Herinrichting Nieuwe Boteringestraat

In samenspraak met bewoners heeft de gemeente een nieuw ontwerp voor de Nieuwe Boteringestraat gemaakt. Door de stoep te verbreden, nieuwe bomen te planten en de straat te versmallen kan de straat groener, veiliger en toegankelijker en dus aantrekkelijker worden ingericht. De straat is op dit moment ingericht met een brede rijbaan en relatief smalle trottoirs. Dit zorgt ervoor dat er hard wordt gereden en de trottoirs slecht toegankelijk zijn door de vele geparkeerde fietsen.

Nieuw ontwerp

In het ontwerp zijn duidelijke plekken aangewezen voor bijvoorbeeld het parkeren van fietsen, auto’s en groen. Omdat er nu weinig bomen zijn, is de straat in de zomer gevoelig voor hittestress. De straat krijgt 18 nieuwe bomen en boomspiegels worden beplant.

Impressiebeeld met duidelijke inrichting

Verdeling van ruimte

Bij de nieuwe inrichting wordt een goede verdeling van de ruimte gemaakt met duidelijke plekken voor wandelen, parkeren & groen.

Schematische weergave van de inrichting

Parkeerzone

Fietsen kunnen worden geparkeerd in vakken met een rand van rood baksteen. Om de vijf meter staat een hekje/fietsnietje, zodat fietsen niet massaal omvallen. Auto’s worden geparkeerd in vakken met rood baksteen. Daarnaast worden er plekken aangewezen voor het laden en lossen. 

Obstakelvrije loopzone

Voor voetgangers moet de stoep een veilige obstakelvrije plek worden om te kunnen lopen. Ook rolstoelen, rollators en kinderwagens moeten hier voldoende ruimte hebben. Aan de oostzijde maken we de stoep ongeveer een meter breder. Door de duidelijke vakken voor het parkeren van fietsen blijft er voldoende ruimte over voor voetgangers.

Ter plaatse van de kruisingen wordt een gelijkvloerse oversteek gemaakt. Deze plateaus worden verhoogd aangelegd en uitgevoerd in rood asfalt of bestraat met rode klinkers.

Impressiebeeld verhoogde kruising in rood asfalt

Gevelzone

De strook langs de gevel wordt gemarkeerd met een rand in de bestrating. Deze gevelzone geeft bewoners en ondernemers meer ruimte in de straat. Hierbinnen is ruimte voor bijvoorbeeld terras, groen, of een bankje. Belangrijk is dat het gebruik binnen de lijnen blijft, met objecten die bedoeld zijn voor buiten, verplaatsbaar en positief bijdragen bij de sfeer van de straat als geheel.

Vroeger had de straat in de gevelstrook veel historische stoepen met gietijzeren hekwerken. Mede hierdoor heeft de Nieuwe Boteringestraat een formeler karakter dan bijvoorbeeld de nabijgelegen Appelstraat, die als een groene leefstraat is ingericht. Bewoners kunnen een vergunning aanvragen voor de aanleg van een historische stoep met hekwerk.

Rijbaan

De rijbaan wordt versmald naar 4,80 meter. Dit is een minimale maat voor verkeer in twee richtingen. De versmalling bevordert rustig rijgedrag. Op de gelijkwaardige kruisingen worden de plateaus verhoogd aangelegd, waardoor de snelheid van gemotoriseerd verkeer afneemt. Pakketbezorgers kunnen kort op de rijbaan stoppen of half op de stoep (parkeerzone auto/fiets) parkeren.

Materialen

De gekozen materialen zijn zoveel mogelijk gerecyclede bestaande materialen. Er worden nieuwe materialen gebruikt voor parkeervakken en om kleur toe te voegen aan het straatbeeld.

Bomen en planten

Aan de oostzijde in de straat staan nu vrijwel geen bomen. Hier worden 12 nieuwe bomen geplant. Aan westzijde komen nieuwe bomen en worden bomen teruggeplant die in het verleden zijn verdwenen door ziekte of ouderdom. De nieuwe bomen hebben vrijwel dezelfde grootte als de bomen die nu in de straat staan. Met uitzondering van de bomen bij de Nieuwe Kerk, die groter zijn.

Onder de bomen komen ruime plantvakken. Bewoners hebben de mogelijkheid om deze zelf te beheren en kunnen een keuze maken uit een aantal vaste planten:

Op de bewonersavond heeft een aantal bewoners al een plantvak geadopteerd.

Interesse?

Wanneer u ook interesse hebt, dan horen we dat graag. Laat het ons weten via het algemene contactformulierexterne-link-icoon en vul 'Herinrichting Boteringestraat' in als onderwerp. Wij nemen contact met u op en samen kijken we naar de mogelijkheden.

Proces

In 2020 is met de bewonersvereniging en bewoners uit de straat tijdens een wandeling geïnventariseerd waar de knelpunten en kansen voor de straat lagen. Mede op basis van deze reacties is een ontwerp gemaakt, dat tevens aansluit bij het gemeentelijk beleid.

De bewoners van de Nieuwe Boteringestraat zijn uitgenodigd voor een onlinebijeenkomst op 24 maart 2021. Hier is het eerste schetsontwerp voor een herinrichting van de straat gepresenteerd. Via e-mail, telefonisch en in overleggen is daarna met bewoners verder afgestemd over het ontwerp en is dit op onderdelen aangepast.

Op 5 oktober 2021 was het uitgewerkte ontwerp te bekijken bij een inloopbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Bewoners konden hier vragen stellen, opmerkingen geven en in gesprek over het ontwerp. Op een intekenlijst konden bewoners aangeven of zij een boomspiegel wilden beheren en een keuze maken uit de verschillende beplanting.

Ontwerp

U kunt het ontwerp (pdf 3 MB) online bekijken.

Planning

Na de zomervakantie start aannemer Hemmen met de uitvoering.

We verwachten dat de werkzaamheden eind 2023/begin 2024 zijn afgerond. Dit is onder andere afhankelijk van weersomstandigheden en de materialen die besteld moeten worden.

  • Maart 2023– start aanbestedingsprocedure
  • September 2023 – start uitvoering (afhankelijk van planning aannemer)
  • Eind 2023/begin 2024 – inrichting gereed

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gebruik dan het contactformulierexterne-link-icoon en vul 'Herinrichting Boteringestraat' in als onderwerp.