Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te ver weg? Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

Let op! U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.

Voorwaarden

Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van zowel basis - als voorgezet onderwijs. Of u recht hebt op een vergoeding hangt af van een aantal zaken.

 • Afstand tussen huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De leeftijd van uw kind.
 • De soort handicap. Soms vraagt de gemeente een advies van deskundigen, bijvoorbeeld een arts.
 • Wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen.

Afstand tot school

Het gaat om de school het dichtst bij u in de buurt.

 • Basisonderwijs: verder dan 6 kilometer.
 • Speciaal onderwijs: verder dan 3 kilometer.
 • Speciaal basisonderwijs: verder dan 3 kilometer.
 • Voortgezet speciaal onderwijs: verder dan 4 kilometer.

Soorten vervoer

 • Kan uw kind op de fiets of met het openbaar vervoer reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed.
 • Is openbaar vervoer niet mogelijk, maar kan uw kind met begeleiding reizen? Dan hebt u recht op een kilometervergoeding met een vergoeding voor de begeleiding.
 • Kan uw kind niet met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje). De gemeente betaalt dit vervoer rechtstreeks aan het vervoersbedrijf.

Zelf halen en brengen

Het is wenselijk dat u minimaal 1 dagdeel per week uw kind(eren) zelf haalt of brengt. Hiervoor is een kilometervergoeding mogelijk.

Dit geldt niet voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn en de ouders niet beschikken over rolstoelvervoer.

Kosten schooljaar

 • 2019-2020: Ouders van leerlingen op het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 26.550,- per jaar, betalen een eigen bijdrage voor het vervoer.
 • 2020-2021: Ouders van leerlingen op het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 27.000,- per jaar, betalen een eigen bijdrage voor het vervoer.

Aanvragen

Aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 doet u met het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Lees eerst de toelichting bij het aanvraagformulier.

Als u voor 16 juni een aanvraag doet, ontvangt u voor het begin van het nieuwe schooljaar een beslissing. Doet u de aanvraag tijdens het schooljaar, dan wordt er binnen 8 weken een beslissing genomen.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef veranderingen direct door.

  Contact

  Gemeente Groningen
  Afdeling Leerlingzaken  
  Antwoordnummer 606 
  9700 VB  GRONINGEN   

  Let op: In verband met het coronavirus zijn we op dit moment telefonisch niet bereikbaar.

  U kunt ons bereiken via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar leerlingenvervoer@groningen.nl. Uw mail wordt op werkdagen gelezen en zo spoedig mogelijk afgehandeld.

  Meer informatie