U bent hier

Informatie voor politieke partijen

Informatie over de Tweede Kamerverkiezing 2021 voor politieke partijen.

Kandidaatstelling

Politieke partijen moeten een lijst aanleveren met kandidaten.

Op maandag 1 februari 2021 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Op deze dag kunnen bij het centraal stembureau (de Kiesraad) van 09:00 tot 17:00 uur kandidatenlijsten worden ingeleverd. De Kiesraad is gevestigd in de Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB in Den Haag.

De formulieren zijn te downloaden via kiesraad.nl. Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van de kandidatenlijst en de overige formulieren daarbij gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten kunnen worden verkregen bij de Kiesraad, telefoon 070 426 62 66 of via informatiepunt@kiesraad.nl.

Afleggen van ondersteuningsverklaringen

Om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten politieke partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, per kieskring waarin zij willen meedoen minimaal 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. De inlevering is op de dag van de kandidaatstelling bij het centraal stembureau (de Kiesraad) op 1 februari 2021. Meer informatie hierover leest u op de website van de Kiesraad.

Kiesgerechtigden die in Groningen als kiezer geregistreerd staan en een partij willen ondersteunen, kunnen van 4 januari t/m 4 februari bij de afdeling Burgerzaken een ondersteuningsverklaring afleggen.  Indien u met meerdere personen tegelijk wilt komen, vragen wij u hiervoor een afspraak te maken. Een enkel persoon kan zonder afspraak een ondersteunings-verklaring afleggen bij één van onder vermelde balies van Burgerzaken. Wel moet rekening worden gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Meenemen

De ondersteuner moet de ondersteuningsverklaring en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Let op! De ondersteuningsverklaring mag niet eerder dan aan de balie worden ondertekend.

Contact verkiezingen

Telefoon: 14050
E-mail: verkiezingen@groningen.nl

Bezoekadressen balies Burgerzaken

Groningen, Kreupelstraat 1
Haren, Raadhuisplein 10
Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24