Leerlingenvervoer aanvragen

U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen voor leerlingenvervoer.

Voor wie

Het leerlingenvervoer is voor:

 • Leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO).
 • Leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO).
 • Leerlingen die een Basisschool (BAO) met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen.
 • Leerlingen die met een structurele beperking in het regulier Basis- (BAO) of Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) bezoeken en niet zelfstandig kunnen reizen.

Voorwaarden

Het vervoer van huis naar school en terug is een normale verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) bekostiging, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Uw kind verblijft in de gemeente Groningen
 2. Uw kind kan niet zelfstandig naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school reizen en/of de dichtstbijzijnde toegankelijke school is verder dan de vastgestelde afstand:
  • Basisonderwijs: verder dan 6 kilometer
  • Speciaal Onderwijs: verder dan 3 kilometer
  • Speciaal Basisonderwijs: verder dan 3 kilometer

Wij berekenen de kortst mogelijke afstand, via de ANWB-routeplanner.

Vormen van vergoeding

 • De gemeente geeft u een vergoeding en u brengt uw kind naar school.
 • De gemeente geeft u een vergoeding en uw kind gaat met de bus naar school.
 • De gemeente zorgt voor aangepast vervoer (taxibusje)*

Het recht op een tegemoetkoming geldt alleen ten behoeve van schoolbezoek voor wat betreft het onderwijs. Het vervoer naar bijvoorbeeld een zwembad, sportclub, revalidatiecentrum enz. valt niet onder het leerlingenvervoer.   

Zelf halen en brengen

Het is wenselijk dat u minimaal 1 dagdeel per week uw kind(eren) zelf haalt of brengt. Hiervoor is een kilometervergoeding mogelijk. Dit geldt niet voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn en de ouders niet beschikken over rolstoelvervoer. Leerlingenvervoer kan ook worden ingezet voor het vervoer naar een stageadres. Meestal wordt dit geregeld via de school.

Kosten

Ouders van leerlingen op het Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs betalen een eigen bijdrage voor het vervoer als het gecorrigeerd verzamelinkomen hoger is dan de gestelde grens. Het gecorrigeerd verzamelinkomen is het totale gezinsinkomen. Dit is het inkomen van beide natuurlijke ouders of adoptieouders. Het inkomen van pleegouders of stiefouders telt niet mee. Bent u gescheiden of woont u niet meer samen? Dan hoeft u meestal het inkomen van uw ex niet mee te tellen. Per schooljaar verschillen de bedragen.

Schooljaar 2024-2025

Gezamenlijk inkomen van 2022 hoger dan € 29.700,00 per jaar
Basisonderwijs € 633,00.
Speciaal Basisonderwijs € 386,00.

Schooljaar 2023-2024

Gezamenlijk inkomen van 2021 hoger dan € 28.800,00 per jaar
Basisonderwijs € 633,00.
Speciaal Basisonderwijs € 386,00.

Gaat uw kind naar het basisonderwijs en woont u verder dan 20 km van de school? Dan bepalen wij op basis van uw inkomen of u een extra bijdrage moet betalen. De extra bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Als het gezamenlijk inkomen lager is moet u dat aantonen door een inkomensverklaring bij de aanvraag toe te voegen. Heeft u nog geen inkomensverklaring? Ga dan naar de website van de Belastingdienst en log daarin op Mijn Belastingdienst. Bij het onderdeel Mijn Gegevens > Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen kunt u de inkomensverklaring downloaden.

Als de leerling na het begin van het schooljaar instroomt wordt de hoogte van de eigen bijdrage evenredig aangepast. Als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt kan er een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden gevraagd.  

Aanvragen

Bent u ouder of verzorger en vraagt u leerlingenvervoer voor uw eigen kind aan? Maak dan gebruik van het digitale formulier.

Aanvragen >externe-link-icoon

Voor de aanvraag hebt u DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl externe-link-icoon Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij een WIJ-teamexterne-link-icoon bij u in de buurt.

Vraagt u als bewindvoerder, instelling of instantie leerlingenvervoer aan? Maak dan gebruik van het volgende formulier.

Aanvragen >externe-link-icoon

Beslissing

Er staat een wettelijke afhandelingstermijn van 8 weken voor uw aanvraag. Deze termijn kan maximaal met 4 weken worden verlengd. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst van het formulier. Er wordt geen vergoeding met terugwerkende kracht verleend.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef veranderingen direct door.

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Contact

U kunt ons bereiken via het contactformulierexterne-link-icoon. Uw bericht wordt op werkdagen gelezen en zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Gemeente Groningen
Afdeling Leerlingzaken  
Antwoordnummer 606 
9700 VB  GRONINGEN  

Meer informatie