Grondzaken

De gemeente verkoopt regelmatig bouwkavels voor woningen en bedrijven.

Nota Grondprijzenbeleid

In de nota Grondprijzenbeleid 2019–2022 is het grondprijzenbeleid voor de gemeente Groningen vastgelegd. Sindsdien zijn de daarin genoemde grondprijzen en uitgangspunten jaarlijks en op onderdelen aangepast op actuele ontwikkelingen in de markt en op eventuele veranderingen in beleid of regelgeving.

Per 1 januari 2024 geldt het grondprijzenoverzicht 2024 met de bijbehorende toelichting en uitgangspunten. De algemene doelstellingen, kaders en uitgangspunten uit de de nota 2019-2022 blijven gelden. 

Het gemeentelijk grondprijzenbeleid geeft voor de verschillende vastgoedcategorieën informatie over de hoogte van de grondprijzen en de systematiek die daarbij wordt gehanteerd. 

Het grondprijzenbeleid maakt op de belangrijkste punten verschil tussen:

  • Woningbouw
  • Kantoren
  • Bedrijventerreinen
  • Detailhandel en horeca
  • Overige voorzieningen, waaronder maatschappelijke voorziening, specifiek commercieel vastgoed, nutsvoorzieningen en tuingrond

Grondbeleid

Het gemeentelijk grondbeleid biedt instrumenten om  te ondersteunen op het gebied van wonen, werken, natuur en sport, cultuur, recreatie, zorg, onderwijs. De Nota Grondbeleid geldt voor onbepaalde tijd.