Hulp bieden aan Oekraïners

Wilt u mensen thuis opvangen? Of andere woonruimte aanbieden? Of wilt u geld geven, spullen brengen of iets anders doen voor de mensen uit Oekraïne?

Wat kan ik doen voor vluchtelingen uit Oekraïne?

Op nederlandvoorvluchtelingen.nlexterne-link-icoon staat een overzicht van wat u kunt doen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Woonruimte aanbieden

Hebt u een logeerplek?

Meldt u zich dan aan als gastgezin bij Takecarebnbexterne-link-icoon (Nederlands).

Meer informatie over het laten logeren van vluchtelingen

Kijk op de website van VluchtelingenWerkexterne-link-icoon.

Leefgeld

Vanaf 1 oktober 2023 zijn er nieuwe tarieven voor leefgeld vastgesteld.

Inschrijven bij de gemeente

Bent u gastgezin voor vluchtelingen uit Oekraïne? En woont u in Groningen? Maak dan als gastgezin een afspraak voor het inschrijven van vluchtelingen op uw adres.

Maak voor elke persoon een aparte afspraak. Dit geldt ook voor kinderen.

Maak een afspraak >externe-link-icoon

Meenemen

  • Alle Oekraïense paspoorten, identiteitskaarten en/of akten.
  • Alle personen die ingeschreven moeten worden. Kinderen dus ook. 

Kinderen zonder documenten worden ook ingeschreven als één van de ouders zich kan identificeren.

Vragen

Niet van de gemeente. Als gastgezin maakt u hier zelf afspraken over met uw gasten.

Het tijdelijke verblijf van een vluchteling uit Oekraïne heeft geen gevolgen voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u een uitkering ontvangt, moet u wel melden bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat u tijdelijk een vluchteling in huis hebt.

Als u een onkostenvergoeding afspreekt met uw Oekraïense gasten, meld dit dan aan de gemeente.

Als u een woning deelt met meer volwassenen, dan kan uw bijstandsuitkering worden verlaagd. Deze kostendelersnorm geldt het 1e half jaar niet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De overheid wil voorkomen dat het tijdelijke verblijf van Oekraïense vluchtelingen gevolgen heeft voor uw uitkering. Als u een uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB) ontvangt, vragen wij u dit te melden bij de SVB.

Ontvangt u een vrijwillige bijdrage van uw Oekraïense gasten? Meld ook dit bij de SVB. Dat kan schriftelijk, telefonisch of digitaal via MijnSVBexterne-link-icoon.

Het kabinet stelt voor dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen thuis geen gevolgen heeft voor de toeslagen die een gastgezin ontvangt, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Kijk voor de laatste informatie hierover op bijvoorbeeld de website van VluchtelingenWerk Nederlandexterne-link-icoon.

Gastgezinnen hoeven waarschijnlijk geen extra gemeentelijke belastingen te betalen. Er wordt nog uitgezocht of dit ook geldt voor de waterschapsbelasting.

Meer informatie

  • RefugeeHelp.nexterne-link-icoonl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. En voor iedereen die zich voor hen in wil zetten. Met informatie in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

  • Op de website van het IWCNexterne-link-icoon staat informatie in het Engels over onder meer noodopvang en manieren om te helpen. Gericht op Noord-Nederland.