Leerlingenvervoer aanvragen - Groningen

Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te ver weg? Dan kunt misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

Let op! U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.

Aanvragen

> Aanvragen voor inwoners van de gemeente Groningen
> Aanvragen voor inwoners voormalige gemeente Haren
> Aanvragen voor inwoners voormalige gemeente Ten Boer

Aanvragen inwoners gemeente Groningen

Schooljaar 2019/2020

Als u voor 16 juni een aanvraag doet, ontvangt u voor het begin van het nieuwe schooljaar een beslissing. Doet u de aanvraag tijdens het schooljaar, dan wordt er binnen 8 weken een beslissing genomen.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef veranderingen direct door.

E-mail

Contactformulier

Telefoon

14 050 (maandag t/m vrijdag 10:30 – 12:00 uur)

Post

Gemeente Groningen
Leerlingzaken
Postbus 30026
9700 RM Groningen

  Voorwaarden

  Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van zowel basis - als voorgezet onderwijs. Of u recht hebt op een vergoeding hangt af van een aantal zaken.

  • Afstand tussen huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • De leeftijd van uw kind.
  • De soort handicap. Soms vraagt de gemeente een advies van deskundigen, bijvoorbeeld een arts.
  • Wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen.

  Afstand tot school

  Het gaat om de school het dichtst bij u in de buurt.

  • Basisonderwijs: verder dan 6 kilometer.
  • Speciaal onderwijs: verder dan 3 kilometer.
  • Speciaal basisonderwijs: verder dan 3 kilometer.
  • Voortgezet speciaal onderwijs: verder dan 4 kilometer.
  • Voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs en leerlingondersteunend): verder dan 20 kilometer.

  Soorten vervoer

  • Kan uw kind op de fiets of met het openbaar vervoer reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed.
  • Is openbaar vervoer niet mogelijk, maar kan uw kind met begeleiding reizen? Dan hebt u recht op een kilometervergoeding met een vergoeding voor de begeleiding.
  • Kan uw kind niet met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje). De gemeente betaalt dit vervoer rechtstreeks aan het vervoersbedrijf.

  Zelf halen en brengen

  Het is wenselijk dat u minimaal 1 dagdeel per week uw kind(eren) zelf haalt of brengt. Hiervoor is een kilometervergoeding mogelijk.

  Dit geldt niet:

  • Voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn.
  • Als de afstand naar school meer dan 20 kilometer is.

  Kosten

  • Ouders van leerlingen op het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 26.550 per jaar, betalen een eigen bijdrage voor het vervoer.
  • Regels en tarieven kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de regels en tarieven in de stad Groningen. De gemeenteraad moet hierover besluiten nemen.

  Meer informatie

  Verordening leerlingenvervoer gemeente Groningen
  Folder leerlingenvervoer 2019-2020

  Contact

  Gemeente Groningen
  Afdeling Leerlingzaken  
  Antwoordnummer 649  
  9700 WB  GRONINGEN   
  Telefoon 14 050 (zonder netnummer) of 050 367 6192 (maandag t/m vrijdag 10:30 – 12:00 uur)
  E-mail: leerlingenvervoer@groningen.nl