IOAW aanvragen

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werklozen).

Aanvragen

Aanvulling tot bijstandsniveau

De IOAW-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw situatie thuis en de inkomsten van u en uw partner.

IOAW-uitkering aanvragen (DigiD) >

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW zijn wat soepeler dan voor een bijstandsuitkering. Zo tellen bij de IOAW uw vermogen en sommige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie) niet mee.

Andere voorwaarden:

 • U bent geboren voor 1 januari 1965 en u bent op of na uw 50ste werkloos geworden en u hebt langer dan 3 maanden een volledige WW-uitkering gehad.
 • U bent geboren voor 1 januari 1965 en u hebt na uw 50ste een WGA-uitkering gehad en deze uitkering is gestopt omdat u niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U kunt en wilt werken.

Bewijsstukken

U moet bij een aantal vragen bewijzen (bewijsstukken) meesturen. Deze kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Deze kan de gemeente het beste lezen. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is. Om te bepalen of u recht hebt op een IOAW-uitkering, hebben we informatie van u nodig. Bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw inkomen (loonspecificatie of uitkeringsspecificatie van een volledige maand/periode)
 • Bankafschriften
 • Een overzicht van uw sollicitaties

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebt u te maken met arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best doet om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook wanneer dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw persoonlijke situatie

Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, hoe u woont en wat u eventueel verdient met een bijbaan.

Ook als u samenwoont met een partner of andere personen, dan heeft de gemeente van die personen gegevens nodig. U kunt immers met uw medebewoners (‘kostendelers’) de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u die ook aan ons door.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt ook voor een IOAW-uitkering. Een kostendeler is iemand die met u in dezelfde woning woont en met wie u de woonkosten kunt delen.

De volgende medebewoners zijn geen kostendeler:

 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Personen met wie u een commerciële huur- of kostgangersovereenkomst hebt. Behalve als dit een (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus is. Dat zijn wel kostendelers.
 • Studenten die recht hebben op een studiebeurs.
 • Scholieren die recht hebben op een toelage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Personen die een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

Contact

 • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
 • Met afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur.
 • Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur.

Telefonisch een afspraak maken? Bel  050 367 50 00.

Meer informatie over werk en inkomen