in aanmerking komt voor een lening. Als dit zo is, kunt u deze ook online aanvragen. Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw inkomen, uitgaven en persoonlijke situatie.

Lening aanvragen

Als u de aanvraag start stellen wij u eerst een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Het kan zijn dat u wordt aangeraden om naar ons spreekuur te komen voor advies. Als tijdens het spreekuur blijkt dat u een lening kunt aanvragen, dan wordt u daar direct bij geholpen.

Hoeft u niet naar het spreekuur te komen? Dan kunt u verder met de aanvraag. Vul de vragen die van toepassing zijn volledig in. Aan het eind van de aanvraag wordt u gevraagd om bewijsstukken toe te voegen.
Sla daarom alle documenten die u aan uw aanvraag moet toevoegen alvast in pdf formaat op uw computer, laptop of tablet op.

Hebt u hulp nodig? Het WIJ team in uw buurt kan u helpen bij het doen van de aanvraag.

Vraag lening aan >

Papieren aanvraagformulier

Vraagt u de lening liever niet digitaal aan? U kunt het formulier (pdf 47 kB) downloaden en printen. Of haal een aanvraagformulier op bij de Groningse Kredietbank, Harm Buiterplein 1. Dit kan op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur. Wij kunnen u het formulier ook toesturen, neem hiervoor contact op via het contactformulier of bel 14 050. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Vul het aanvraagformulier volledig in en voeg de volgende gegevens bij de aanvraag:

 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs.
 • Als u werkt, loonstroken van de afgelopen 3 maanden.
 • Werkt u minder dan een jaar bij uw werkgever, dan ook de arbeidsovereenkomst.
 • Als u een uitkering heeft, de meest recente specificatie van uw uitkering.
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van al uw bankrekeningen en spaarrekeningen.
 • Als u gaat verhuizen, specificaties van de vaste lasten van uw nieuwe woning.
 • Recente bewijsstukken van uw schulden, als u schulden heeft.

U kunt het aanvraagformulier inleveren bij de balie van de GKB, Harm Buiterplein 1 in Groningen. Open van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur. U kunt het formulier ook opsturen naar Postbus 415, 9700 AK Groningen.

Hebt u schulden en wilt u lenen?

Als u schulden hebt, worden deze schulden uit een eventuele lening van de GKB  betaald. De schulden mogen niet hoger zijn dan de lening die de GKB in uw situatie mag verstrekken. Hoeveel u kunt lenen kan niet vooraf worden aangegeven. Dit hangt onder andere af van de hoogte van uw inkomen. Onder schulden verstaan wij bijvoorbeeld:

 • rood staan bij de bank
 • een openstaand saldo bij Wehkamp waar u maandelijks op aflost
 • openstaande bedragen bij deurwaarders of incassobureaus
 • privéschulden, enzovoort.

Verkorte lening aanvraag bij schulden

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? En moet u hiervoor aantonen dat u niet kunt lenen bij de GKB? Dan kunt u een verkorte aanvraag indienen, mits uw schulden hoger zijn dan wat u maximaal verantwoord kunt lenen. Ga naar het spreekuur van de GKB of het Wij team bij u in de buurt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, een specificatie van uw inkomen en bewijsstukken van de hoogte van uw schulden. U krijgt direct een afwijzing van de lening mee. Met deze afwijzing kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Groningen. De GKB beoordeelt uw aanvraag voor bijzondere bijstand niet.

Wat u moet weten

Waaraan u moet voldoen

Voor een lening van de GKB moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een regelmatig inkomen.
 • U woont in Groningen, voormalig gemeente Bedum, voormalig gemeente Winsum, voormalig gemeente De Marne.

Looptijd lening

De looptijd van de lening is 36 maanden (3 jaar). De looptijd is de periode waarbinnen u de lening moet terugbetalen. Het rentetarief voor een GKB lening is 8% (per 1 juli 2020, wijzigingen voorbehouden).

Leennormen 2022

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau? Dan is het verantwoord maximaal te lenen bedrag:

Gezinssituatie Inkomen per maand excl. vakantiegeld Maximaal te lenen bedrag Aflossing per maand
Alleenstaande (ouder) € 1.037,12 € 1.745,00 € 54,45
Gehuwd / samenwonend € 1.481,60 € 2.495,00

€ 77,86

Hebt u een inkomen boven bijstandsniveau? Dan wordt er aan de hand van uw arbeidscontract, loonstroken van afgelopen 3 maanden en/of uitkeringsspecificatie beoordeeld hoeveel u maximaal verantwoord kan lenen.

Contact

 • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
 • Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur
 • Telefonisch via het verkorte nummer 14 050
 • Contactformulier

Meer informatie over Groningse kredietbank

logo NVVK

.