Gratis ondersteuning bij werving en selectie

Bent u op zoek naar werknemers? Maak gebruik van de gratis hulp van het Accountteam Werk van de gemeente Groningen. U krijgt er informatie over aantrekkelijke regelingen voor werkgevers, zoals gratis advies bij personele vraagstukken over scholing en opleiding, ziekteverzuim, leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Contact

Accountteam Werk, gemeente Groningen
contactformulier
Telefoon 14 050

De dienstverlening van dit team is gratis

Hoe het werkt

Gratis werving en selectie

Het Accountteam Werk stelt meerdere geschikte kandidaten aan u voor. Ook uw sollicitatiegesprekken met de kandidaten plant het team graag voor u in. U bespaart hiermee tijd (en dus geld), advertentie- en wervingskosten.

Proefplaatsing (werken met behoud van uitkering)

U kunt een werkzoekende zonder risico en kosten een kans geven. De intentie is dat u na een periode (1 tot 3 maanden) de kandidaat een regulier dienstverband biedt van minimaal 6 maanden.

Begeleiding door jobcoach

De gratis jobcoach werkt samen met u en de medewerker aan een goed functioneren.

Scholing / BBL

Als een kandidaat nog specifieke kennis mist, kan de gemeente Groningen financiële ondersteuning bieden op het gebied van scholing. Er bestaat ook een fiscale regeling voor ondernemingen die kandidaten een praktijk- of werk-leerplek aanbieden. De leerling gaat dan gemiddeld 1 dag per week naar school. Uw fiscale korting kan oplopen tot € 2.700,00.

Mobiliteitsbonus

Als u een 56-plusser in dienst neemt, dan kunt u een premiekorting krijgen tot € 7.000,00 per jaar. U krijgt deze bonus maximaal 3 jaar in de vorm van een korting op de premies werknemersverzekeringen. U kunt ook recht hebben op een vrijstelling als u een uitkeringsgerechtigde voor maximaal 6 weken in dienst neemt. De Belastingdienst geeft meer informatie over premiekorting voor ouderen.