Gratis ondersteuning bij werving en selectie

Bent u op zoek naar werknemers? Maak gebruik van de gratis hulp van het Accountteam Werk van de gemeente Groningen. U krijgt er informatie over aantrekkelijke regelingen voor werkgevers, zoals gratis advies bij personele vraagstukken over scholing en opleiding, ziekteverzuim, leeftijdsbewust personeelsbeleid of tijdelijke extra personeel via Flextensie.

Contact

Accountteam Werk, gemeente Groningen
contactformulier
Telefoon 14 050

De dienstverlening van dit team is gratis.

Hoe het werkt

Gratis werving en selectie

Het Accountteam Werk stelt meerdere geschikte kandidaten aan u voor. Ook uw sollicitatiegesprekken met de kandidaten plant het team graag voor u in. U bespaart hiermee tijd (en dus geld), advertentie- en wervingskosten.

Proefplaatsing (werken met behoud van uitkering)

U kunt een werkzoekende zonder risico en kosten een kans geven. De intentie is dat u na een periode (1 tot 3 maanden) de kandidaat een regulier dienstverband biedt van minimaal 6 maanden.

Begeleiding door jobcoach

De gratis jobcoach werkt samen met u en de medewerker aan een goed functioneren.

Scholing / BBL

Als een kandidaat nog specifieke kennis mist, kan de gemeente Groningen financiële ondersteuning bieden op het gebied van scholing. Er bestaat ook een fiscale regeling voor ondernemingen die kandidaten een praktijk- of werk-leerplek aanbieden. De leerling gaat dan gemiddeld 1 dag per week naar school. Uw fiscale korting kan oplopen tot € 2.700,00.

Mobiliteitsbonus

Als u een 56-plusser in dienst neemt, dan kunt u een premiekorting krijgen tot € 7.000,00 per jaar. U krijgt deze bonus maximaal 3 jaar in de vorm van een korting op de premies werknemersverzekeringen. U kunt ook recht hebben op een vrijstelling als u een uitkeringsgerechtigde voor maximaal 6 weken in dienst neemt. De Belastingdienst geeft meer informatie over premiekorting voor ouderen.

Tijdelijk extra personeel nodig

Hebt u tijdelijk extra personeel nodig om bijvoorbeeld piekmomenten op te vangen? Met Flextensie kunt u makkelijk bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten.

Eenvoudig én financieel aantrekkelijk voor u en een nieuwe kans voor mensen die al langere tijd werkloos zijn.

Contact Flextensie

U kunt uw tijdelijke opdrachten melden bij de gemeente via uw contactpersoon bij het Accountteam Werk of bij flextensie via het contactformulier.

Hoe werkt Flextensie

Via Flextensie huurt u een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht. Stopt de opdracht, dan stopt ook de inzet. U betaalt voor de inhuur van de kandidaat een vast, vooraf overeengekomen uurtarief aan Flextensie. Dit tarief is gebaseerd op het minimumuurloon. Na het stoppen van de inhuur ontvangt u alleen een factuur voor de gewerkte uren.

Welke voordelen biedt Flextensie

  • Inzet op tijdelijk werk tegen een aantrekkelijk all-in uurtarief
  • Geen risico bij het vertrek van medewerkers
  • Geen verplichtingen: inzet kan op elk moment worden stopgezet
  • Bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen