adult iconGrondzaken

De gemeente verkoopt regelmatig bouwkavels voor woningen en bedrijven.

Grondprijzen

Per 1 januari 2023 geldt het grondprijzenoverzicht 2023 met de bijbehorende toelichting en uitgangspunten. De algemene doelstellingen, kaders en uitgangspunten uit de de nota 2019-2022 blijven gelden.  

Het gemeentelijk grondprijzenbeleid geeft voor de verschillende vastgoedcategorieën informatie over de hoogte van de grondprijzen en de methode die daarbij geldt. 

Het grondprijzenbeleid maakt op de belangrijkste punten verschil tussen;

  • Woningbouw
  • Kantoren
  • Bedrijventerreinen
  • Detailhandel en horeca
  • Overige voorzieningen, waaronder maatschappelijke voorziening, specifiek commercieel vastgoed, nutsvoorzieningen en tuingrond.

Grondbeleid

Het gemeentelijk grondbeleid biedt instrumenten om  te ondersteunen op het gebied van wonen, werken, natuur en sport, cultuur, recreatie, zorg, onderwijs. De Nota Grondbeleid geldt voor onbepaalde tijd.