default iconIsolatieaanpak woningeigenaren (maatregel 29 van Nij Begun)

Woningeigenaren in de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf het 1e kwartaal van 2025 subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om mensen met aardbevingsschade te helpen. Er is in totaal € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren.

Maatregel 28 en 29: zoveel mogelijk woningen isoleren

60 jaar gaswinning in Groningen heeft de mensen in het gaswinningsgebied veel schade gebracht. Als reactie hierop neemt de overheid in totaal 50 maatregelen om:

  • schade te repareren;
  • woningen te versterken;
  • de ereschuld aan de regio in te lossen. 

Sommige woningen in het aardbevingsgebied vallen onder maatregel 28: woningen die nog versterkt moeten worden aardgasvrij(-gereed) maken. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt voor deze groep bewoners de isolatie - inclusief de afwerking - mee bij de versterking van woningen.

Voor alle andere bewoners geldt maatregel 29, die tot doel heeft om zoveel mogelijk woningen te isoleren. Hiermee wordt de eerste stap gezet richting aardgasvrij wonen. Als het kan, worden woningen gelijktijdig versterkt en geïsoleerd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Welke woningen vallen onder het versterkingsgebied

In onderstaande lijsten staan alle adressen die binnen het versterkingsgebied vallen. Deze adressen komen daarmee in aanmerking voor een vergoeding van 100% van de isolatie- en ventilatiekosten, tot een maximum van € 40.000. 

Staat uw adres er niet tussen? Maar zit uw woning wel in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Dan geldt dit ook voor u. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van NCG.

Meest gestelde vragen over isolatiepakket

De aanpak staat op hoofdlijnen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt. Zodat antwoord gegeven kan worden op vragen over de uitvoering. 

In Nij Begun - de kabinetsreactie op de parlementaire enquête gaswinning- is onderscheid gemaakt tussen:

  • Woningen die een middelzware of zware versterking nodig hebben (maatregel 28 - volledige vergoeding); 
  • en alle overige inwoners in Groningen en Noord-Drenthe (maatregel 29 - substantiële vergoeding). 

Met dit onderscheid waren er weer verschillen ontstaan, dwars door straten en buurten. Het is dan ook de nadrukkelijke wens van de regio geweest om deze maatregelen gebiedsgericht uit te werken, waarbij verschillen zoveel mogelijk worden beperkt. Dit sluit ook aan bij het advies van de Commissie Verschillen

De particuliere woningen die in de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)zitten, krijgen 100 % vergoeding. Daarnaast is ervoor gekozen om woningen in wijken en buurten waar meer dan 30% van de woningen in de versterkingsopgave van NCG zitten, ook een 100% vergoeding te geven. 

Al deze woningen samen noemen we ‘het versterkingsgebied’. Het doel hiervan is om in dit gebied de verschillen tussen buren zoveel mogelijk te beperken. Samen met de gemeenten is hier zorgvuldig naar gekeken. 

Buiten dit gebied hebben woningeigenaren nog steeds recht op 50% subsidie: een vergoeding die ongeveer het dubbele is van de subsidies waarop inwoners in de rest van Nederland recht hebben. Lees hierover meer op de website van uw gemeente en Rijksoverheid

Nee. U krijgt alleen die isolatie- en ventilatiemaatregelen voor 50% of 100% vergoed die ervoor zorgen dat uw huis verwarmd kan worden met een duurzame (lage temperatuur) warmtebron. Zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. 

We noemen dit: isoleren tot aan de standaard voor woningisolatie. Meer informatie hierover leest u op de website van RVO.

De voorwaarden van de subsidie, hoe u de subsidie kan aanvragen en welke ondersteuning u hierbij kan krijgen, moeten nog uitgewerkt worden. Zodra dit duidelijk is, wordt dit bekendgemaakt via, onder andere, de website van uw gemeente en Rijksoverheid

De aanpak moet nog verder uitgewerkt worden. Daarom kan de subsidie nu nog niet worden aangevraagd. Dit kan vanaf begin 2025. Wilt u al wel beginnen? Dan moet u de kosten voorschieten. Eventueel kunt u geld lenen via het Nationaal Warmtefonds. Meer uitleg hierover vindt u op de website van uw gemeente, Energieloket en Rijksoverheid

De ISDE-regeling is een landelijke subsidieregeling voor, onder andere, isolatiemaatregelen. Deze subsidieregeling blijft ook beschikbaar voor inwoners in Groningen en Noord-Drenthe. 

Bovenop de ISDE-subsidie krijgen inwoners vanuit Nij Begun een aanvullende subsidie voor isolatiemaatregelen, tot in totaal 100% of 50% van de totale investering.

De subsidie vanuit Nij Begun kunt u als woningeigenaar vanaf begin 2025 aanvragen. Als u hiervan gebruik wil maken, dan moet u ook de  ISDE-subsidie aanvragen. 

Deze subsidie komt dus bovenop de ISDE-subsidie en geldt vanaf 25 april 2023. Als u na deze datum uw woning heeft geïsoleerd en u heeft hiervoor de ISDE-subsidie aangevraagd, dan kunt u vanaf begin 2025 de subsidie vanuit Nij Begun aanvragen. 

De voorwaarden van de subsidie, hoe u de subsidie kan aanvragen en welke ondersteuning u hierbij kan krijgen, moeten nog uitgewerkt worden. Zodra dit duidelijk is, wordt dit bekendgemaakt via, onder andere, de website van uw gemeente en Rijksoverheid

Een energieadvies geeft inzicht in welke isolatie- en ventilatiemaatregelen nodig zijn om uw woning tot de standaard te isoleren. De voorwaarden van de subsidie, hoe u de subsidie kan aanvragen en welke ondersteuning u hierbij kan krijgen, moeten nog uitgewerkt worden. 

Zodra dit duidelijk is, wordt dit bekendgemaakt via, onder andere, de website van uw gemeente en Rijksoverheid.

Wanneer de bestaande kozijnen niet geschikt zijn voor het type glas dat noodzakelijk is om de woning goed te isoleren, dan moeten de kozijnen worden vervangen. Deze kosten worden dan ook vergoed. 

Om voor vergoeding van bijvoorbeeld triple glas in aanmerking te komen, is het dus van belang:

  • dat triple glas noodzakelijk is om te voldoen aan de standaard voor woningisolatie;
  • de huidige kozijnen niet geschikt zijn voor triple glas.

In onze gemeente werken we met energiecoaches en -adviseurs. Zij kunnen u adviseren over hoe u uw woning energiezuinig kunt maken. Kijk voor meer informatie op de website van Duurzaam Groningen