Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werklozen

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werklozen).

Aanvragen

Aanvulling tot bijstandsniveau

De IOAW-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw situatie thuis en de inkomsten van u en uw partner.

IOAW-uitkering aanvragen (DigiD) >externe-link-icoon

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW zijn wat soepeler dan voor een bijstandsuitkering. Zo tellen bij de IOAW uw vermogen en sommige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie) niet mee.

Andere voorwaarden:

 • U bent geboren voor 1 januari 1965 en u bent op of na uw 50ste werkloos geworden en u hebt langer dan 3 maanden een volledige WW-uitkering gehad.
 • U bent geboren voor 1 januari 1965 en u hebt na uw 50ste een WGA-uitkering gehad en deze uitkering is gestopt omdat u niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U kunt en wilt werken.

Bewijsstukken

U moet bij een aantal vragen bewijzen (bewijsstukken) meesturen. Deze kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Deze kan de gemeente het beste lezen. Een foto of een ander bestandstype mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is. Om te bepalen of u recht hebt op een IOAW-uitkering, hebben we informatie van u nodig. Bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw inkomen (loonspecificatie of uitkeringsspecificatie van een volledige maand/periode)
 • Bankafschriften
 • Een overzicht van uw sollicitaties

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebt u te maken met arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best doet om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook wanneer dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw persoonlijke situatie

Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, hoe u woont en wat u eventueel verdient met een bijbaan.

Ook als u samenwoont met een partner of andere personen, dan heeft de gemeente van die personen gegevens nodig. U kunt immers met uw medebewoners (‘kostendelers’) de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u die ook aan ons door.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt ook voor een IOAW-uitkering. Een kostendeler is iemand die met u in dezelfde woning woont en met wie u de woonkosten kunt delen.

Deze volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

 • Jongeren tot 27 jaar als u zelf ouder bent dan 27 jaar.
 • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000).
 • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
 • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
 • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Dus: bent u jonger dan 27 jaar? Dan bent u een kostendeler met uw huisgenoten. Behalve als een van de uitzondering geldt.

En inwonende kinderen die naar school gaan of huisgenoten die studeren tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon ook niet mee. U moet wel een commerciële relatie hebben met deze persoon. Dat betekent dat u een schriftelijke overeenkomst moet hebben en dat u een normale prijs voor de kamer en/of de kost en inwoning betaalt.

Hoogte uitkeringen

Bedragen IOAW en IOAZ 2024

BeschrijvingNetto bedrag met vakantiegeld
Partners, beiden 21 jaar of ouder€ 917,17
Kostendeler€ 917,17
Alleenstaande€ 1.283,83

Grondslagen als bedoeld in art. 5 van de IOAW en de IOAZBedrag
Werkloze werknemer en echtgenoot met of zonder kinderen€ 2.017,64
Alleenstaande van 23 jaar of ouder met of zonder kinderen€ 1.591,24
Kostendeler€ 1.008,82

Contact