Kinderburgemeester

De eerste kinderburgemeester van Groningen is Javano Zwiers. De loco-kinderburgemeester is Rosalyn Martina.

Meer bewegen, minder pesten

Met de slogan: ‘Javano weet wat goed is voor elk kind’, wist hij de meeste stemmen binnen te halen. De elfjarige Javano wil als kinderburgemeester bereiken dat kinderen in Groningen meer gaan bewegen en minder gaan pesten. Kinderburgemeester JavanoDaarbij wil hij er graag aan bijdragen dat kinderen met veel plezier naar school gaan en het leuk gaan vinden om te leren.

De negenjarige Rosalyn kreeg na Javano de meeste stemmen. Zij mag zich daarom de eerste loco-kinderburgemeester van Groningen noemen. Zij is het eens met Javano dat het goed is dat kinderen veel bewegen. Ze vindt het daarbij belangrijk dat iedereen mee kan doen.

De kinderburgemeester is een initiatief van Student en Stad, 100% Groningen en GroenLinks om kinderen een duidelijkere stem te geven. En om ze te stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad.

Eén jaar burgemeester

Locokinderburgemeester RosalynDe kinderburgemeesters zijn officieel geïnstalleerd door burgemeester den Oudsten, tijdens de raadsvergadering op 27 september 2017. Hun ambtsperiode is voor de periode van één schooljaar. Javano krijgt de kans om zelf een activiteit te organiseren om zo zijn verkiezingsbelofte waar te maken. Rosalyn gaat hem hierbij helpen. Ook krijgen beide kinderburgemeesters representatieve taken, Nets als bij een echte burgemeester. Samen zitten ze de Raad van Kinderen voor. Die is gestart in oktober 2017

Contact met de kinderburgemeester

Heb jij een activiteit en wil jij graag dat de (loco-) kinderburgemeester daarbij aanwezig is? Reageer dan via het contactformulier

Logo kinderburgemeester